Artiklar

Den utvecklande representationen av det tidiga islamiska riket och dess religion på myntbilder

Den utvecklande representationen av det tidiga islamiska riket och dess religion på myntbilder

Den utvecklande representationen av det tidiga islamiska riket och dess religion på myntbilder

Av Stefan Heidemann

Koranen i sitt sammanhang, redigerad av Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai och Michael Marx (Brill, 2010)

Inledning: Hur utvecklades islams teologi och dess idé om ett imperium, baserat på den hellenistiska romansk-iranska grunden, inför kristendomen, judendomen, nyplatonismen och zoroastrianismen? Denna mycket debatterade fråga har återigen väckt mycket skepsis och polemik mot "etablerad" kunskap och dess källor. De extrema synpunkterna i denna kontrovers i stort är möjliga att upprätthålla eftersom det finns få obestridda arabiska källor om de första decennierna av Islam.

I denna diskurs blev bilder och textmeddelanden på mynt viktigare än någonsin, eftersom kunskapen om dessa mynt har ökat enormt sedan 1990-talet. Mynt är den enda kontinuerliga och samtida oberoende och primära källan för den nya religionens uppkomst och dess imperium från Spanien till Centralasien. Ofta tolkar de islamiska myntbilderna av politiska och konsthistoriker bortse från det korrekta numismatiska sammanhanget från 700-talet e.Kr. Det nuvarande bidraget försöker ge en kort översikt över utvecklingen av myntbilderna, som det diskuteras idag.


Titta på videon: Därför utses KPMG till Sveriges bästa skatterådgivare (Juni 2021).