Artiklar

Vad bestod efter civila livsmedel efter världskriget i Storbritannien?

Vad bestod efter civila livsmedel efter världskriget i Storbritannien?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jag kan se att ransoneringen slutade 1954 och jag kan se en indikation på vad som ransonerades per person under kriget, men vad bestod efterkrigsrationen av egentligen?

dvs. matvaror och mängder per månad per person, vara 1950?

(P.S. Jag funderar på att återuppleva en månad som lever av denna diet).


Det korta svaret är att det var komplicerat.

De exakta mängderna av varje ransonerad vara kan varieras med livsmedelsorder som utfärdats av regeringen. Problemet illustreras av denna debatt i parlamentet som spelades in i Hansard den 23 oktober 1950. Sir Herbert Williams (MP för Croydon, East) konstaterade att:

"Enligt den order som trädde i kraft den 21 maj fick vi 6 oz. Smör vid varje udda antal ransionsvecka och 4 oz. Vid varje jämnt antal ransionsvecka, så att vi i genomsnitt hade rätt till 10 oz . var fjortonde dag eller i genomsnitt 5 oz. i veckan. "

Men det:

"Enligt den order som ... trädde i kraft den 10 september skars vi ner till 4 oz. Smör i veckan."

Så även under ditt specifika intresseår (1950) varierade mängden smör som är tillgängligt under matrationen med en betydande mängd mellan maj och september.

Dessutom påverkade inflationen priset på livsmedel. Du kan ha rätt till kött värt 1/- (en shilling = 12d) per vecka, men hur mycket kött du fick för din shilling förändrades med tiden. Denna poäng framfördes av Sir Charles Taylor (MP för Eastbourne) i en parlamentarisk debatt om köttransonering den 28 november 1950:

När vi ser tillbaka på åren 1940, när våra förråd hotades av fiendens sjöfart, var vår köttdosering 1: or. 10d. en vecka. 1941, när våra hamnar bombades och U-båtkrigföring gjorde vår position ganska dyster, sjönk vår köttdos till 1: or. 2d. och därefter till 1s. När kriget tog slut förväntade vi oss att vi skulle se en enorm förbättring av vår ranson. Vad hände 1946? Köttransonen var 1s. 4d. År 1947 sjönk det så lågt som 1: or. och 1948-49 varierade det mellan 10d. och 1s. 2d. Man måste komma ihåg det sedan 1949 har köttpriset ökat med 4d. a lb. så att 1s. 6d. ransonen idag motsvarar ett 1: or. 2d. köttdosering före 1949. Livsmedelsministern försöker minska ransonen genom att föra den till samma nivå som den var under krigets mörkaste och mest dystra dagar.

 • (min betoning)

Poängbaserat ransoneringssystem

Förutom specifikt kontrollerade livsmedel, som smör, bacon, kött etc., hade ministeriets livsmedelspoängsystem införts 1941. Till en början hade alla fått 16 poäng i månaden att spendera som de ville i alla butiker som hade lager av föremålen de ville ha. Denna siffra höjdes senare till 20 poäng per månad och förblev på den nivån tills 'poängsystemet' avskaffades i mitten av 1950.

Vid den tidpunkt då systemet avskaffades, poäng ransonerade täckta föremål som konserverat kött, fisk, grönsaker, ris, konserverad frukt, kondenserad mjölk, frukostflingor och kex.

Men även inom "poängsystemet" var den faktiska mängden mat du skulle få inte alltid tydlig, och mindre familjer - med färre ransoner - kan faktiskt inte kunna köpa vissa livsmedel i praktiken, vilket illustreras av detta allmänna utbyte den 3. Maj 1950:

"Utlägget på 12 poäng för ett halvt kilo kex eller 16 för ett kilo vinbär betyder att inga poäng finns kvar resten av månaden? Något måste göras mycket snabbt för att ge dessa människor en chans att köpa poängvaror.

Detta system skulle gälla för första halvan av ditt ränteår, varefter alla dessa varor skulle vara off -ration - om du kunde hitta lager och om du hade råd.


Personligt bidrag för civila 1948

BBC har en sida på sin WW2 People's War -webbplats med titeln Ransonering och min erfarenhet. Den ger följande siffror för 1948 (3 år efter krigets slut):

 • Bacon och skinka - 2oz per person per fjorton dagar
 • Ost -1,5 oz per vecka
 • Smör/margarin - 7oz per vecka
 • Matfett - 2oz per vecka
 • Kött - 1/ - värt en vecka
 • Socker - 8oz per vecka
 • Te - 2oz per vecka
 • Choklad och godis -4oz per vecka
 • Ägg - 1 ägg per ransoneringsbok
 • Flytande mjölk - 3 pints per vecka
 • Konserver - 4oz per vecka
 • Poängransonerade livsmedel - 4 poäng per vecka

Bröd, tvål, bananer och potatis ransonerades också under denna period. År 1951 kunde människor fortfarande bara köpa kött för 2/- varje vecka.

Bröd ransonerades från 1946 till 1948 och potatis under ett år från 1947.

(Ransoneringen slutade 8 år innan jag föddes, men mina föräldrar minns ransoneringen och båda sa att det låter ungefär från deras minnen av ransoneringen. Båda sa också att de ofta bara skulle ta reda på hur mycket du hade rätt till när du besökte slaktaren, bagare, etc.)


För att ytterligare illustrera hur komplicerat systemet var, finns det några fler parlamentariska debatter om ämnet inspelade i Hansard:

(dessa exempel råkar vara från 1952, men en sökning på Hansards webbplats hittade 316 omnämnanden för matransonering för 1950)


För att hämta från DevSolars kommentar:

Generellt sett är ransoneringen i den civila sektorn annorlunda än vad du tänker på som en militär "matranson". Det fanns inte en låda med fördefinierat innehåll för att få dig igenom dagen. Tillgången på livsmedel varierade; ransoneringen infördes för att säkerställa att ingen fick mer än sin skäliga andel av begränsade leveranser. Eftersom flera livsmedel inte ransonerades alls, och människor var fria (verkligen uppmuntrade) att komplettera sina ransoner med hemodlade grönsaker, små boskap etc. "fanns inte efterkrigstiden" och skulle bara vara en del av det som var på middagsbordet i alla fall.

Nu när vi förtydligat att "ransonering" innebär att tilldela rätten att köpa vissa livsmedel till enskilda människor istället för att ge ut en fast "ranson", kan vi titta på vad som ransonerades och levererades under krigstid och efter krig. Detta omfattar mestadels grundläggande matvaror som ansågs nödvändiga, som bröd och som hölls vid behov för varje objekt på listan:

Ett särskilt intressant föremål kan vara brödet:

Konsumtionen av te, socker, ost och kött ökade under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet och ökningen av smörkonsumtionen var särskilt kraftig när människor flyttade från margarin. Bland kontrollerade föremål registrerade endast fisk, vars konsumtion var exceptionellt hög under slutet av 1940-talet, en nedgång, mjölken förblev stabil och äggkonsumtionen ökade kraftigt. Samtidigt sjönk potatisförbrukningen med cirka 15 procent och brödkonsumtionen med nästan en tredjedel mellan 1954 och 1965. Det mest slående exemplet på en förändring i konsumtionen efter att kontrollerna lyfts var den dramatiska växlingen från brunt bröd. Efter avskaffandet av National Wheatmeal Bread 1956 sjönk förbrukningen av brunt bröd nära noll på några månader och det vita brödet blev igen det huvudsakliga brödet som äts i Storbritannien. Ina Zweiniger-Bargielowska: "Austerity in Britain Rationing, Controls, and Consumption, 1939-1955", Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, s 33.

