Artiklar

Krig

Krig


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Krig

Krig kan definieras som organiserade strider, i stor skala, under en tidsperiod mellan olika etniska, nationella eller rasgrupper. Denna definition är vag eftersom krig har varit extremt olika i sin längd, orsak, organisationsnivå och omfattning, även om det är deprimerande vanligt under mänsklig historia. Krig sträcker sig i längd från hundraårskriget till sexdagskriget och till och med Gulfkriget vars markstridsfas bara varade 100 timmar. Orsakerna till krig genom historien har varit lika olika och ofta ligger de verkliga orsakerna dolda, dolda av politik och en rökskärm av falska motiv. Även om krig sällan har en enda orsak, inkluderar vanliga orsaker religion som vid korstågen, Kosovo, Bosnien, Sudan och Israel, mark som under andra världskriget, Iran/Irak -kriget och Falkanderna och politik som i Vietnam, världen Första kriget och Koreakriget. Ett krig har till och med utkämpats om fotboll med det så kallade fotbollskriget. Intensiteten varierar kraftigt med några korta krig i små landsting som varar en kort period eller sjudar med låg våldsnivå till de stora världskrig som omfattade ett stort antal landsting och dödade miljoner av deras slutsats. Vad framtiden innebär för kriget är osäkert, med slutet av det kalla kriget har risken för ett tredje världskrig minskat kraftigt. Antalet små krig som fortfarande pågår har tyvärr inte minskat och har om något ökat när vi går in på 2000 -talet, med en växande trend till krig om etnicitet med våldet mot civilbefolkningen som sådana krig medför. "Jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer att bekämpas, men det fjärde kommer att bekämpas med pinnar och stenar" Albert Einstien

Amerikanskt engagemang i krig från kolonialtid till nutid

Amerika har varit inblandat i stora och små krig sedan nationen grundades. Det första sådana kriget, ibland kallat Metacoms uppror eller kung Filips krig, varade 14 månader och förstörde 14 städer. Kriget, litet enligt dagens mått, slutade när Metacom (chefen för Pokunoket kallades "King Philip" av engelsmännen), halshuggades.

Det senaste kriget, Amerikas engagemang i Afghanistan, är det mest utdragna kriget i USA: s historia. Ett svar på förödande samordnade terrorattacker på amerikansk mark den 11 september 2001, detta krig började månaden efter när USA invaderade Afghanistan på jakt efter talibanstyrkor och medlemmar av al-Qaida. Amerikanska trupper förblir där än idag.

Krig genom åren har förändrats dramatiskt, och amerikanskt engagemang i dem har också varierat. Till exempel utkämpades många av de tidigaste amerikanska krigen på amerikansk mark. Tjugonhundratalets krig som första och andra världskriget, däremot, utkämpades utomlands få amerikaner på hemmaplan såg någon typ av direkt engagemang under dessa. Medan attacken mot Pearl Harbor under andra världskriget och attacken mot World Trade Center 2001 resulterade i tusentals amerikanska dödsfall, var det senaste kriget som utkämpades på amerikansk mark inbördeskriget, som slutade 1865.


Axelinitiativ och allierad reaktion

I början av 1939 hade den tyska diktatorn Adolf Hitler bestämt sig för att invadera och ockupera Polen. Polen hade å sin sida garantier för franskt och brittiskt militärt stöd om det skulle attackeras av Tyskland. Hitler avsåg att invadera Polen ändå, men först måste han neutralisera möjligheten att Sovjetunionen skulle motstå invasionen av dess västra granne. Hemliga förhandlingar ledde den 23–24 augusti till undertecknandet av den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten i Moskva. I ett hemligt protokoll för denna pakt enades tyskarna och sovjeterna om att Polen skulle delas mellan dem, med den västra tredjedelen av landet till Tyskland och de östra två tredjedelarna övertas av U.S.S.R.

Efter att ha uppnått denna cyniska överenskommelse, vars andra bestämmelser bedövade Europa även utan att avslöja det hemliga protokollet, trodde Hitler att Tyskland kunde attackera Polen utan fara för sovjetiskt eller brittiskt ingripande och gav order om att invasionen skulle börja den 26 augusti. Nyheter om undertecknandet den 25 augusti av ett formellt fördrag om ömsesidigt bistånd mellan Storbritannien och Polen (för att ersätta ett tidigare men tillfälligt avtal) fick honom att skjuta upp starten av fientligheterna med några dagar. Han var dock fortfarande fast besluten att ignorera västmakternas diplomatiska ansträngningar för att hålla honom kvar. Slutligen, kl. 12:40 den 31 augusti 1939, beordrade Hitler fientligheterna mot Polen att börja klockan 16:45 nästa morgon. Invasionen började som beställt. Som svar förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland den 3 september kl. 11.00 respektive kl. 17.00. Andra världskriget hade börjat.


Krig i antiken

Ordet 'krig' kommer till engelska från det gamla högtyska språket Werran (för att förvirra eller orsaka förvirring) genom den gamla engelska Werre (betyder detsamma), och är ett tillstånd av öppen och vanligtvis förklarad väpnad konflikt mellan politiska enheter som suveräna stater eller mellan rivaliserande politiska eller sociala fraktioner inom samma stat.

Den preussiska militäranalytikern Carl Von Clausewitz, i sin bok På krig, kallar det, "fortsättning av politiken som drivs på andra sätt." Krig förs av politiska enheter, nationer eller, tidigare, stadsstater för att lösa politiska eller territoriella tvister och utförs på slagfältet av arméer bestående av soldater från de stridande nationerna eller av legosoldater som betalats av en regering för att föra strid.

