Artiklar

Varför använde inte kommunistpartiet i Tjeckoslovakien militären för att undertrycka protesterna under sammetrevolutionen?

Varför använde inte kommunistpartiet i Tjeckoslovakien militären för att undertrycka protesterna under sammetrevolutionen?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jag har läst lite om den ganska fredliga maktövergången i Tjeckoslovokien genom protesterna i hela landet, men jag undrar, varför försökte inte det styrande partiet få militären till gatorna för att stänga av demonstranterna med tvinga?


Kommunismen har alltid stötts med våld.

I Östeuropa var det antingen verkliga sovjetiska trupper (Tyskland-1953, Ungern-1956, Tjeckoslovakien-1968) eller det överhängande trovärdiga hotet därav (Polen-1980). Lokala trupper har aldrig varit särskilt tillförlitliga.

Du måste titta på sammanhang. Kommunismen rasade överallt. År 1989 gjorde Gorbatjov klart att Sovjetunionen inte kommer att ingripa, och det var helt klart att den kommunistiska makten inte kunde behållas. Valet var inte "behåll makt med våld" mot "avstå från makt" utan "avstå från makt fredligt" eller "tvingas ut".


Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien

De Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien, officiellt känd som Operation Donau, var en gemensam invasion av Tjeckoslovakien av fyra Warszawapaktländer - Sovjetunionen, Polen, Bulgarien och Ungern - natten den 20–21 augusti 1968. [22] Ungefär 500 000 [9] Warszawapaktstrupperna attackerade Tjeckoslovakien den natten, med Rumänien och Albanien som vägrar att delta. [23] [24] Östtyska styrkor, med undantag för ett litet antal specialister, deltog inte i invasionen eftersom de beordrades från Moskva att inte passera den tjeckoslovakiska gränsen bara timmar före invasionen. [25] 137 tjeckoslovakiska civila dödades [19] och 500 skadades allvarligt under ockupationen. [20]

 • Nederlag för Tjeckoslovakien och de allierade
 • Ansträngning att undertrycka reformprocessen i Tjeckoslovakiens kommunistparti
 • Alexander Dubčeks avgång som första sekreterare för kommunistpartiet i Tjeckoslovakien (KSČ)
 • Valet av Gustáv Husák till KSČ: s första sekreterare och början på normaliseringstiden
 • Sovjetisk militär närvaro i Tjeckoslovakien fram till 1991
 • Albaniens utträde ur Warszawapakten i september 1968
 • Sovjetunionen
 • Bulgarien
 • Polen
 • Ungern
 • Östtyskland (invasion avbruten, trupper förberedda, en del av den verkställande personalen)

tjecko-Slovakien

Initial invasion:
250 000 (20 divisioner) [9]
2000 tankar [10]
800 flygplan
Toppstyrka:
500 000 [11] 350 000–400 000 sovjetiska trupper, 70 000–80 000 från Polen, Bulgarien och Ungern [12]
6300 tankar [13]

235 000 (18 divisioner) [14] [15]
2 500–3 000 stridsvagnar
(Inga enheter engagerade)

Invasionen stoppade framgångsrikt Alexander Dubčeks liberaliseringsreformer i Prags vår och förstärkte auktoritära flygelns auktoritet inom Tjeckoslovakiens kommunistparti (KSČ). Sovjetunionens utrikespolitik under denna tid var känd som Brezhnev -doktrinen. [26]

Allmän reaktion på invasionen var utbredd och splittrad. Även om majoriteten av Warszawapakten stödde invasionen tillsammans med flera andra kommunistiska partier över hela världen, fördömde västländerna, tillsammans med Albanien, Rumänien, och särskilt Kina attacken, och många andra kommunistpartier antingen förlorade inflytande, fördömde Sovjetunionen eller splittrade/ upplöst på grund av motstridiga åsikter. Invasionen startade en rad händelser som i slutändan skulle få Brezhnev att etablera fred med USA: s president Richard Nixon 1972 efter dennes historiska besök i Kina tidigare samma år.

Arvet från invasionen av Tjeckoslovakien är fortfarande mycket omtalat bland historiker och har setts som ett viktigt ögonblick i det kalla kriget. Analytiker tror att invasionen orsakade att den kommunistiska rörelsen i världen bröt, vilket i slutändan ledde till revolutionerna 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991.


Tjeckoslovakiens motstånd mot sovjetisk ockupation, 1968

Den tjeckoslovakiska delegationen accepterade "Moskvaprotokollet", som tillät de flesta tjeckoslovakiska ledare att förbli vid makten, men implicit fördömde reformerna efter januari. Avtalet krävde ökat undertryckande av oppositionsgrupper och en hårdare censurpolitik. Det tillät också sovjetiska styrkor att stanna kvar i Tjeckoslovakien. Så medan motståndet ändå höll Dubcek vid makten ett tag till, förblev sovjetiska ockupanter i landet. Av denna anledning såg många demonstranter kampanjen som ett misslyckande. Detta skulle så småningom leda till Dubceks avsättning och ytterligare förtryck från sovjetiska styrkor.

Motståndare kvarstod under hela ockupationen, med många känslor av kampanjen som ledde till senare protester och så småningom sammetrevolutionen. Men efter den första veckan med protester blev motståndarna utmattade och delvis demoraliserade.

Kampanjen växte enormt omedelbart efter att invasionen hade spridits och involverat många samhällssektorer. Men efter den första veckan med protester blev motståndarna utmattade och delvis demoraliserade.

Databasberättelse

Under de första åtta månaderna 1968 engagerade sig det tjeckoslovakiska kommunistpartiet i begränsade men betydande reformer som kallas ”Pragvåren”, inklusive uttalanden om yttrande- och organisationsfrihet. Reformrörelsen inleddes i januari, då moderat Alexander Dubcek ersatte partiets hårda första sekreterare.

Kommunistiska ledare i Sovjetunionen och satellitregimer i Centraleuropa såg dessa reformer som ett hot och vidtog åtgärder för att stoppa dem. Natten till den 20 augusti 1968 invaderade minst 300 000 sovjetiska trupper, plus enheter från Polen, Östtyskland, Ungern och Bulgarien Tjeckoslovakiska socialistiska republiken. Tjeckoslovakiska styrkor var i stort sett fler än man hoppades att Dubceks ledning snabbt kunde destabiliseras och eventuellt ersättas i invasionskaoset. Sovjetiska styrkor stängde av tjeckoslovakiska gränser, beslagtog flygplatser och ockuperade snabbt de flesta städer.

Motståndet mot invasionen började omedelbart. Civila mötte soldater med argument och fördömanden. Skyltar och graffiti fördömde invasionen. Människor tog bilder av Dubcek ut på gatorna och gav fel vägbeskrivning till invaderande soldater. Natten för invasionen fick den tjeckoslovakiska militären besked om att stanna i kasernen. På morgonen den 21 augusti lästes uttalanden från det tjeckoslovakiska kommunistpartiets presidium över Pragradion som fördömde invasionen och vädjade om att civila ska vara ”lugna”.

Strax därefter demonstrerade ungdomar på gatorna och bildade mänskliga blockader framför stridsvagnar, senare genom att välta bussar och fordon. Radiosändare förespråkade "passivt motstånd" och varnade allmänheten om att inkräktarna letade efter en ursäkt för att attackera.