Och detta är särskilt oroande, eftersom den brittiska regeringen inte ransonerade bröd under kriget, men efter kriget, för att "se ut behövande" (Ina Zweiniger-Bargielowska: "Brödransonering i Storbritannien, juli 1946-juli 1948", tjugonde Century British History, Volume 4, Issue 1, 1 January 1993, Pages 57-85, DOI)

Så när du går till det typiska innehållet i den brittiska "matransonen" - det vill säga i en typisk kost - under den tid som befintlig matransonerar, hittar du mörkare bröd. Men du hittar de flesta artiklar som gjorde typicla brittisk kost efter 1955 redan i dieter före 1955. Bara mest i olika kvantiteter och kvaliteter.

När vi tittar på 1950 -talets diet hittar vi typiska kalorifördelningar, tillsammans med klassskillnader:

Datum Kalorier Mellanarbetande % klass 1932-5 3275 2859 1936-7 3159 2557 1944 2403 2387 1945 2402 2375 1946 2336 2307 1947 2307 2308 1950 2506 2468 1951 2510 2463 1956 2597 2615 1959 2636 2564

Hämtat från Ina Zweiniger-Bargielowska: "Ransonering, åtstramning och det konservativa partiets återhämtning efter 1945", The Historical Journal, volym 37, nummer 1 mars 1994, s. 173-197 DOI

Denna krigstidskommunism med mer jämlik matförsörjning vid bordet är nu målad som demokratisk och hälsosam till och med en hållbar konsumtion som Storbritannien aldrig hade tillräckligt med mat till att börja med?

Detta är de officiella siffrorna. Det privata företaget brukar kallas den svarta marknaden om ytterligare livsmedel skulle kunna kompletteras med de ransonerade livsmedlen. Om någon hade råd med priser för en oreglerad privat marknad, det vill säga.

Medan 1950 de kriminella gärningsmännen på dessa privata marknader fortfarande åtalades för handel i var och en av de undersökta kategorierna, var det 1954 bara "illegal slakt" och "kött", och några morötter och potatis handlades privat, nyfiket .

För att sammanfatta hur en "typisk ranson", det vill säga kost, konstruerades, från vad som ransonerades och vad som "grävdes" eller "fick göra" under 1950, kan vi sammanfatta det som:
vi ser det allmänna mönstret med mer bröd, mer mjölk, rött kött, relativt stora mängder potatis, stora mängder te, många grönsaker, mindre frukt (och absolut inte året runt men mer för barn än vuxna, enligt lag) mindre fjäderfä , mindre socker, ingen skräpmat. (Jämfört med idag utgör bakade bönor 25% av den totala grönsakskonsumtionen i den gruppen).
Ett ännu mer färgstarkt intryck av kostfunktioner finns i den här listan.

Det finns till och med en åter politiskt motiverad typ av experimentell arkeologi för att återskapa omständigheterna och begränsningarna idag:

Ransonerna varierade beroende på leveranser, men en typisk veckotillskott per vuxen var 4oz bacon eller skinka (ca 110g), 2oz smör (ca 55g), 4oz margarin, ett färskt ägg, 3 pints mjölk, 8oz socker (ca. 220 g). Spädbarn och småbarn hade prioritet för mjölk, men var också på halva ransoner. Håll dig lugn och fortsätt med en meny från 1950 -talet


Ransoneringen av livsmedel introducerades i Storbritannien under andra världskriget. Den främsta orsaken till ransonering av livsmedel beror på upprepade attacker från tyska styrkor på fartyg som används för importerade livsmedel. Innan andra världskriget importerade Storbritannien cirka 55 miljoner ton livsmedel per år som plötsligt minskade till 20 miljoner ton under krig. För att övervinna chanserna att svälta ransonering av livsmedel infördes i Storbritannien som avslutades 1954. Nedan bifogas länk som nämner ransonskala per person under krig

Ransonering i andra världskriget https://www.historic-uk.com/CultureUK/Rationing-in-World-War-Two/


Ransoneringen av mat började i Storbritannien den 8 januari 1940. Den skulle fortsätta i över fjorton långa år, och slutligen slutade den 30 juni 1954 när köttet "kom ur ransonen". Under första världskriget, trots uppmaningar från premiärminister Lloyd George som hävdade: "Du måste ranson …Jag skulle verkligen uppmana att det borde finnas ett mycket komplett system för ransonering …och alla måste sättas på samma fot", rikstäckande ransonering introducerades bara så sent som i april 1918.

Preliminära åtgärder för att inrätta ett ransoneringssystem i händelse av ett nytt krig började göras i november 1936 när Food (Defense Plans) Department of Trade Board inrättades. Så snart krig förklarades kom ett fullfjädrat livsmedelsdepartement att ledas av William "Shakes" Morrison, beskriven av en kollega som "hoppet om upplyst Tory England" och tippade som en framtida premiärminister.

Mer som detta

Det ankom således på Morrison att meddela den 1 november 1939 att ransoneringen skulle införas inom en snar framtid. Hans tillkännagivande gav upphov till en storm av protester i pressen. Tidningen Picture Post beskrev det som "det mest impopulära regeringsbeslutet sedan kriget började", medan Daily Mail dundrade:

”Ditt smör kommer att ransoneras nästa månad. Det skulle knappast vara möjligt-även om Dr Goebbels ombads att hjälpa till att ta fram en mer skadlig propaganda för Storbritannien. Vår fiendes smörsats har just ökats från 3 oz till knappt 4 oz. Kanske på grund av Görings fras "vapen eller smör" har gett smör en symbolisk betydelse. Men mäktiga Storbritannien, Mistress of the Seas, hjärtat av ett stort imperium, stolt över sin rikedom och sina resurser? Hennes medborgare får snart bara 4oz smör i veckan. Det finns ingen bra anledning att ursäkta Morrison, livsministern, för detta dumma beslut. ”

En vy över en bricka som innehåller ransoneringsboken för en Mr Norman Franklin och hans veckosoner av socker, te, margarin, ‘nationellt smör ’, ister, ägg, bacon och ost. © IWM (D 7958)

En hemmafru med en varukorg full av bananer efter ett besök i Co-Op-butiken på Westhorne Avenue, Eltham i London 1941. Bananer hade “virtuellt försvunnit ” år 1943. © IWM (HU 92467)

En rationbok och klädkupongbok som utfärdades till brittiska civila under andra världskriget. © IWM (D 11310)

På ett mer nyktert och återhållsamt språk instämde ”The Economist”:

"De metoder som livsmedelsministeriet antog, först för att motsätta ransonering, och för det andra för att hitta skäl för att skjuta upp, har kört hela spektrumet av trovärdighet och uppfinningsrikedom och går nu på det fantastiska."

