Artiklar

Tidig barndomsstress och dödlighet hos vuxna - En studie av tandemaljens hypoplasi i den medeltida danska byn Tirup

Tidig barndomsstress och dödlighet hos vuxna - En studie av tandemaljens hypoplasi i den medeltida danska byn Tirup

Tidig barndomsstress och dödlighet hos vuxna - En studie av tandemaljens hypoplasi i den medeltida danska byn Tirup

Av Jesper L. Boldsen

American Journal of Physical Anthropology, Volym 132: 1 (2007)

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur linjär emaljhypoplasi (LEH) påverkar dödligheten i byn Tirup (AD 1150-1350), Danmark. Data består av information om 583 skelett i åldern 1 år eller mer. Tre delvis överlappande delprover definierades. (1) 104 skelett av små barn i åldern 1-6 år och 120 skelett av vuxna som ger information om LEH. (2) 458 skelett i åldern 6 år eller mer. (3) 109 vuxna skelett (20 år eller mer) som tillhandahöll åldersuppskattningar för övergångsanalys, könsbedömningar och LEH-information. Av de 109 skelett i delprov 3 hade 60 inget och 49 hade minst en LEH. I delprov 1 konstaterades att dödsfallet i fall för episoder som kan leda till LEH sjönk från över 0,5 hos 1-åringar till cirka 0,1 hos 3-5-åringar. Endast modeller med heterogenitet av svaghet kunde beskriva sen barndom och ungdomsdödlighet.

Vidare visades att endast en modell med kontinuerligt varierande svaghet bevarade heterogenitet till vuxen ålder. Bland unga vuxna kvinnor och män i alla vuxna åldrar upplevde personer med LEH en högre dödlighet än människor utan den. Bland män var dödligheten (MRR) 2,28. Analyserna visar att MRR ger en opartisk uppskattning av den extra risken att dö för vuxna män med LEH. Värdena för dödsfall för småbarn kan vara något förspända uppåt på grund av ett högre antal än äldre barn och ungdomar som dör med LEH.


Titta på videon: Hur man undviker frätskador - Folktandvården (Juni 2021).