Hundratals samlades vid ikoniska statyer i Prag, där de broderades med sovjetiska soldater. Demonstranter sjöng nationalsången och sjöng 'Dubcek'. Banderoller och protestmeddelanden dök upp i hela staden, som fördömde ockupationen och uppmanade soldaterna att lämna.

På eftermiddagen i augusti bildade 21 bybor i Upa en mänsklig blockad över en bro som blockerade vägen för invaderande stridsvagnar. Efter en tid vände tankarna och gick. I vissa konfrontationer i Prag och andra städer ledde oförskämda gester och uppmaningar till sovjeter att gå hem till att soldaterna öppnade eld, dödade och sårade demonstranter. Några motståndare kastade Molotov -cocktails (hemlagade bensinbomber) i gengäld, förstörde några stridsvagnar och dödade tankbesättningarna. Direkt efter dessa incidenter fördömde Dubcek våld över radion. Ändå fortsatte det att uppstå något oorganiserat våldsamt motstånd. Kort därefter erövrade sovjetiska styrkor Dubcek, tillsammans med andra framstående tjeckoslovakiska reformatorer.

Den kvällen avrådde radiosändare även massdemonstration. I stället motsätter sig radio, broschyrer, tidningar och tecken som används hårt för att sprida ett budskap om opposition och fördömande av ockupationen. Motståndsbroschyrer delades ut av tjeckoslovakiska polisbilar med sina sirener och lampor för att komma igenom sovjetiska kontrollpunkter. Civila fick tillgång till hemliga radiosändningsstationer som militären inrättade (oklart vilken militär), som de använde för att skapa sociala nätverk för att sprida instruktioner om motstånd. Rapporter tyder på att organiserade organ bildade via radio och telefon på detta sätt för att organisera och sprida information.

På morgonen den 22 augusti höll kommunistpartiets fjortonde kongress (Tjeckoslovakiens nationella regeringskongress) ett nödmöte i en fabrik utanför Prag. Vissa rapporter hävdar att delegaterna förklädde sig som arbetare för att ta sig förbi sovjetiska trupper. Nästan 1 192 delegater deltog. Kongressen utfärdade ett uttalande som fördömde invasionen som omotiverad, uppgav att det inte hade funnits någon tjeckoslovakisk kontrarevolution, krävde att ledare släpptes och återinfördes och uppmanade till en timmes proteststrejk nästa dag om trupper inte drog sig tillbaka.

Fler broschyrer delades ut. En framställning cirkulerade och krävde att Dubcek skulle släppas. Tidningar och tidskrifter fortsatte att publicera, ofta med orden "laglig" eller "gratis", vilket indikerar att de inte var i händerna på ockupationen. Några tryckta meddelanden till de ockuperande soldaterna på rysk graffiti på ryska var också vanliga. Uppmaningen till strejk sändes över radion, förutom uppmaningar om en långsam järnvägsarbetare, vilket framgångsrikt försenade transporten av radiostopp till ockupanterna. Radion tjänstgjorde också andra funktioner och försäkrade föräldrarna om var barn bor i sommarlägret och vidarebefordrar uppdateringar om förhandlingar i Moskva.

Den 23 augusti enades sovjetiska ledare om att låta Tjeckoslovakiens president Svoboda resa till Moskva för förhandlingar. Han insisterade på att Dubcek och andra var närvarande vid förhandlingsbordet.

Den kvällen i Prag varnade radiosändningar för potentiella gripanden. Civila målade över gatuskyltar för att förvirra ockupanterna. Vissa upplopp och plundring förekom liksom tjeckoslovakier som konspirerade med ockupationsstyrkor.

Dagen efter, den 24 augusti, intensifierade sovjetstyrkorna ockupationen, tog bort skyltar och klotter (som motstånd snabbt ersatte), genomförde sökningar och distribuerade sina egna broschyrer som motiverade ockupationen.

Internationella solidaritetsprotester mot ockupationen inträffade till och med den 27 augusti, som inkluderade demonstrationer i Italien, en generalstrejk i Österrike, arbetsavbrott i Frankrike och en tyst minut i Holland. Sovjetiska trupper visade tecken på minskande moral, med några trotsande order att skingra folkmassor. Jordbrukare arbetade extra timmar Horka Poricany Agricultural Cooperative meddelade att det skulle donera över 5 ton potatis till medborgarna i Prag under motståndet.

Efter fyra dagars förhandlingar i Moskva accepterade den tjeckoslovakiska delegationen "Moskvaprotokollet", som tillät de flesta tjeckoslovakiska ledarna att förbli vid makten, men implicit fördömde reformerna efter januari. Avtalet krävde ökat undertryckande av oppositionsgrupper och en hårdare censurpolitik. Det tillät också sovjetiska styrkor att stanna kvar i Tjeckoslovakien. En person, ordförande för National Front Frantisek Kriegel, vägrade att underteckna protokollet han fråntogs alla officiella uppgifter och blev sedan utvisad ur partiet.

Allmän reaktion på protokollet var blandad, och många såg det som ett misslyckande i motståndet. Massmotståndet sägs ha pågått i cirka sju dagar, varefter motståndarna blev utmattade och delvis demoraliserade.

Sovjetiska styrkor skulle dröja kvar i Tjeckoslovakien i månader och driva deras politiska agenda. Men allmänhetens motstånd mot ockupationen upphörde inte helt. I början av november var det massdemonstrationer i Prag, Bratislava, Brno och andra städer. Senare genomförde tiotusentals studenter en fyra dagars sitt-in på gymnasier och högskolor, där fabriker skickade mat till dem i solidaritet.

I mitten av januari 1969 eldade en högskolestudent Jan Palach upp sig på Vaclavplatsen för att protestera mot ockupationen och avlägsnandet av medborgerliga friheter. Hans begravning förvandlades till en protestdemonstration och nästa månad brände en annan student, Jan Zajíc, sig själv på samma torg. I april begick Evžen Plocek samma handling i Jihlava.

Sovjetiska styrkor slog till mot ytterligare demonstrationer senare under året med full kraft. Dubcek avsattes strax efter demonstrationer i mars och ersattes med ett partihårdare som vände om Dubceks reformer och rensade partiet för eventuell opposition. Protesterna i augusti 1969 undertrycktes brutalt. Dessa visade sig vara den sista massdemonstrationen mot invasionen. Totalt dödades cirka 70 personer under invasionen och upp till 1 000 skadades vid skjutningar.


Prags vår börjar i Tjeckoslovakien

Antonin Novotny, den stalinistiska härskaren i Tjeckoslovakien, efterträds som första sekreterare av Alexander Dubcek, en slovak som stöder liberala reformer. Under de första månaderna av hans styre införde Dubcek en rad långtgående politiska och ekonomiska reformer, inklusive ökad yttrandefrihet och rehabilitering av politiska dissidenter.

Dubceks ansträngningar att upprätta kommunismen med ett mänskligt ansikte ” firades över hela landet, och den korta frihetsperioden blev känd som Pragvåren.

Men den 20 augusti 1968 besvarade Sovjetunionen Dubceks reformer med invasion av Tjeckoslovakien av 600 000 Warszawapaktstrupper. Prag var inte sugen på att ge vika, men spritt studentmotstånd var ingen match för sovjetiska stridsvagnar.