Men om pressen blev upprörd var det brittiska folket inte så fientligt inför tanken på att ransonera. En hemmafru i Liverpool sa till Mass Observation: ”Jag önskar att de skulle införa ransonering. Åtminstone skulle jag kunna gå in i en butik och få det jag fick. ”

Många trodde att ransoneringen skulle ge rättvisa andelar för alla och sluta tjäna pengar, ett vanligt klagomål under det tidigare kriget. En Dorking -städare talade om hur "matpriset hos den lokala livsmedelsbutiken är skandalöst högt. Och jag är säker på att han tjänar. Han klagar på att han kommer att förstöras av kriget. Jag hoppas att han kommer. "

Sådana butiksägare kom in för mycket missbruk under krigets första månader när en Mass Observer spelade in i sin rapport om "Livsmedel i krig" samtidigt som de noterade: "På en punkt är köpman och kund överens. Hundra gånger om dagen uttrycks känslan på båda sidor av disken, och jag kommer att bli glad när de börjar ransonera. Det kommer att göra slut på allt detta ’ ”.

En uppfattning som stöds av undersökningar som gjorts av Mass Observation och British Institute of Public Opinion efter att Morrison gjort sitt tillkännagivande. BIPO -undersökningen visade att 60% av de tillfrågade tyckte att ransonering var nödvändig, 28% var emot att det skulle införas, medan 12% sa att de inte vet.

Ransoneringsböcker började distribueras någon vecka efter Morrisons tillkännagivande, och två månader senare började ransoneringen. Bacon och skinka ransonerades till 4 oz i veckan, socker till 12 oz och smör till 4 oz. Kött ransonerades från den 11 mars 1940 och till skillnad från alla ransonerade livsmedel gjordes det med skillingar och pence istället för kilon och uns.

Ransonen var en shilling och tio pence (1/10d) till en början, men efter några fluktuationer sjönk den till 1/2d den 7 juli 1941 där den förblev under resten av kriget. Matfetter ransonerades i juli 1940 liksom te (2 oz), medan konserver och ost lades till i listan över ransonerade varor i mars och maj 1941.

Då hade Morrison för länge sedan lämnat ministeriet efter en olycklig förvaltning. Tory -parlamentsledamoten Henry "Chips" Channon noterade i sin dagbok den 3 april 1940: "Fattiga 'Shakes' har haft ett bakslag och en obskyr affärsidé, Lord Woolton, har blivit livsmedelsminister."

Livsmedelsministern mellan april 1940 och 11 november 1943, Lord Woolton, fick en kopp te från en mobil matsal. © IWM (HU 48187)

En butiksägare stämplar Mrs Day ’s ransoneringsbok under hennes shoppingresa på Kings Road i Chelsea. I förgrunden kan man se te, socker, ‘nationellt smör ’, margarin, matfett och bacon som hon får tillåtas i en vecka. Del av en Ministry of Information -serie, A Wartime Housewife, Everyday life in London England, 1941. © IWM (D 2373)

En maträtt som heter ‘Sausage and Apple Mold ’, en av en serie måltider som utvecklats av livsmedelsdepartementet för att uppmuntra människor att utnyttja tillgängliga hemodlade produkter bäst, 18 oktober 1943. © IWM (V 137)

Morrisons misslyckande i ministeriet och pressens ständiga snipning på det fick premiärminister Neville Chamberlain att be Lord Woolton, generaldirektör för försörjningsministeriet att ta över. Det var ett inspirerat val. Inom en anmärkningsvärt kort tid, från att vara en av de mest föraktade av krigstidens byråkratiska skapelser, blev livsmedelsdepartementet under Woolton förmodligen den mest beundrade och populära.

För att vara rättvis ärvde Woolton ett välorganiserat ministerium, men ett som led av en dålig allmänbild och låg moral. Detta rättade den 58-årige Woolton på ett mästerligt sätt. Han fick kung George VI att göra ett moralhöjande besök i ministeriet som, trodde Woolton, ”gjorde mer nytta för livsmedelsministeriets inre moral än någon annan kunde ha gjort på ett år.”

"Farbror Fred" tog allmänheten i sitt förtroende och varnade dem för överhängande brist

Men han var själv en lysande kommunikatör. Woolton, som kom till BBC -kommentatorn Howard Marshall, som blev ministeriets första chef för PR, blev en populär sändare, såväl som på film, vid offentliga möten och presskonferenser varje vecka.

För att säkerställa en bra press hade Woolton regelbundna privata måltider med tidningsinnehavare, men han fann också tid att personligen hantera en stor mängd daglig korrespondens (200 brev om dagen när han lämnade ministeriet i november 1943). För allmänheten blev han snart "farbror Fred". Han tog allmänheten i sitt förtroende, varnade dem för överhängande brist och uppriktigt erkände och korrigerade tillfälliga bedömningsfel och missförhållanden från hans ministerium.

För att säkerställa adekvat utbud och rättvis fördelning av landets mat arbetade ”Uncle Freds” ministerium i nära samarbete med jordbruksdepartementet under ledning av Tory -ministern Robert Hudson, finansministeriet och ministeriet för krigstransporter, som också leddes av en affärsman Lord Läder.

Detta fotografi visar mängderna mjölk, socker, bacon, ost, smör och choklad som två personer per vecka får i Storbritannien. © IWM (D 14667)

Evelyn Dunbar, The Queue at the Fish Shop. 1945 © IWM (Art. IWM ART LD 3987)

Män, kvinnor och barn köar utanför en fiskhandlare, någonstans i London, för att köpa lite fisk. Butiken verkar fungera som en kiosk: allt är slutat, förutom ett fönster från vilket fisken säljs. © IWM (D 24983)

Ministeriets myndighet delegerades till 19 livsmedelsmyndigheter som övervakade och samordnade arbetet mellan lokala kommittéer och matkontor, och de fungerade också som en länk mellan de regionala livsmedelskontoren och ministeriet i Whitehall. Sedan fanns det 1500 lokala livsmedelskontrollkommittéer utsedda av de lokala myndigheterna. Varje kommitté, som utsågs årligen, bestod av representanter för både konsumenten och återförsäljaren.

Under dessa kommittéer fanns cirka 1300 lokala matkontor, och dessa gjorde allt detaljerat arbete med att licensiera livsmedelshandlare, genomdriva beställningar och distribuera ransoneringsböckerna.

Under de flesta krigsåren och efter tog ransoneringen av mat fem huvudformer. För det första var det den enkla, vanliga ransoneringen av grundläggande livsmedel: socker, kött, fett, bacon, te och ost. Sedan den 1 december 1941 fanns det "poäng" -ransonering för konserver, torkad frukt, spannmål, baljväxter, sirap, mjöl och kex.

"Poäng" -systemet skilde sig från det allmänna ransoneringssystemet för livsmedel genom att allmänheten inte behövde registrera sig i någon särskild butik för att köpa "poäng" -mat.

Skådespelaren Derrick de Mornay auktionerade ut en enda banan, som hämtade £ 5 ”

Det fanns också gruppransonering, där den totala mängden kunde tas i en av flera varor som sylt och andra konserver. Även om de inte ransonerades som sådana, fanns det också ett antal viktiga livsmedel som mjölk, ägg och apelsiner som kontrollerades för att säkerställa att prioritetsersättningar var tillgängliga för dem som ansågs behöva dem mest, till exempel spädbarn, blivande mödrar och invalider.

