Artiklar

Mírmanns saga: The First Old Norse-Icelandic Hagiographical Romance?

Mírmanns saga: The First Old Norse-Icelandic Hagiographical Romance?

Mírmanns saga: Den första gammalnorr-isländska Hagiografiska romantiken?

Av Sverrir Tómasson

Romance and Love in Late Medieval and Early Modern Island Essays in Honor of Marianne Kalinke, redigerad av Kirsten Wolf och Johanna Denzin (Cornell University Library, 2008)

Introduktion: Medeltida isländska författare verkar ibland ha varit helt medvetna om att gränserna för deras texter inte fastställdes inom en styv historisk eller generisk ram utan kunde och faktiskt borde varieras beroende på ämnet. De utvalda helgons liv registrerades inte strikt enligt helgonens världsliga erfarenheter; snarare, särskilt prisvärda händelser valdes ut och spelades in för att ge publiken exempel på heligt liv. En helgons vita klassificeras naturligtvis som en biografi, men dess införande av mirakel som inträffade under eller efter helgonets livstid testar också gränserna för textgränser.


Titta på videon: Poetic Edda vs. Prose Edda: The Difference (Juni 2021).