Dubceks reformer upphävdes, och ledaren själv ersattes av den starkt pro-sovjetiska Gustav Husak, som återupprättade en auktoritär kommunistisk regim i landet.

1989, när kommunistiska regeringar gick över Östeuropa, blev Prag återigen scenen för demonstrationer för demokratiska reformer. I december 1989 medgav Husaks regering till kraven på ett parlament med flera partier.

Husak avgick, och för första gången på två decennier återvände Dubcek till politiken som ordförande för det nya parlamentet, som senare valde dramatikern Vaclav Havel till Tjeckoslovakiens president. Havel hade kommit till berömmelse under Pragvåren, men efter den sovjetiska angreppen förbjöds hans pjäser och hans pass konfiskerades.


1989 - Kommunismens kollaps i Östeuropa

1989 var ett år som förändrade Europas ansikte. Kommunism kollapsade i östeuropeiska länder och Järnridå var demonteras.

I Polen, det största kommunistiska landet isär från Sovjetunionen, det fria fackförening Solidariteten blev mer och mer Stöd från befolkning. I de nationella valen i juni 1989 vann Solidaritet majoritet platser i senaten. Som ett resultat blev Polen den första sovjet satellittillstånd att ha en icke-kommunistisk premiärminister. Ett år senare valdes solidaritetsledaren Lech Walesa till Polens första demokratiska president.

1988 började det kommunistiska Ungern göra det lättare för sina egna medborgare att resa västerut. I maj 1989 började det riva sitt taggtråd och metall staket längs gränsen till Österrike. Östtyskar, som fick resa till kommunistiska länder men inte västerut, utnyttjade av Ungern & rsquos flytta. Sommaren 1989 reste tusentals östtyskar till Ungern för sin semester. De gick aldrig tillbaka och flydde till Västtyskland genom Österrike.

I september Ungerns Utrikesminister förklarade att det inte skulle stoppa de tusentals östtyskar som skulle till Österrike.

I början av oktober besökte Sovjetledaren Mikhail Gorbachew Berlin för Östtyskland och rsquos 40: e årsdag. Under dessa fester östtysk medborgare demonstrerade på Berlins gator och andra städer. De demonstrerade för frihet och rätt att lämna kommunistiska Tyskland. Gorbatjov varnade kommunistledarna för att inte göra det ignorera de rättigheter av populationen.

Järnridån - Fria länder i Västeuropa är blåa, kommunistiska länder i Östeuropa är röda, Jugoslavien var blockfritt

Som den proteströrelsen blev starkare östtysk tv meddelat den 9 november 1989 att alla medborgare var fria att resa till Västtyskland. Inom timmar passerade tusentals gräns vid Brandenburger Tor och andra officiella gränsövergångar i Berlin. En dag senare bulldozers började riva Berlinmuren, som byggdes 1961 för att hindra östtyskar från att fly till väst.

Det gjorde inte Östtysklands kommunistledare Erich Honnecker inse att allt var över. Inom några månader var han och andra kommunistiska ledare tog bort från kontoret och den 3 oktober 1990 Öst- och Västtyskland gick med att bli en nation.

Hösten 1989 oro och upplopp spridning till Tjeckoslovakien. Veckorna med demonstrationer och protester kallades Sammet Rotation. I slutändan måste hela den kommunistiska regeringen avgå. På Vaclavplatsen i Prag firade 200 000 människor frihet och kollaps av kommunismen. Rörelsens ledare, dissident och dramatiker Vaclav Havel blev president i Tjeckoslovakien.

I december 1989 protesterade bröt ut i det kommunistiska Rumänien. Tusentals människor började demonstrera på gatorna och riva affischer av kommunistdiktatorn Nicolai Ceausescu. Ceausescu beordrade polisen och armén att krossa protesterna. Dussintals dödades i en Vinka av våld.

Men när protesterna blev ännu starkare började armén Stöd demonstranterna. Ceausescu och hans fru flydde från Bukarest med helikopter. De var fångad några timmar senare av arméns soldater och förvarade fångar i tre dagar. På juldagen togs Ceausescu och hans fru på rättegång på en militärbas. De befanns skyldiga av ett folk domstol och avrättade på samma dag.

Bulgariens förändring till frihet inträffade utan våld. Dess kommunistiska ledare Zhivkov avgick efter 34 år vid makten. Under veckorna före antikommunistiska protester sopade genom hela landet. Några månader senare hölls de första fria valen i Bulgarien.


Solidaritetsrörelsen

På 1980 -talet skulle det uppstå ett annat fenomen som i slutändan skulle släppa undan Sovjetunionens makt och inflytande. Solidaritetsrörelsen - som den polska aktivisten Lech Walesa förespråkade - framkom som en reaktion på den politik som infördes av det polska kommunistpartiet 1980.

I april 1980 beslutade Polen att stoppa livsmedelssubventioner, som varit en livslinje för många polacker som drabbats av ekonomiska svårigheter. Polska varvsarbetare i staden Gdansk beslutade att organisera en strejk när framställningar om löneökningar nekades. Strejken spred sig snabbt över landet, med fabriksarbetare över hela Polen som röstade för att stå solidariskt med arbetarna i Gdansk.

Strejkerna fortsatte under de närmaste 15 månaderna, och förhandlingar pågick mellan ledarna för Solidaritet och den polska kommunistregimen. Slutligen, i oktober 1982, beslutade den polska regeringen att beordra full krigslag, vilket fick ett slut på Solidaritetsrörelsen. Trots det ultimata misslyckandet såg rörelsen en förebild av slutet på kommunismen i Östeuropa.


Referensramen

Idag har det gått exakt 70 år sedan "Victorious February", då evenemanget kallades upp till sammetrevolutionen (och tjecker är typ OK med liknande eufemismer, även när det gäller "Protektoratet" och "Normaliseringen", så det används fortfarande idag, även om tonen vanligtvis är satirisk men jag tror att människor måste förstå varför sådana händelser var hemska även om det demagogiskt positiva språket används, inte bara när dessa händelser beskrivs av några nyare, artificiellt myntade, negativa fraser! ).

Händelsen var inte bara en av de tre mest tragiska isolerade händelserna från 1900 -talet i en tjeckoslovakisk damm som du inte bryr dig om. Det hade geopolitiska konsekvenser. I synnerhet skapades Nato som ett svar på den tjeckoslovakiska kuppen – brittiska FM Ernest Bevin föreslog det att förhindra ännu ett Tjeckoslovakien.

Klement Gottwald tillkännager sina fans på torget i Gamla stan (platsen med den astronomiska klockan, Orloj, där Ledecká kommer att välkomnas klockan 16 på måndag) att presidenten skulle ersätta icke-kommunistiska ministrar med kommunistiska. (Tja, det är en liten myt: den här pälsbilden är från den 21 februari, inte den 25: e, när han sa att de avgående ministrarna var förrädare. Den 25 februari talade Gottwald längst ner på Vaclavplatsen.) Eftersom det var kallt , lånade han sin slovakiska kamrat Vladimír Clementis pälsmössa – som fick Gottwalds gammaldags hatt. Clementis avrättades senare av Gottwalds regim 1952 och hans ansikte eliminerades från fotot ovan.