Några "exotiska" frukter som bananer försvann nästan helt från Storbritanniens krigstid: i juli 1943 auktionerade skådespelaren Derrick de Marney ut en enda banan som fick 5 pund, medan en enda lök lotterades runt "The Times" och nådde över £ 4. Storbritanniens söta tand ransonerades också från 26 juli 1942. Under större delen av kriget och efter ersättningen var 12 oz under en fyra veckors period.

Till skillnad från ransoneringssystemet i Tyskland var det livsmedelsministeriets policy att tillhandahålla högsta möjliga ranson för konsumenterna snarare än större ransoner för någon specifik klass på andras bekostnad.

Det enda undantaget var fallet med ost där en särskild ransakning beviljades för att tillgodose behoven hos arbetare som, liksom gruvarbetare, skogsarbetare och landflickor, på grund av sitt jobb, inte kunde äta middag på en matsal, Brittisk restaurang eller hemma.

Doctor Carrot – the Children ’s Best Friend © IWM (Art.IWM PST 8105)

Krigstidsunderhållare: Komikern Tommy Trinder avbildad med skådespelerskan Jean Colin under en scen från ‘Communal Kitchen ’, ett filmfrisläppande informationsministerium som uppmuntrar allmänheten att använda den gemensamma ‘British Restaurant ’ fodringscentra © IWM (D 2412 )

I Make a Good Soup – Säger Potato Pete. © IWM (Art.IWM PST 6080)

För att hjälpa allmänheten att ta bort dessa ransoner genomförde Wooltons ministerium en massiv reklamkampanj. 40 miljoner ”Food Facts” -annonser trycktes varje vecka i pressen, och mellan mars 1942 och november 1946 visades över 200 ”Food Flash” kortfilmer på brittiska biografer, var och en till en uppskattad publik på 20 miljoner.

BBC sände "The Kitchen Front" sex morgnar i veckan efter klockan 8 på morgonen, varje program hade en lyssnande publik på 5,5 miljoner. Tecknade figurerna "Dr Carrot" och "Potato Pete" skapades för att uppmuntra barn att äta upp sina grönsaker och underhållare som "Gert och Daisy" och Tommy Trinder pressades till tjänst för att få britterna att äta bra och klokt.

Knappt tre veckor efter VE -dagen gjordes nedskärningar i den grundläggande ransonen.

Och det fanns till och med en "Woolton Pie", beskriven som "en biff- och njurtårta utan biff och njure". Lord Boyd Orr, Storbritanniens främsta näringsexpert och efterkrigstidens chef för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, skulle skriva i sina memoarer:

"Lord Woolton producerade för första gången i modern historia en matplan baserad på människors näringsbehov, med prioritet i ransoneringen för mödrar och barn.#De rika fick mindre att äta, vilket inte gjorde dem någon skada och de fattiga, så långt utbudet tillåter, fick en kost som var tillräcklig för hälsan, med gratis apelsinjuice, tran, extra mjölk och andra saker för mödrar och barn. Detta var en stor prestation som Storbritannien är skyldig Lord Woolton för. ”

Medan Dr Magnus Pyke, näringsrådgivare vid livsmedelsministeriet under krigstiden, och 70 -talets TV -vetenskapsguru argumenterade:

”Det var allmänt accepterat, eftersom Storbritannien stod ensam mot fienden, belägrade och bombade, att siffrorna för spädbarnsdödlighet och i själva verket alla andra indikationer på samhällets näringsmässiga välbefinnande visade en förbättring jämfört med tidigare standarder. ”

Men seger 1945 gjorde inte slut på ransoneringen. Långt ifrån. Den 27 maj 1945, knappt tre veckor efter VE -dagen, gjordes nedskärningar i den grundläggande ransonen. Bacon gick ner från 4 oz till 3 oz, matlagningsfett från 2 oz till bara en, och delen av den magra köttdosen 1/2d fick tas i corned beef. Bröd, som aldrig ransonerats under kriget, lades på ransonen i juli 1946 där det stannade i två år.

Två hemmafruar diskuterar problemet med matbrist under en shoppingresa, någonstans i London 1945. © IWM (D 24987)

Under efterkrigstidens besparingar bjöds den brittiska allmänheten på de tvivelaktiga nöjen av val och hästkött tillsammans med snoek, en konstig och oälskad konserverad fisk från Sydafrika.

Labours livsmedelsminister John Strachey, även om den var kompetent, misslyckades med att ärva Wooltons mantel av popularitet. "Shiver with Shinwell, (Minister of Fuel and Power), and Starve with Strachey" blev ett populärt slagord under den katastrofala vintern 1946-1947 medan Tommy Handley i sitt radioprogram "ITMA" satiriserade honom som "Mr Streakey".

Ett system för att utveckla jordnötter för vegetabilisk olja i Tanganyika var en oöverträffad katastrof, och när en sändning av oätliga frysta ananas kom till Dundee fick Strachey omedelbart smeknamnet "Ananas John".

Det överlämnades till Churchills "Indian Summer" -administration och hans livsmedelsminister Gwilym Lloyd George att äntligen avsluta Storbritanniens matransonering, men det är Wooltons namn som för alltid kommer att förknippas med mat från krig och ransonering. När han dog i december 1964 gav hans tidigare kollega Lord Attlee honom en generös lovord:

Han gjorde ett fantastiskt arbete som livsmedelsminister. Han hade inte bara stora administrativa gåvor utan han hade mänsklig sympati. Det vanliga folket kände att här var en man som förstod deras önskemål. Detta uttrycktes för mig av en gammal Devonshire -dame, som sa: ”Den här Lord Woolton, han gör ibland rätt och ibland fel men vi fattiga människor får höra honom eftersom han tänker på oss.” Jag tyckte att det var en mycket stor hyllning. ”

Utbrottet 1939 och dagen då vi gick i krig av Terry Charman finns tillgängliga från Penguin Books webbplats.

Utforska Imperial War Museum ’s samlingar på www.iwm.org.uk/collections/search

Mötesplats

IWM London (del av Imperial War Museums)

London, Greater London

IWM London berättar historierna om dem vars liv har formats av krig genom djupet, bredden och effekten av våra gallerier, utställningar och evenemang. Utforska första världskrigets gallerier och ikoniska Atrium ta reda på hur livet var hemma under andra världskriget i A & hellip

Kategorier

Populär på Museum Crush

Post Mysteriet om Beachy Head Lady: En romersk afrikaner från Eastbourne Mysteriet med Beachy Head Lady: En romersk afrikansk från Eastbourne Mysteriet med Beachy Head Lady: En romersk afrikansk från Eastbourne

Post En visuell historia för gruvarbetarna ’ säkerhetslampa En visuell historia för gruvarbetarna ’ säkerhetslampa En visuell historia för gruvarbetarna ’ säkerhetslampa

Post Storbritanniens bästa platser att se: Pre-Raphaelitesamlingar och konstgallerier Storbritanniens ’s bästa platser att se: Pre-Raphaelite-samlingar och. Storbritanniens bästa platser att se: Pre-Raphaelitesamlingar och konstgallerier

Post Storbritanniens bästa platser att se: Vikingmuseer och samlingar Storbritanniens bästa platser att se: Vikingmuseer och samlingar Storbritanniens bästa platser att se: Vikingmuseer och samlingar

Post Det 1500-åriga receptet som visar hur romarna uppfann hamburgaren Det 1500-åriga receptet som visar hur romarna uppfann burgaren Det 1500-åriga receptet som visar hur romarna uppfann hamburgaren


Innehåll

En broschyr från första världskriget som beskriver konsekvenserna av att bryta ransoneringslagarna.

