Artiklar

Etisk syn på Ibn Miskawayh och Aquinas

Etisk syn på Ibn Miskawayh och Aquinas

Etisk syn på Ibn Miskawayh och Aquinas

Av Hamid Reza Alavi

Filosofiska artiklar och granskning Vol. 1: 4 (2009)

Sammanfattning: Ibn Miskawayh är en av de största iranska muslimska filosoferna på 1100-talet. Hans åsikter särskilt om etik är mycket kända och viktiga. Å andra sidan är Thomas Aquinas den största kristna teologen och filosofen på 1200-talet. Han har också många kända och intressanta idéer om etik. Studien av dessa två forskare, som företrädare för islamisk respektive kristen filosofi, kommer att avslöja deras likheter med en av de viktigaste underavdelningarna av filosofin, det vill säga etik. Målet med denna artikel är att extrahera och förklara deras etiska åsikter så att en gemensam modell av islamisk och kristen etik kan identifieras som skulle vara användbar för alla muslimska och kristna filosofer i världen.


Titta på videon: The Five Ways Aquinas 101 (Juni 2021).