Jag har sett flera dokument och rekonstruktioner av de tragiska händelserna 1948 – inklusive ett avsnitt av "The Czech Century" som är några år gammalt och Gottwald -avsnittet av en ny serie, "The Red Presidents". Jag tyckte att dessa händelser var ganska fascinerande. Så hur kunde kommunismen börja?


Först bör du förstå att mellan krigen var Tjeckoslovakien en helt standard västerländsk parlamentarisk demokrati med ett system som interpolerade mellan dem i det nedlagda Österrike-Ungern, Frankrike och USA

Det grundades 1918 huvudsakligen av "resande grundare" som gjorde mycket diplomatiskt arbete utomlands – president-befriaren, professor Thomas Garrigue Masaryk, och hans två huvudsakliga samarbetspartners, Dr Edvard Beneš och den slovakiska piloten+astronomen Mr Milan Rastislav Štefánik som dog i en tragisk olycka. Jo, de hade också några inhemska allierade, naturligtvis, t.ex. Kramář (premiärminister), Rašín (vår lysande första finansminister) och andra.


OK, vi förråddes av våra västerländska allierade i Münchenfördraget 1938, Slovakien var oberoende under kriget medan de tjeckiska länderna ockuperades. Beneš, en raffinerad och sofistikerad fan av de västerländska värderingarna, tvingades anpassa sig till de nya förutsättningarna, inklusive otillförlitligheten hos våra västeuropeiska allierade. Så hans exilregering i London – när Storbritannien blev en faktisk allierad med Winston Churchill som ansvarar – förhandlade olika saker med Stalins Sovjetunion. Det verkade oundvikligt för Beneš och jag tror att det också verkar oundvikligt för mig.

Efter kriget återställdes Tjeckoslovakien som ett demokratiskt land med några förändringar: Sovjetunionen var plötsligt vår främsta militära allierade istället för Frankrike, medan man antog att vi kunde behålla demokratin och friheten trots denna nya allians tyskar (och de flesta ungrare ) utvisades för att deras överväldigande nazistiska historia var oförenlig med fred i det nya landet och för att de segrande allierade tyst enades och Subkarpaterna Rus gavs till Ukraina inom Sovjetunionen (vissa informella undersökningar i regionen indikerade att de – mycket ovetligt – ville ha den lösningen). Den senare detaljen förhandlades fram direkt av Beneš och Stalin personligen, även om kommittén Gottwald som är huvudskurken i detta blogginlägg älskade att ta åt sig äran för sådana förhandlingar.

Den tredje stora förändringen var antagandet av några "mjuka socialistiska" reformer. Några stora företag nationaliserades. Dessutom avskaffades oppositionen 1945. Oppositionens upphävande innebar dock inte att demokratin skulle upphävas. Väljarna valde fortfarande sina favoritfester. Men de fick tillhöra listan över OK-fester – parterna i den så kallade National Front. Alla dessa parter har förklarat sig samarbeta med varandra. Parter som stod nära den kooperativa regimen förbjöds. Och regeringen hade en proportionell sammansättning precis som parlamentet och alla tillåtna partier var "garanterade" att delta i regeringen. Så valresultatet spelade roll men det kunde inte spela någon roll ”kvalitativt”. Förstår du? Till viss del är denna stympade form av demokrati fortfarande demokratisk och kan självkorrigera.

I valet 1946 fick Tjeckoslovakiens kommunistparti 40% av de tjeckiska rösterna, även om vinsten för Slovakiens kommunistiska parti (vilket är hur de skulle döpa sina kommissioner och#8211 Slovaker alltid älskade det enade landet mindre än tjeckar gjorde) var mycket värre i Slovakien där kommittéer med 30% förlorade mot det demokratiska partiet med 60%. Så du kan föreställa dig att de i Prag kände sig extremt starka. (Bara för att vara säker var tjeckarnas stöd för commies inte unikt i västvärlden och#8211 -commies har vunnit med 40% i Frankrike bara lite senare också – men Frankrike hade turen att undvika totalitär kommunism.) De blev typ av "naturliga ledare för National Front" efter 1946. I synnerhet kontrollerade kommittéerna inrikesministeriet (ministerkamrat Nosek) och polisen och erövrade det gradvis genom att avskeda icke-kommunistiska polischefer.

När "The Czech Century" (skott innan Babiš blev politiker) rekonstruerade händelserna, uppträdde kommunisterna som "medlemmar av National Front" precis som Babiš i hans koalitioner: de tog åt sig äran för allt som ansågs vara bra och skyllde på den andra partier för allt som ansågs dåligt, och den typiska tjeckiska väljaren, nästan en hjärndöd, köpte helt enkelt allt detta skräp. (Detta är också ett sätt att stjäla, eller "tunnla ut", kommunistiska företag under privatiseringen – Babiš gjorde samma sak. Dela det kommunistiska företaget – låt oss kalla det Petrimex – till det goda och det dåliga . Köp billigt den goda – låt oss kalla det Agrofert. Som en "ren chef" för båda företagen, ta med alla positiva tillgångar från den dåliga till den goda – klart, detta steg är bara möjligt eftersom nej " riktiga ägare "tittar noga på dina ledarsteg. Låt den dåliga gå i konkurs. Du äger alla bra saker som delar av den goda. Någon annan betalar all skuld i det dåliga företaget som försvann.)

Den 20 februari 1948 såg de icke-kommunistiska ministrarna att de kommunistiska förändringarna var för mycket och en protest var nödvändig för att bromsa denna okontrollerbara uppgång av den kommunistiska makten inom det befintliga systemet. Jag kunde aldrig förstå varför de gjorde vad de gjorde och även nu tror jag att det var helt enkelt självmord. Och kanske fanns det inget bättre alternativ. I alla fall avgick de icke-kommunistiska partiernas ministrar (12 och senare 14 ministrar, ungefär 1/2) kollektivt. De försökte inte ens tydligt förutspå vad president Beneš skulle göra – och det var redan en usel aspekt av deras plan, tror jag.

 • vägra att acceptera avgången och uppmanade officiellt det kommunistiska partiet att bete sig eftersom deras beteende hotar enheten i National Front, eller
 • han skulle acceptera avgången, upplöste parlamentet också och kallade till snabbval, eller
 • han kunde sparka regeringen och utse en teknokratisk regering ledd av en premiärminister nära honom, kanske en tjänsteman i Pragborgen
 • avgången kan accepteras och premiärministern kan ges befogenhet att hitta nya ministrar som ersätter de avgångna.

Gissa vad som hände. Direkt efter avgången den 20 februari uppfann kommunisterna denna inte så geniala enkla lösning. (Kanske antog de demokratiska ministrarna uttryckligen att kommunisterna var trevliga och att de aldrig skulle ta aktiva steg för att erövra all makt, det var säkert ett felaktigt antagande.) Och de började utöva påtryckningar för att se till att detta är vad som skulle hända. De etablerade sin partisaniska "LM" (folkmilits) paramilitära enheter som var redo att slåss, som var redo att gå med eller till och med inleda ett inbördeskrig om det behövs. Och naturligtvis var en generalstrejk redo om de inte skulle få vad de ville – för att inte tala om en eventuell militär intervention som "kanske" var privat utlovad av deras sovjetiska kamrater. De pressade hela tiden Beneš att acceptera detta spel. Och de anordnade sammankomster.