I linje med sin ”business as usual” -politik var regeringen inledningsvis ovilliga att försöka kontrollera livsmedelsmarknaderna. Β ] Det kämpade mot ansträngningarna att försöka införa minimipriser i spannmålsproduktionen, även om de gav sig till känna för kontroll av viktig import (socker, kött och spannmål). När det införde förändringar var de bara begränsade i deras effekt. År 1916 blev det olagligt att konsumera mer än två kurser medan lunch på en offentlig matplats eller mer än tre för middagsböter infördes för allmänheten som hittades utfodra duvorna eller lösa djur. Γ ]

I januari 1917 började Tyskland använda ubåtar för att sänka alla fartyg på väg till Storbritannien i ett försök att svälta Storbritannien underkastelse. För att möta detta hot mot livsmedelsförsörjningen infördes frivillig ransonering i februari 1917. Bröd subventionerades från september samma år som föranleddes av lokala myndigheter att ta saken i egna händer, obligatorisk ransonering infördes i etapper mellan december 1917 och februari 1918, som Storbritanniens leverans av vete minskade till bara sex veckors värde. Δ ] För att underlätta bearbetningen infördes ransoneringsböcker i juli 1918 för smör, margarin, ister, kött och socker. Ε ] För det mesta gynnade ransoneringen landets hälsa. Under kriget minskade det genomsnittliga energiintaget bara tre procent, men proteinintaget sex procent. Ζ ]


Kom ihåg när: brister och begränsningar av andra världskriget

Glädjen över en bingokväll för cirka 75 år sedan visade sig vara kortlivad för lokalbefolkningen några dagar senare när de öppnade sin post.

Det var andra världskriget, och de har dockats viktiga bensinposter för att ha kört till Bingohallen. Okända för spelarna, federala agenter sjönk på parkeringsplatser vid klubbar och andra arenor för att kontrollera registreringsskyltar och se vem som använde sin ransonerade bensin för nöjes skull istället för arbete.

Människor söker igenom historien idag för att hitta paralleller till den nästan dagliga skärpningen av samhället och rsquos regler när nationen brottas med hotet mot coronaviruset. Vissa säger att den bästa analogin skulle vara den spanska influensapandemin 1918.

Andra världskriget perioden 1941 till 1945 erbjuder dock egna paralleller, liksom några tankeväckande skillnader.

Brist: Vad vi än ser idag var de under krigstiden värre. Hittills är vår brist mindre och tillfällig, och butikshyllorna fylls snabbt på som onödiga panikinköp minskar. De som började 1942 var nödvändiga och allvarligare.

På grund av det militära och rsquos stora behovet av rullande materiel tilldelades Luzerne County bara 840 däck för civila fordon 1942, med kolgruvar och präster som fick högsta prioritet för inköp. Hushållsartiklar – socker och kött, till exempel –, kunde endast köpas i de små mängder som anges i böckerna om rationskuponger och frimärken, familjer utfärdades. Än så länge tror jag att vi har det lättare.

Regeringens kontroll: Här & rsquos där en lös parallell slår in. Våra nyhetsmedier rapporterar snabbt obligatoriska avstängningar av allt från pizzabarer till träningsstudior till möbelbutiker, åtgärder som för bara några månader sedan fanns på ingen & rsquos radarskärm.

Krigstidens spridning av resurser från civil till militär gav en parallell effekt. Bilindustrin 1942, för att nämna ett exempel, konverterade snabbt till att bygga tankar och lastbilar för militären. Livsmedelsproduktion och distribution kontrollerades av federala styrelser, med militärens och rsquos behov först och därför den civila ransoneringen.

Orsakerna skiljer sig naturligtvis åt, men under varje tidsåtgång visade sig nivån på regeringskontrollen häpnadsväckande för människor som var vana att göra i stort sett vad de ville när de ville.

Ljus mitt i mörkret: Wartime restrictions didn&rsquot stop Cole Bros. or Ringling from bringing their circuses to Wyoming Valley in June, 1942, or the Bach Society or the Notre Dame University Band from entertaining local folks that year.

We&rsquore allowed fewer diversions. Our movie theaters, concert halls, libraries, gyms and club rooms are dark because of fear that the coronavirus will spread from the too-close contact of crowds. Score one for the war years.

A Sense of the Heroic: War time brought hard fighting, and tragic loss of life and limb. Home folks knew fear when they huddled together during blackouts or awaited the dreaded telegrams from Washington. But they put stars in their windows and took immense pride in all the service people.

Today, we cannot help but feel the same awe when we see medical personnel rush to the aid of coronavirus victims, knowingly exposing themselves to illness or worse, with no vaccine in sight. We also have to admire the restaurateur and others who adapt to a new reality, no matter what the difficulty.

Comparing eras is always imprecise, especially when a new and threatening reality is still unfolding. About all we can do is what our predecessors did – carry on unflinchingly, knowing that history will say &ldquothey did what they had to do – let&rsquos act that way too.&rdquo


Food shortages & rationing

In Australia, the war did not only affect those men and women who went to fight and serve abroad. Many things also had to change for those who remained at home.

Many men left their jobs to join the armed forces leading to a shortage of labour. New industries had to be created to supply the troops with weapons, uniforms and ammunition . The government had to control the buying and selling of scarce goods, to ensure that everyone received a fair share.

Australians began to experience shortages of almost everything they needed in daily life. At the time of World War II, most of them drank tea, not coffee. When the Japanese captured many of the countries that grew the tea supplied to Australia, this caused severe shortages. Enemy action in the Pacific also disrupted the normal supply of goods by ship to Australia. Australian troops abroad had to be supplied with food produced in Australia, and when thousands of American troops arrived in Australia to fight the war in the Pacific, they also had to be fed.

To ensure that everyone received a basic amount of essential supplies such as meat, butter, sugar and tea, the government brought in a system of rationing. Everyone had to apply for ration books, which contained a number of coupons. Each coupon gave the holder permission to buy a certain amount of something, usually over a weekly period. Despite the hardship, rationing was well received by the public because it applied to everyone equally. Nevertheless, when the government announced in May 1942 that they would impose rationing on clothing, there was a rush to buy as much as possible before rationing began.

RUSH TO BUY CLOTHES - Stampede buying following recent ministerial announcements…has so depleted stocks held by Melbourne traders that blankets and other articles are now virtually unobtainable.

- Sydney Morning Herald, 7 June 1941

Sydney Morning Herald, 7 June 1941, p 15

Because of a shortage of cloth, the Government even made rules about how many pockets a man’s suit could have, and banned the making of ‘luxury’ garments for women. Some of the wartime food rations: Australians could have 226 grams of butter, one kilo of meat and half a kilogram of sugar each per week.

People were encouraged to be as self-sufficient as possible: to keep hens for eggs, and to grow their own vegetables at home. Even some public parks were dug up for vegetable gardens. Shortages and rationing also led to hoarding: people who had access to some rare commodity, such as petrol, would store up as much as they could, for their own use in the future. This only made shortages worse. It also led to a black market: items that were in demand were sold privately, at very high prices, outside the rationing system.

But rationing was not enough. The government also needed large amounts of money to pay for weapons, aeroplanes, ships, tanks, ammunition, and soldiers’ wages. One source of this money was the savings of individual citizens, who were encouraged to lend money to the Government by purchasing bonds called ‘Victory Loans’. In order for people to have more money to spend on bonds, the government tried to discourage them from spending it on themselves, for things like cigarettes, beer, movies and gambling.


What You Need To Know About Rationing In The Second World War

In January 1940, the British government introduced food rationing. The scheme was designed to ensure fair shares for all at a time of national shortage.

The Ministry of Food was responsible for overseeing rationing. Every man, woman and child was given a ration book with coupons. These were required before rationed goods could be purchased.

Basic foodstuffs such as sugar, meat, fats, bacon and cheese were directly rationed by an allowance of coupons. Housewives had to register with particular retailers.

(© IWM D 25035) Queuing outside a greengrocers in Wood Green, North London in 1945. Unlike today, when most shopping is done in supermarkets, shopping during the war involved visiting individual shops - the butcher, greengrocer or baker - separately.

A number of other items, such as tinned goods, dried fruit, cereals and biscuits, were rationed using a points system. The number of points allocated changed according to availability and consumer demand. Priority allowances of milk and eggs were given to those most in need, including children and expectant mothers.

As shortages increased, long queues became commonplace. It was common for someone to reach the front of a long queue, only to find out that the item they had been waiting for had just run out.

Not all foods were rationed. Fruit and vegetables were never rationed but were often in short supply, especially tomatoes, onions and fruit shipped from overseas. The government encouraged people to grow vegetables in their own gardens and allotments. Many public parks were also used for this purpose. The scheme became better known as ‘Dig For Victory’.

Certain key commodities were also rationed – petrol in 1939, clothes in June 1941 and soap in February 1942. The end of the war saw additional cuts. Bread, which was never rationed during wartime, was put on the ration in July 1946.

It was not until the early 1950s that most commodities came ‘off the ration’. Meat was the last item to be de-rationed and food rationing ended completely in 1954.

One way to get rationed items without coupons, usually at greatly inflated prices, was on the black market. Shopkeepers sometimes kept special supplies ‘behind the counter’, and ‘spivs’ - petty criminals - traded in goods often obtained by dubious means. By March 1941, 2,300 people had been prosecuted and severely penalised for fraud and dishonesty.


10 facts about crime on the home front in the Second World War

From blackouts to blitzed homes, the Second World War presented a new world of opportunity for the criminally inclined, and the war years saw an unprecedented rise in British crime. Here, Mark Ellis, author of new book Merlin at War, explores the dodgy dealings and violent deeds that flourished on the home front

Denna tävling är nu stängd

Published: March 12, 2018 at 9:55 am

Looting was rife

On one day in November 1940, 20 of the 56 cases listed for hearing at the Old Bailey concerned looting offences. The total number of cases for the four months of the Blitz to the end of December was 4,584. When the Café de Paris restaurant and nightclub in Piccadilly suffered a direct hit by the Luftwaffe in 1941, rescuers had to battle their way through looters that were fighting to tear rings and other jewellery from the dead revellers. There were many cases in which looters weren’t just criminals and members of the public: firemen, wardens and other members of the defence forces often joined in too.

Killers had a field day

With cities and towns plunged into darkness every night, killers had a field day. A young airman, Gordon Cummins, was nicknamed ‘the Blackout Ripper’ and roamed the bomb-ravaged streets of London in search of young women to murder and mutilate. He killed at least four between 1941 and 1942 before he was caught and became an early victim of the infamous British hangman, Albert Pierrepoint.

Other later victims of Pierrepoint who began their murderous activities during the war were John Christie, of 10 Rillington Place fame and John Haigh, the ‘acid bath murderer’. The circumstances of the war assisted both men in their crimes. Despite a criminal record, manpower shortages helped Christie to become a part-time special police constable, and the associated veneer of respectability was very useful to him. Haigh found the war a convenient cover for explaining his first victim’s disappearance his claim that the man had run away to avoid conscription to the army successfully diverted suspicion.

Gang activity increased

In London, there were Jewish, Maltese and Italian gangs as well as cockney outfits. The Maltese Messina gang controlled the London vice scene with an iron fist. Prostitution boomed in the war in line with the massive inflow of soldiers, sailors and airmen. By 1944 there were over 1.5m GIs in Britain, while the home armed forces totalled 3m, many of whom were based on the home front. Hordes of servicemen would pour into London or other British towns and cities on nightly furloughs looking for fun. The Messina ran a huge gang of girls, nicknamed the ‘Piccadilly Commandos’ to satisfy London demand. The incidence of sexually transmitted diseases naturally soared, as did business for back-street abortionists.

The black market boomed

While there was always scope for individual entrepreneurialism, the criminal gangs soon came to dominate the black market. In London, the main player was Billy Hill, who grew up in Seven Dials which had been a major hub of London crime for centuries. He was quick to realise the potential of the war, not only the advantages conferred on the criminal classes by the blackout, rationing and the Blitz, but also the obvious benefits of police manpower being constrained due the loss of officers to the forces.

He duly took advantage and made a fortune, and was always grateful to the black market. He said of it in his memoirs: “It was the most fantastic side of civilian life in wartime. Make no mistake. It cost Britain millions of pounds. I didn’t make use of the black market, I fed it.”

Hill had many other strings to his bow. His gang pulled off a number of jewellery ‘smash and grabs’ early in the war, some staged spectacularly in London’s West End. These crimes were easier to pull off with Blitz chaos all around combined with a weakened and heavily stretched police force.

Rationing led to thefts

The most significant and lucrative black-market activities centred on the long list of staple products subject to rationing. Food, petrol and clothing rationing was administered through ration books and coupons. These provided forgers and thieves with great opportunities. In 1944, 14,000 newly issued ration books were stolen in a raid. They were sold for an estimated profit of £70,000, roughly equivalent to £3m today.

Forgery took place both on a small and a large scale but was hard to pin down. A rare major prosecution took place in Manchester in 1943, when 19 men were accused of involvement in a wide-ranging racket of selling forged clothing coupons. A printing press in Salford supplied a host of wholesalers in the north and south of England with high quality forgeries. The going rate for a sheet of forged coupons on Oxford Street was £10 – around £400 in today’s money. Rationing naturally gave rise to a great deal of corruption amongst shopkeepers, farmers and officials and many culprits ended up in court.

Conmen took advantage

Corruption was not confined to rationing and the black market. Many other wartime activities offered scope for the unscrupulous. For example, the massive amount of civil defence work commissioned was ripe for fraudsters. In west London, a dodgy contractor conspired for gain with the Hammersmith clerk of works to falsely certify air-raid shelters as sound when they had been shoddily built, fraudulently expensed and were unfit for purpose. People died who should have been safe from the bombs and manslaughter prosecutions followed.