Nu var gatan helt på deras sida så att de kunde samla många fler kommunistiska fans än vad de demokratiska partierna kunde drömma om. De demokratiska politikerna har också observerat att många av de modiga scouterna och Sokols (Falcons) som kunde ta med kompisar på gatan när den friska demokratiska kraften hade avrättats av nazisterna. En liknande förstörelse av den pro-västerländska sanna tjeckiska eliten (plus många vågor av emigration – och bland tjeckar var det mest eliten som emigrerade, något som inte stämmer i de flesta andra nationer, antar jag) har ägt rum många gånger under de senaste 400 åren, så oavsett om någon gillar det eller inte, är den självbeskrivna arbetarklassen oundvikligen överrepresenterad inom den tjeckiska nationen och även idag.

OK, det var detta rally den 25 februari på torget i Gamla stan. Kommunistens chef och premiärminister Klement Gottwald (1896-1953) kom dit i den lånade pälshatten och meddelade: "Jag har just återvänt från slottet och presidenten har accepterat alla våra krav [om byte av reaktionära ministrar etc. ]. " Den dumma arbetarklassen firade.

"The Czech Century" lade till en fin twist – Jag har ingen aning om de har några bevis för det. De föreslog att Gottwald gjorde detta segerrika tillkännagivande innan Beneš bestämde sig för vad han skulle göra och Beneš, helt rädd för något som ett inbördeskrig eller ett sammanbrott i nationens enhet (som han upprepade hela tiden), helt enkelt inte hade något annat val än att göra vad Gottwald redan hade meddelat. Tja, det kan bara vara en legend om Galileo -stilen "det rör sig i alla fall".

Bra. Så med trycket från gatan och satsningen från de demokratiska partierna som slog tillbaka kunde kommunisterna plötsligt förvandla 40% i de senaste valen (tjeckisk del) till 100% i regeringen. (Tja, några av medlemmarna i den "rekonstruerade regeringen" – deras eufemism för den första totalitära regeringen i Tjeckoslovakien – tillhörde verkligen de andra partierna men de var dockor som var lojala mot kommunisterna, i alla fall – eftersom de valdes av kommunisterna.) Och de 100% i regeringen hade lätt kunnat användas för att de skulle få 100% för den "kommunistledda nationella fronten" i de efterföljande "valen". Så fram till 1989 hade Tjeckoslovakien periodiska "val" där det fanns ett block i gång, National Front, och det kontrollerades fullständigt (inte av Le Pen utan) av Tjeckoslovakiens kommunistparti. Inte så trevligt. (På 1980 -talet tappade uttrycket "National Front" all sin innebörd. Jag var relativt gammal när jag fick veta vad "National Front" ursprungligen betydde 1945. På 1980 -talet var det inget annat än en meningslös fras som användes under periodiska farciska "val". Om du misslyckades med att rösta på National Front mötte du problem på arbetsplatsen och livet i allmänhet. Följaktligen fick NF ibland 105% av rösterna.)

Huvudskurken i dessa händelser var Klement Gottwald, den första arbetarklassens president (1896-1953). Det är helt fantastiskt vilken typ av människa som kunde ha blivit toppolitiker i en kulturnation som hade världens tio största absoluta BNP 1929. (Han blev en superstjärna efter 1948, massor av saker inklusive Baťas stad Zlín namngavs after Gottwald or his wife.) In the final years of his life, he almost mindlessly obeyed instructions from Stalin's Kremlin. But it doesn't mean he was a great friend of Joseph Stalin.

OK, who was Gottwald? He was born as an illegitimate son of a poor maid – a strange background for someone who occupied the same offices at the Prague Castle as the Habsburg Dynasty and Prof Masaryk just decades earlier. His father was a spoiled brat, a son of a rich farmer, but he pretended not to have anything to do with Klement. To make it even worse, he met his wife, a fat woman who was also an illegitimate child of an extremely poor mother. Their daughter was also born out of a wedlock but at least both parents were known and admitted to be parents. Needless to say, these things were presented as advantages.

At school, Klement had very good grades – A's except for singing. Legends said the story how he refused to speak German for a year in his classes of German.

In the First World War, he ironically fought as a pawn in the Battle of Zborov on the Austrian side -) – against General Ludvík Svoboda who became a communist president some 20 years after Gottwald. In 1921, he was already standing on the side of the Communist Party that just separated as the Stalinist wing from some broader left-wing party. He became a top official in 1926 and the general secretary of the communist party in 1929. This party was never strongest but it wasn't negligible so he's been rather important in the democratic interwar politics.

During the Second World War, he moved to the Soviet Union and tried to play an important guy there. His wife suddenly got special access to luxurious stores in Moscow, had servants, and immediately got addicted to this luxury, as people of the very poor background often do. But Stalin actually almost never met him, except for the negotiations about the Subcarpathian Rus', and most of these agreements were done in between Stalin and Beneš, anyway. Stalin may have had some imperfections -) but it's hard to disagree with his statement that he didn't think much about the Czechoslovak communists. They seemed too one-dimensional, too straightforward (did you remember the adjective?), too simple-minded. Well, even their famous Georgian comrade has figured out that the Czechoslovak communists were a bunch of primitive morons.

Gottwald was well aware of the unflattering opinion of Stalin's about the Czechoslovak communists and it must have posed some problems for him. The documentaries indicate that he was afraid of Stalin. But this may have contributed to his being so obedient, especially after Gottwald became the President of Czechoslovakia.

 • a Soviet comrade was seen as eating sausages along with Gottwald and his comrades,
 • Gottwald found that he was bugged at the Prague Castle and privately decided it was done by the Soviets which is why he has never visited Moscow, claiming the physicians' recommendation not to fly (he flew to Stalin's funeral in 1953 and died days after he returned so maybe the recommendation wasn't too crazy) they built a mausoleum for Gottwald just like they had done for Lenin but Gottwald disintegrated and began to stink quickly so they cancelled it/him,
 • Soviet experts were teaching the communist regime of Czechoslovakia how to organize some truly disgusting political monster trials,
 • Czechoslovakia withdrew its participation in the Marshall Plan due to some tough words from Moscow (some help from the Soviet Union was promoted instead but I don't think it was needed or useful),
 • lots of the detailed policies, such as the collectivization of farms (kolkhozes or JZDs in Czech) were introduced, despite Gottwald's previous promises that it would never happen and those who say it would are imperialist alarmist liars. Commies similarly violated their promises about the respect for the churches.

Czechoslovakia initially okayed the plan and wanted to participate. But Gottwald was interested in the opinion of Moscow. I think that no one would have the idea to ask in Moscow but Gottwald found it right to ask and the answer was clear: "Your participation in the Marshall Plan would be considered a hostile act." Because our foreign politics was so dependent on the Soviet Union, our main liberator, this was considered to be a red light. Czechoslovakia withdrew from the Marshall Plan – a very important result of Soviet wishes.

Now, there have been political trials. Hundreds of people were executed during Gottwald's reign. Most of the executed ones were executed for politics. Dr Ms Milada Horáková is the most famous example of a very smart woman who was hanged under Gottwald – despite the letter signed by Churchill, Einstein, and others that begged Gottwald to pardon her. So we didn't have millions of casualties like in the Soviet Union but it was a huge number of political murders for a country that had been as civilized as ours.