Elsewhere, unscrupulous doctors profited from a popular scam of providing false military exemption certificates to shirkers. In Stepney, Dr William Sutton would freely issue such exemptions for half a crown without even bothering to see the candidate. He went to jail.

Crimes went international

Unusually, the writ of the wartime British courts did not extend to all crimes committed in the country. Crimes committed by American military personnel were exempt, as the US authorities insisted on trying such cases in their own courts, which were set up in several locations. The main one in London was near the US embassy in Grosvenor Square. This arrangement caused no real difficulty until some disturbing statistics became known. The record showed that many more black GIs were prosecuted than white ones and were given much stiffer sentences if convicted.

One case in particular drew public attention to this discrimination. Leroy Henry, a black GI, was convicted of rape, a capital offence for the Americans, on apparently flimsy evidence. He was sentenced to death by the presiding American colonel. The case led to deep public unease in the British press and elsewhere. Thirty-three thousand people from Bath, where the alleged rape took place, signed a petition calling for a reprieve. The common view was that Henry’s race was the principal reason for the conviction. General Eisenhower, the commander of US forces, had to intervene he threw out the verdict as unsafe and returned Henry to his unit.

Some workers’ rights became illegal

The wartime criminalisation of previously legitimate activities was another factor boosting crime figures. Striking, for example, became illegal under defence regulations in order to ensure that wartime industrial output was maintained at the maximum. Inevitably, this proved problematic. A 1942 miners’ strike at a Kent colliery led to the imprisonment of the miners’ leaders, and the threatened imprisonment of the 1,000-man workforce if they didn’t pay their fines. When nearly all of them didn’t pay, the government baulked at jailing such a huge number of working men and prevented the court from applying its sanction. No other strikers were imprisoned thereafter during the war, although fines continued to be levied.

People abused the system

The government set up various wartime compensation schemes for the population and people were quick to spot the opportunity for abuse. One scheme provided generously for people who had been bombed out. An enterprising man in Wandsworth in London claimed to have lost his home 19 times in three months and received a substantial sum each time. He was jailed for three years.

Other government initiatives, such as evacuation, were open to fraudulent manipulation. Some country families were happy to have children billeted with them, but others weren’t – and some resorted to bribery to evade the responsibility. Basil Seal, one of Evelyn Waugh’s protagonists in his wartime novel Put Out The Flags, takes advantage of his sister’s position as a billeting officer and makes a nice sum from this type of corrupt activity, illustrative of activity at the time.

Criminals became heroes

Not all criminals concentrated exclusively on feathering their own nests there were some criminal heroes. Some allowed their patriotic instincts to surface and supported the war effort. Perhaps the best known of these was the ace burglar and robber, Eddie Chapman, who was recruited by MI5 and became a British double agent. Known as ‘Agent Zigzag’, he was spectacularly successful at duping the Germans, who famously valued him so highly that they awarded him the Iron Cross. Returning from overseas service in 1944 he was pardoned for his previous crimes and awarded a substantial payment. He was quick to return to his criminal ways but avoided jail and eventually retired in some comfort.

With the German capitulation in 1945 came the end of the blackout and the bombs. The American and other foreign allied forces departed and British servicemen were demobilised. Life began to return to normal but some criminal-friendly wartime conditions lingered. Rationing did not end until 1954, so the black market thrived for a few more years yet. Some old gangs went away and some new ones took their place. Crime, as always, carried on but clearly the halcyon years of the war were over.

Just a few years ago, ‘Mad’ Frankie Fraser, a gangster who became something of a TV star in his final years, told a talk show host regretfully and seriously that he’d never been able to forgive the Germans for surrendering. Many old crooks echoed his sentiments they had never had it so good!

Merlin at War by Mark Ellis is out now (London Wall Publishing, 2017)


Lord Woolton’s Pie

For a nation that favoured meat, it was extraordinary for a vegetarian dish to be accepted by the British people. Lord Woolton’s Pie is an example of a dish that was so successful, it in fact became a legendary wartime recipe. As overseas supplies became increasingly threatened by the war, there was a push towards home-grown produce and self-sufficiency.

That need led to the creation of this pie, one of the most popular wartime recipes, which was named after the wartime Minister of Food. It’s a root vegetable pie, including the infamous ‘Doctor Carrot’ and ‘Potato Pete,’ blended with oats and topped with a potato crust.

Ingredients – filling

 • 1lb seasonal vegetables such as potato, swede, cauliflower and carrot
 • 3–4 spring onions
 • 1 teaspoon vegetable extract
 • 1 tablespoon oatmeal
 • Chopped parsley
 • Metod

Ingredients – pastry

 • 8oz wheatmeal flour
 • 1 level teaspoon baking powder
 • Pinch of salt
 • Pinch of powdered sage (optional)
 • 1 pint cold milk, or milk and water

Metod

Dice the vegetables and spring onions. Cook together with the vegetable extract and oatmeal for 10 minutes with just enough water to cover. Stir occasionally to prevent the mixture from sticking. Allow to cool.

To make the pastry, mix all the dry ingredients together then stir in the milk milk and water, and roll out the mixture.

Finally, put the filling in a pie dish and sprinkle with chopped parsley, then cover with the pastry. Bake in a moderate oven until the pastry is nicely brown and serve hot with brown gravy.

Wartime pie poster ©IWM (PST 3108)


World War Two Food

Food, and the rationing of it, played a key part in the Home Front during World War Two. The Government during World War Two, constantly gave out advice on how people should behave – be it regarding food, general behaviour in the war , evacuation, use of gas masks etc. This government advice was an attempt to control the way people acted. The bulk of the advice came from the Ministry of Information. Below is a document prepared by the Lord Privy Seal’s office in July 1939. For food, the basic principle was to use it wisely but certainly not to waste it like the “Squander Bug”.

The “Squander Bug”

Your food in war-time

Public information leaflet no. 4

Read this and keep it carefully. You may need it.

Issued from the Lord Privy Seal’s Office July 1939.

You know that our country is dependent to a very large extent on supplies of food from overseas. More than 20 million tons are brought into our ports from all parts of the world in the course of a year. Our defence plans must therefore provide for the protection of our trade routes by which these supplies reach us, for reserves of food here and for the fair distribution of supplies, both home and imported, as they become available.

What the government has done:

During the last eighteen months the government has purchased considerable reserves of essential foodstuffs which are additional to the commercial stocks normally carried. This is one of the precautionary measures which has been taken to build up our resources to meet the conditions of war. In addition, the necessary arrangements have been made to control the supply and distribution of food throughout the country immediately upon the outbreak of hostilities and to bring in such measures of rationing as may be required.

How can you help?

There are certain ways in which traders and households can help to strengthen our food position at the present time.

In the ordinary way, the stocks of food in any area are based on the extent of local demand, or the size of the local population. In wartime, the amount of stocks in any area might be affected by air raid damage, or the flow of supplies might be reduced temporarily by transport difficulties.

As an additional precaution against difficulties of this kind, traders will be doing a good service now by maintaining, and if possible increasing, their stocks, so far as they can. You, too, as an ordinary householder, will be doing a good service if you can manage to get in some extra stores of food that will keep. These will be a stand-by against an emergency. Of course, there are many of us who cannot do this, but those who can will find, if a strain is put at any time on local supplies, that such reserves will not only be a convenience to themselves but will help their neighbours. By drawing on these reserves instead of making demands on the shops at such a time, they would leave the stocks available for the use of those who have not been able to put anything by.

For those who have the means, a suitable amount of foodstuffs to lay by would be the quantity that they ordinarily use in one week. The following are suggested as articles of food suitable for householder’s storage:

Meat and fish in cans or in glass jars flour suet canned or dried milk sugar tea cocoa plain biscuits.

When you have laid in your store, you should draw on it regularly for day-to-day use, replacing what you use by new purchases, so that the stock in your cupboard is constantly being changed. Flour and suet in particular should be replaced frequently. You may find it helpful to label the articles with the date of purchase. Any such reserves should be brought before an emergency arises. To try to buy extra quantities when an emergency is upon us, would be unfair to others.

Food supplies for evacuation:

The government evacuation scheme, of which you have already been told, will mean a considerable shift of population from the more vulnerable areas to safer areas. This will lead to additional demands on shops in the reception areas. Traders have been asked to have plans in readiness for increasing the supplies in shops in reception areas to meet the needs of the increased population. It would, however, take a day or two for these plans to be put into full operation.

The government are, therefore, providing emergency supplies for the children and others travelling under the official evacuation scheme. These supplies would be issued to them on their arrival in their new areas and would be sufficient for two days. Those who receive them will be asked not to make purchases, other than small ones, in the local shops during these two days.

Those making their own arrangements to travel, should take food with them sufficient for two days, and should buy in advance, as part of their arrangements, the non-perishable food which they would require. As already said, anyone who, in times of emergency, buys more than normal quantities, would be doing harm, as such buying must draw on stocks, which should be available to others.

National house keeping in war-time:

Central Control:

Should war come, the government would take over responsibility for maintaining the main food supplies for the country, and for distributing them through all the stages down to the consumer. This would ensure that every precaution could be taken against wartime risks. The prices of food would be controlled and supplies directed wherever they were needed.

For this purpose, the existing organisation of the food trades would be used so far as possible, and all food traders – importers, manufacturers, wholesalers and retailers – would work under the direction of the Ministry of Food. The Ministry would act for the benefit of the country as a whole and be assisted by representatives of the various trades.

In each area food control would be in the hands of a local committee, which would be set up at the outbreak of war. The membership of these committees would be chosen to represent the general body of consumers in the area. It would include a few retail traders who possess a first-hand working knowledge of trading conditions.

The principal duty of these local Food Control Committees would be to look after the interests of the consumers. They will also be responsible for supervising retail distribution. Shopkeepers would be licensed to trade by these committees. Ordinarily, all existing shops would receive these licenses. New shops would not be opened unless there was a need for them

Shopkeepers would be instructed that they must not supply excessive quantities to any of their customers, and powers would be taken to prevent people from buying more than their responsible share. Maximum prices would be fixed by the Ministry for each controlled food, and would be shown clearly in shop windows.

Rationing Scheme:

Certain foods, soon after the outbreak of war, would be brought under a rationing scheme similar to that, which was introduced during the latter part of the Great War. In the first instance, rationing would be applied to five foodstuffs – butcher’s meat, bacon, ham, sugar, butter, margarine, and cooking fats. Later, it might be necessary to add other articles.

The object of this scheme is to make certain foodstuffs are distributed fairly and equally and that everyone is sure of his or her proper share.

Before rationing begins application forms would be sent through the post to every householder, who would be asked to give particulars of everyone living in his home. These forms, when filled in, would be returned to the local food office set up by the local Food Control Committee, which would issue the ration books, one for each person.

You would then register at a retail shop of your own choice for each rationed food. This registration is necessary to enable the local committee to know the quantities of rationed foods, which each shop would require. There is no need to register with a shop in peacetime. It is not advisable to do so.

The ration books would have coupons, a certain number for each week. The Ministry would decide how much food each coupon represented, and you would be entitled to but that amount. In the case of meat, the amount would be expressed in money. Thus, you could choose between buying a larger amount of a cheaper cut, or a smaller one of a more expensive cut. In the case of other foods, the amount would be by weight.

For children under six years of age, there would be a child’s ration book, but the only difference would be that a child would be allowed half the amount of butcher’s meat allowed for a grown-up person. On the other hand, the allowance for a heavy worker will give him a larger quantity of meat. For catering and other institutions, special arrangements will be made.

These are the plans for our national housekeeping in wartime. Like all plans for our civil defence they need your help. In wartime, there would be no food to waste, but with your care and co-operation we shall have enough.


Genealogists are always in search of new record sources when confronted with a brick wall. Well, can you think of a resource that not only gives you name, address, age and occupation, but also height and weight of a person? Intressant nog är ration books issued during World War Two attempted to capture* these items.

In the United States, nationwide food rationing was instituted in the spring of 1942, and each member of the family was issued ration books by the Office of Price Administration (OPA). These books contained stamps and gave precise details of the amounts of certain types of food that you were allowed. Rationing insured that each person could get their fair share of the items that were in short supply due to the war effort and import reductions. By the end of the war, over a hundred million of each ration book were printed.

The Office of Price Administration (OPA) was in charge of rationing consumer goods such as sugar, coffee, shoes, household appliances, and other goods during World War II. The OPA accepted ration book applications and issued ration books, from which consumers tore out stamps in order to purchase food and other supplies at grocery stores.

Four different series of war ration books were issued. In 1942, five months after (December 8, 1941) the United States entered the Second World War, "Book One" series were issued. In January 1943, "Book Two" series were issued. "Book Three" series were issued in October of 1943. And "Book Four" series were issued towards the end of 1943. Most ration restrictions didn't end until August 1945, with sugar rationing lasting in some parts of the country until 1947.

*Each book asked for different identification, with book one and three asking the most detailed information. In all the ration books that we've seen, however, the completion of the form was not as strictly enforced as with the book one series.

Search the War Ration Books collection

We established this ration book search to assist researchers in tracking down records of possible relatives and ancestors. While we have been collecting ration books for several years, these records also include links to imaged books online at other web sites. This database index now includes over 11,210 listings.

Keep in mind that the book covers were handwritten by the individual, many in pencil, so also search for surname variations just in case the records were misinterpreted during the transcription process.

Contributing Ration Books

Effective March 2010, all user contributed document images and transcriptions will be posted to our Family History Wiki upon receipt, and then indexed by the appropriate database project. You are welcome to email us scanned images and/or mail the original documents. Please refer to "Contributing to the Family History Wiki" for instructions.

If you have some war ration books and are unable to contribute images and/or originals, you may catalog them online as an alternative method for sharing the information with other researchers.


Titta på videon: Vad är grejen med Storbritannien? (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Ban

  Vilken fras ...

 2. Birney

  Göra misstag. Skriv till mig i PM, tala.

 3. Elvy

  Jag tror att du tar fel. Skriv till mig i PM, vi kommer att diskutera.

 4. Tojajind

  Enligt min mening har du fel. Jag kan försvara min position.

 5. Lee

  En bra åsikt, men allt stämmer inte, du missade ganska många detaljer, var försiktigare i framtidenSkriv ett meddelande