The trials haven't avoided communists, either. Comrade Gusták Husák – who became the last communist Czechoslovak President years after the 1968 Soviet-led occupation – was actually charged with some pro-capitalist nationalism and only with some good luck, he escaped the death penalty. Others weren't so lucky. Rudolf Slánský, the 2nd man of the Czechoslovak communist party in the late 1940s and early 1950s and a friend of Gottwald's, was executed in another monster trial. Slánský was a somewhat intellectual guy from a Jewish family and was charged with Trotskyism, being an agent of the U.S. and Israel, as well as the murder of the Slovak communist war hero Ján Šverma, among other (probably fabricated) crimes. Stalin was 1) just dissatisfied with Israel's failure to introduce communism, so he turned the Soviet Union into another anti-Semitic empire, and 2) wanted to warn all the new communist countries, create the atmosphere of fear, and check that they're loyal to him. So he effectively asked Gottwald to murder his own friend and Gottwald happily did so. Maybe he thought he had no choice.

These people were just scum, anyway.

But it reminds me of the joke about the hiring of new agents for an intelligence service. They need to check that the new hires are going to be loyal and fulfill every order. A new agent is asked to kill his mother-in-law in the next room. After some time, people hear some noise from wood hitting bones and mechanical collisions like that, followed by some screaming. What happened, they ask the candidate for the job? "Well, they told me to shoot her but there were blank cartridges in the gun. So I completed her with this chair." -)

Now, aside from his photogenic smoking of pipes, Klement Gottwald was also drinking lots of alcohol, was losing his balance during many talks, his assistants were often feeling frustrated. I haven't done enough research to tell you whether it was better or worse than Zeman's or Juncker's or Yeltzin's or someone else's experience with the alcohol. He died rather young, at the age of 56+ years (youngest death of our president ever), shortly after he returned from Stalin's funeral.

There were lots of interesting details and memes in the documentaries. First, the Czechoslovak communists used the obscene language of the working class, jokes about President Beneš and his wife in the bedroom, and tons of things like that. Their belonging to the working class was absolutely authentic. At least in 1948, the leaders of the communist party were mostly authentic members of the bottom layers of the society. Of course, this was changing later when communists were becoming a new elite.

On the other hand, the democratic ministers felt weak and clueless, they spoke a much more cultivated Czech but were detached from many events and were apparently incapable of bringing masses to the streets. As I said, their mass resignation plan was risky and maybe suicidal and they didn't have strong enough rational reasons to think that the outcome would be nice.

President Beneš was decided that the liberation of the Czech lands from Germans was the most important recent achievement but he still wanted to preserve freedom and democracy – along with some "socialism" which he had been verbally defending for decades but he was imagining some "Scandinavian" socialism or something like that, not Stalinist communism, of course. But it seems clear that he had a great respect towards Gottwald and was impressed by Gottwald's assertiveness and ability to bring these huge and unified mobs to the streets. On one hand, it was manifest that Stalinists were non-democratic and going to deconstruct democracy on the other hand, their visibly big and authentic support looked like their power was a textbook example of democracy in action. This dilemma exists even today.

Beneš just didn't want to antagonize the mobs. For this reason, it was extremely likely if not unavoidable that when the key decisions are left to the duo Gottwald-Beneš, and these men were meeting every day, the outcomes would be great for the communists and ugly for freedom and democracy. The commies had no respect for freedom and democracy, of course, and they were rather open about their tendency to do anything that will increase their power. In the documentaries, Gottwald's comrades asked him whether he still cared about the ideals or his personal power. Gottwald answered the latter but continued with a monologue indicating that it's insulting to even ask so one should assume the former. What is the right answer? It's both and they have surely worked hard to make the powerful (and therefore useful) communist ideology inseparable from these particular people's power.

Some three parties participated at the resignation plan. Communists didn't, of course. An even more crippling part of the application of the plan was that the popular minister of foreign affairs Mr Jan Masaryk, a politically active son of the founder-president of Czechoslovakia, refused to cooperate with the plan, too. In February 1948, he already seemed like a totally brainwashed servant of the communists. It's hard to say whether he really felt like that or whether something pushed him to this attitude. He jumped out of the window (within the Prague Castle where he had an office) soon after the Victorious February – and could have been helped by some Soviet agents, in which case the death is known as the Third Defenestration of Prague.

As the minister of foreign affairs, Jan Masaryk was superseded by Vladimír Clementis, the lender of the fur hat, and that guy was executed in a political monster trial in 1952. The life expectancy of ministers of foreign affairs was reduced by various factors.

Like Mr Jan Masaryk, the social democratic party had similar attitudes. There were some folks who were willing to cooperate with the democratic parties but most of the social democrats actually got enthusiastic about the commies at that time. Soon afterwards, the social democratic party was united with (i.e. devoured by) the communist party. The merger was only undone in early 1990 – and Zeman turned that tiny resuscitated social democracy to a major force two years later.

Vad kan du göra? When the communists control the street, enchant the popular son of the founder-president, mysteriously impress the current, second president of Czechoslovakia, and start to devour the members of adjacent parties, there are just too many pressures that push the nation towards the actual goal of the communist party – and the actual goal was what we actually saw, a totalitarian communist terror with confiscation of all factories and farmers' land, abolished political competition, and execution of the opposition.

President Beneš had to face another big loss – after the 1938 resignation in the wake of the Munich Betrayal. He had to supervise the arrival of both Nazi and communist regimes in his country. At the same moment, he was a great politician and these terrible events could have been unavoidable. Communists generously allowed him to remain the president for a few more months when he died (after he refused to sign the communist constitution in May 1948) – and Klement Gottwald, so far the prime minister, was elected the first "working-class president" (i.e. the first primitive moron using the offices of the Czech kings as if they were his own).

"The Czech Century" program has also scared me by the degree of similarity between the communist party and its supporters in 1948 and the acting prime minister Babiš's ANO party and its supporters now. In both cases, they just find it totally OK to openly brag that they want as much power as possible and ideally, they don't want to talk to any opposition at all because they despise all these parliamentarian processes and lawmakers themselves, among other things. The voters are easily brainwashed by stupid promises and the cheapest forms of populism and they don't even seem to care when some promises are rigorously proven to be lies. As I already wrote, both groups of voters easily buy the ludicrous notion that "the aggressively populist politicians – Gottwald or Babiš – are responsible for everything good while their enemies are responsible for everything bad". They simply act as the bottom of the Czech society that identifies itself and protects itself independently of any existing laws, traditions, objective truth, or moral limitations – they don't know the latter at all.

Thankfully, our country hasn't transformed in the same way as it did after February 1948 yet. I think that not even 10% of this evolution towards totalitarianism is taking place under Babiš. But his voters seem to be a similar type of people – or mobs – as the communist voters in 1948. They have the same opinions and sentiments when it comes to too many important political and moral questions. They despise freedom, parliamentary procedures, democracy, and the "successful classes" in the same way. So while things are still fine and Babiš (who had just 30%, not 40% like the Czech commies in 1948) has a lot of work to even stay out of a prison and to pretend that he's trying to find some support for his government, the threat is always there. Of course, I consider Babiš a random product of the balance of power – I am more afraid of his hardcore supporters who would be willing to introduce a much more inhuman, non-Western system than anything that Babiš has ever dared to talk about.

But if our system were exposed to very similar risks and evil plans and strategies as in February 1948, could we end up with a better outcome? Is there a way to learn some lessons from 1948? Do these lessons help us at all? Was there any realistic way to avert the rise of communism before and in 1948? Would an assassination or a civil war be helpful or catastrophic? Could the democrats have won? Would there be a foreign intervention or another big war? I am not sure about the answer to any of these questions.

In most cases, I don't like when foreign countries or the EU meddle with some internal political affairs of ours. But there's surely a red line behind which I could be grateful even for some help from the EU or from Moscow or anyone like that. We're not very close to this red line, or at least it doesn't seem to be the case to me (I am surely offended terribly when the EU wants to decide whether we may expand our nuclear power plants), but such a deterioration may take place.

To summarize, the rise of the totalitarian Czechoslovak communism may be blamed on a vicious circle in which some really primitive domestic Czechoslovak communists and their supporters – who really find freedom and democracy too abstract because they're basically stupid self-serving animals – are allowed to be too loud and self-confident and that's how they suppress the self-confidence and power of everyone else. Democracy defined in a vague way is great but it mustn't contradict the fact that people should do what they have at least some ability to do and the intellectually measured bottom 30-40 percent of Czechs, if not more, is certainly absolutely unable to define, create, or maintain a political system that could be considered civilized. So they simply mustn't be allowed to get the upper hand in such matters. What happened in 1948 mustn't be repeated in 2018 or anytime soon.


THE PRAGUE SPRING AND THE SOVIET INVASION OF 1968

In the late-night hours of 20-21 August, 1968, the Czechoslovak Socialist Republic was invaded by approximately 500,000 members of the combined armed forces of East Germany, Bulgaria, Hungary, and Poland lead by – who else? – the USSR. This military incursion was undertaken by the Warsaw Pact nations in order to put a stop to the so -called Prague Spring which had been ushered in by the radical reform policies of Czechoslovak Communist Party leader Alexander Dub ček, and it began one of the darkest periods of the 20 th century in this country’s history. The USSR’s ambassador to the United Nations called the invasion an act of “fraternal assistance”, and Soviet soldiers occupied Czechoslovakia from that time on until after the end of Communism in 1989.

A well-known joke of the period went something like this: “What are the Russians to the Czechs, our brothers or our friends? Our brothers, obviously, because you may choose your friends.”

Peaceful obstruction and resistance to the Warsaw Pact invasion of 1968.

One way you can learn more about this era of life in the former Czechoslovakia is by going on our COMMUNISM & BUNKER TOUR, and also, since this weekend marks the 48 th year since the invasion, I’d like to use our blog space this week writing something about it.

The period of social, political, and economic reform known as the Prague Spring was a long time coming, a consequence of events that had been unfolding almost since the Communist takeover of Czechoslovakia after the Second World War. In 1949 the Soviet Union created the Council for Mutual Economic Assitance, or CMEA, in order to guide and coordinate the economic relationships between the other Communist countries of the Eastern Bloc. The CMEA decided that Czechoslovakia would be a center of heavy industry and machine building. Though the ever-expanding military was able to consume about one third of the total production of the industrial sector, Czechoslovakia found itself cut off from many of its Western trading partners as the 1950s wore on and the Cold War intensified. Production capacity far outstripped both domestic demand and the supply of raw materials. At the same time, the emphasis on heavy industry and military provision soaked up so many resources and so much manpower that there was very little left to put into the supply of consumer goods and services. Additionally, the Communist government undertook a program of currency “reform” that had the end result of wiping out most people’s savings. Add to all of this the general atmostphere of political repression, party purges, and show trials which lead to the imprisonment of something like 200,000 people, and you can see that things were not going all that well for the common folk of Czechoslovakia in the 1950s.

During the 1960s things started to get better, but the pace was slow. The worst purges and persecutions of the Stalinist period had come to an end and life was generally more secure, though political arrests still occurred relatively frequently. Censorship of the press and the airwaves was still strictly enforced. Food production had increased and even surpassed the levels of the pre-war period, and most families had by then recovered from the shock of the currency “reform” and were even able to save a little money. But there wasn’t much to spend it on. Automobiles and other durable consumer goods were in short supply and travel was restricted. In the mid-60s there was an attempt at economic reform by adapting socialist planning to the market forces of supply and demand, but little came of it and the process was scrapped without ever being fully implemented by the responsible commission. All the while, popular discontent was rising…

By 1967 the Communist party was having internal difficulties as well resulting from power struggles between the old guard and the new, and by a perceived antipathy towards Slovaks and Slovakia on the part of Anton ín Novotný, who was at the time both Communist Party First Secretary and President of the Czechoslovak Socialist Republic. As support for Novotný began to slip away and the upper echelons of the party were falling into disarray, Soviet leader Leonid Brezhnev was asked to visit Prague in order to advise in the disputes. He arrived in December, evaluated the situation, and concluded that Novotný would have to step down from his post as First Secretary. On 4 January, 1968, Alexander Dub ček, leader of the regional Slovak Communist party, was named as his successor.

The USSR considered Dub ček an acceptable choice. He had studied at the Higher Party School in Moscow, was fluent in Russian, and had lived in Russia for a number of years as a child. He had been a member of the Czechoslovak party’s central committee and leader of the Slovak regional party since 1962. Dub ček was seen as a staunch party supporter and a committed Marxist, all of which was true, but his devotion to socialism was about to manifest itself in a way that the Soviets hadn’t foreseen and, in the long run, would not tolerate.

Alexander Dubček winning the people’s approval.

Unbeknownst to the Russians, Dub ček intended a complete program of reform within Czechoslovakia. He felt that Communism needed to move forward with the modern world and leave the violent excesses and iron-fisted rule of the Stalinist era far in the past, in the process creating a true workers’ paradise where the disparity between how the system was supposed to work and how it actually did work would be eliminated. Since socialism had been considered officially achieved in the country for many years, Dub ček believed that heavy-handed political repression and censorship were no longer necessary, and that workers should be allowed some freedom of entrepreneurship within the structure of the socialist economy.

The first big step came at the beginning of March when Dub ček ‘s leadership took away control of radio and television from the Main Adminstration of Press Supervision, and decreed that editors-in-cheif were strictly responsible for the content of the mass media. This measure effectively dismantled prior censorship, even though no official announcement was made about it until June. Tentatively at first, and then with increasing frequency and confidence, radio and television broadcasts began discussing formerly taboo subjects and becoming critical of both the party and the government. There was a freer flow of information about the world and what was happening outside the country’s borders, and international events were discussed with more and more openness.

Towards the end of March, Anton ín Novotný finally stepped down from the presidency and was then officially expelled from the Communist Party. He was replaced by Dub ček ally Ludvik Svoboda, followed also by changes of the prime minister and speaker of the national assembly. Once the new leadership was in place in April, they came up with a blueprint for their new policies called the Action Program which was approved by the National Assembly at the beginning of May. The new Action Program made a legal guarantee of “freedom of speech for minority rights and opinions”, called for the rehabilitation of many of the victims of the purges and arrests of the 1950s, and enabled freedom of movement and travel abroad for common citizens. The economic policies outlined in the Action Program included the liberalization of foreign trade and a reduction of the role of the state in economic planning. Some small-scale private enterprise was to be allowed, and though larger businesses were to remain nationalized, their direction and operation was to be decided on by workers’ councils. But despite all of this loosening of control, the Action Program in no way envisioned or was intended to precede a disruption of the primacy of the Communist Party. Czechoslovakia would remain a socialist country but, in the words of Dub ček, it would be “socialism with a human face”.

After an initial period of reserve, the public was highly enthusiastic and approving of the new policies. The media actively encouraged and engaged in open debate and discussion of society’s concerns, and intellectuals made statements supporting the reforms and calling for additional democratization. People freely discussed their thoughts and opinions at home, at work, and on the streets for the first time in many years, and a number of non-party-affiliated activists groups sprang up. It seemed that the long winter of Cold War Communism was reaching its end, and the warm breezes of a Prague Spring were thawing out the hearts and minds of the country.

Dubček and Leonid Brezhnev of the USSR.

Needless to say, this was all quite disturbing to the ruling regimes of the other Eastern Bloc countries, who began applying pressure on Dubček’s government at a Warsaw Pact meeting in Dresden in late March. The Czechoslovak delegation was surprised to find that their country was the main item on the meeting’s agenda. The Soviet Politburo and the delegations from Poland, East Germany, and Hungary all expressed their dismay at the recent repeal of censorship in Czechoslovakia. In the form of a veiled threat, Brezhnev told Dub ček that he hoped that Dub ček would have “the desire, the will, and also the courage to implement the necessary actions” to prevent the situation of from deteriorating any further.

In early May, after the beginning of the implementation of the Action Program policies, Dub ček was summoned to Moscow and grilled by the Politburo about what specific actions his government intended to take to head off a full-scale counter-revolution in Czechoslovakia. Dub ček and his delegation did little more than reassure the Soviets that they were firmly in control of the situation, after which they were made to agree on a date for joint military exercises in Czechoslovakia that summer. The exercises, code named “ Šuma va”, were held at the end of June and involved some 24,000 men including some 16,000 members of the Soviet armed forces. However, when the exercises concluded on 30 June, the withdrawal of the Soviet forces was long and slow and dragged on until the beginning of August, and they left their signals network in place when they finally left.

In the first days of July, the Politburo summoned the leadership of the Czechoslovak Communist party to a meeting in Warsaw, but Dub ček refused to attend. The Warsaw Pact allies met without them and drafted a strongly worded letter voicing their concern and consternation about the developing sitation in Czechoslovakia which was delivered to Dub ček by the Soviet ambassador later in the month. Finally, the Czechoslovak leadership agreed to two meeting s in Slovakia at the end of July and beginning of August, but little was accomplished at either of these, and the Warsaw Pact powers came to the conclusion that Dub ček was not to be trusted any longer. It didn’t help Dub ček ‘s position that sometime during the second meeting, Czechoslovak party official Vasil Bil’ak passed a secret letter to the Soviet delegation which was signed by five hardline Czechoslovak central committee members calling on the Soviets to come to their aid “with all the means at your disposal”. And so the Soviet leaders began planning their military intervention.

When the invasion came, it was swift and decisive, involving some half a million Warsaw Pact soldiers from five countries, 6000 tanks, and 800 airplanes. On the night of 20-21 August, Soviet paratroopers were dropped at Prague airport and at other strategic locations where they surrounded Czechoslovak barracks and confined the troops within. The airport was seized as a staging area for further air deployment, and major media and mass communications enterprises were seized, including Radio Prague and Czechoslovak Television. Meanwhile, tanks and soldiers were pouring across the border at various locations and seizing strategic sites nationwide. The invasion had been timed to coincide with a meeting of the Presidium of the Czechoslovak Communist Party, which was also surrounded and detained.

During the invasion 72 Czechs and Slovaks were killed and another 700 wounded, a casualty figure that would have been much higher but for the fact that they had been instructed not to resist the invaders. The Soviet forces lost 98 soldiers but, according to some sources, their deaths came about largely from mishandling their own weapons, car accidents, and plane crashes.

The reaction of the general population was nonviolent, but it was anything but passive. Townspeople and villagers did anything they could to confuse and disorient the invading armies and to disrupt their communications. House numbers, street signs, and road signs were painted over, removed, or changed around, except the ones which pointed the way back to Moscow, and people everywhere took to the streets in protest. In general, any interactions with the invaders were undertaken in a completely non-cooperational manner. Russian language lessons were compulsory in schools at the time, and many Czechs and Slovaks put their knowledge of the language to good use, arguing and debating with the invaders, and printing posters and flyers in Russian which condemned the invasion. Many of the Warsaw Pact soldiers were confused by the situation they found themselves in as they had been briefed that they were going into Czechoslovakia to suppress an armed counter-revolution, and when they got there, of course, they found that there was nothing of the sort going on. Many on the front line had to be replaced once they discovered that their opponents were simply their brother and sister workers, and subsequently lost faith in their mission and became an unreliable force of oppression.

In the end, there was nothing for the government and the citizens of the Czechoslovak Socialist Republic to do but recognize the fact that Dub ček ‘s grand experiment in “socialism with a human face” was over, and that the occupation force was there to stay. Dub ček and other top officials were taken into “protective custody” and spirited away to Poland where they were held for a time until they were moved to Moscow. After several days, a delegation lead by President Svoboda flew to Russia to secure their release and then negotiations began about the dismantling of the system of newly instituted freedoms that had so recently been installed. Then began the long months and years of “normalization”. The Prague Spring was over, and the gray winter of the Cold War was back again and lasted for another two decades.

Jeff Fritz

I first came to the Czech Republic in 2004, and came to Prague to live in 2005. Since then, I've traveled all over the country and have spent almost as much time in the city as out of it, hiking the woods and mountains and attending open-air festivals. I spent 4.5 years working as a tour guide doing historical walks, brewery tours, ghost tours after dark, and acting as the beer master for a Czech beer tasting. Following that, I worked for 3 years as general manager of a large live-music venue in the Old Town, and 1.5 years as manager for a tea house and specialty beer bar in Letná. I have also worked as an actor, designer, and technical director for most of the English-language theatre companies in Prague. And my wife and I have been operating an independent theatre company here called Akanda since 2008. History, especially of Central and Eastern Europe, has been a passion of mine since university.

2 Comments On &ldquoTHE PRAGUE SPRING AND THE SOVIET INVASION OF 1968&rdquo

Alberto Guerendiain.
I BORN AND LIVE IN ARGENTINA. The histoy of the Prague spring is so interesting for me, I really do not know all the details mentioned in this article.
I will visit Prague with my wife next March 30 for 4 days and I will do the communism city tour to know more about your Republic.
Best regards, Alberto Guerendiain


Titta på videon: NKPJ-SKOJ u prvoj polovini 2016. godine (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Letitia

  Istället för att kritisera, råda lösningen till problemet.

 2. Theomund

  Det oroar mig också för den här frågan. Ge var kan jag läsa om detta?

 3. Tempeltun

  Slumpmässig slumpSkriv ett meddelande