Annons

War & the Rise of Nations

Genom historien har individer, stater eller politiska fraktioner fått suveränitet över regioner genom krig. Historien om en av de tidigaste civilisationerna i världen, Mesopotamiens, är en krönika om nästan konstant strid. Även efter att Sargon den store i Akkad (r. 2334-2279 fvt) enat regionen under det akkadiska riket, fördes fortfarande krig för att slå ned uppror eller avvärja inkräktare. Den tidiga dynastiska perioden i Egypten (c. 3150-c. 2613 BCE) tros ha uppstått från krig när farao Manes (eller Menes) i söder erövrade regionen i norra Egypten (även om detta påstående är bestritt).

I Kina fick Zhou-dynastin stigande genom strid 1046 fvt och konflikten mellan de stridande staterna ((476-221 fvt) löstes när staten Qin besegrade de andra stridande staterna i strid och enade Kina under kejsarens styre. Shi Huangdi (r. 221-210 fvt.) Samma mönster gäller för andra nationer under hela tiden om man citerar framgången för Scipio Africanus (l. 236-183 fvt) i nederlaget för Kartago (och så Romas uppstigning) eller Filip II av Makedoniens (l.382-336 fvt) när han förenade stadsstaterna i Grekland. Stridande arméer i motsatta nationer har historiskt avgjort politiska tvister på slagfältet trots att dessa arméer med tiden förändrades i form och storlek.

Annons

Arméer och deras utveckling

Arméerna innehöll två typer av infanteri: Shock Trupper, vars syfte var att stänga med de motsatta krafterna och försöka bryta deras linjer, och Peltaster som var mer rörliga och rörde sig i en lösare formation för att skjuta långdistansvapen mot fienden. Enligt historikern Simon Anglim, m.fl., "Infanteri är ryggraden i varje armé, som är den enda enheten som kan attackera eller försvara lika effektivt. Majoriteten av striderna har aktiverat infanteriets förmåga att stänga med fienden och döda honom "(7) och detta gäller i de flesta fall även efter införandet av kavallerienheter och krigsvagnen.

Registrera dig för vårt gratis veckovisa nyhetsbrev!

De tidigaste arméerna var relativt små chockstyrkor tills introduktionen av peltast -enheter. Vid slaget vid Megiddo 1479 f.Kr. utgjorde den egyptiska armén 20 000 när Shalmaneser III regerade över det assyriska riket 845 f.Kr. arméerna hade vuxit i massa och storlek. Shalmanesers styrkor i hans kampanjer var över 120 000. Assyrier krävde stora arméer på grund av sin politik för territoriell expansion och hänsynslös undertryckande av uppror mot centrala styren och i detta visar de den bakomliggande orsaken till krig: stammentaliteten.

Stammens mentalitet och krig

Krig växer naturligt ur stammentaliteten. Anglim, et.al., noterar:

Annons

En stam är ett samhälle som spårar sitt ursprung tillbaka till en enda förfader, som kan vara en verklig person, en mytisk hjälte eller till och med en gud: de ser vanligtvis utomstående som farliga och konflikter mot dem som normala. Innehavet av permanenta territorier för att försvara eller erövra medförde behovet av storskalig strid där den förlorande armén skulle förstöras, desto bättre att säkra det omtvistade territoriet. Tillkomsten av 'civilisationen' medförde därför behovet av organiserade organ av chockstyrkor. (8)

Stammmentaliteten resulterar alltid i en dikotomi av ett 'oss' kontra ett 'dem' och ger upphov till en latent rädsla för 'den andra' vars kultur står i strid med, eller åtminstone skiljer sig från sin egen. Denna rädsla, i kombination med en önskan att expandera eller skydda nödvändiga resurser, leder ofta till krig.

Det första kriget i den registrerade historien ägde rum i Mesopotamien c. 2700 f.Kr. mellan Sumer och Elam. Sumerierna, under kommando av kungen av Kish, Enembaragesi, besegrade elamiterna i detta krig och, det finns upptecknat, "bortförda som förstör Elams vapen." Ungefär samtidigt som denna kampanj marscherade kung Gilgamesj av Uruk mot sina grannar för att skaffa ceder för byggandet av ett tempel. Även om det har hävdats att Gilgamesh är en mytologisk karaktär, är det arkeologiska beviset för den historiska kungen Enembaragesi, som nämns i Gilgameshs epos, ger tyngd åt påståendet att den senare också var en verklig historisk figur. Sumerregionen såg traditionellt på Elam som 'den andra' till den punkt där kung Shulgi av Ur (r. 2029-1982 fvt) under Ur III-perioden i Sumers historia (2047-1750 fvt) byggde en stor mur att behålla elamiterna och amoriterna på avstånd.

Tidig krigföring och militär taktik

Krigföring började dock inte 2700 f.Kr. De tidigaste piktogrammen av arméer i krig kommer från kungariket Kish, daterat till cirka 3500 fvt. Jericho, som tillsammans med Uruk, har anspråk på titeln världens äldsta stad, har gett arkeologer solid bevis på att en befäst stad stod på platsen före 7000 fvt. Fästningens väggar var 3 meter tjocka och 3,9 meter höga omgivna av en vallgrav 30 fot (9,1 meter) bred och 3 meter djup, vilket tydligt tyder på vikten av försvar.

Annons

Den enkla pilbågen användes i Mesopotamien redan 10 000 fvt och kyrkogårdar från norra Mesopotamien till Egypten vittnar om tidig krigföring i ganska stor skala. Bevis från en konflikt som ägde rum i Jebel Sahaba, Egypten, på den så kallade platsen 117, avslöjades 59 skelett, som alla visar tydliga bevis på våldsam död vid ungefär samma tidpunkt. Krig i det gamla Mesopotamien fördes av infanteri chock trupper fram till införandet av den sammansatta rosett från Egypten.

År 1782 f.Kr. hade Nedre Egypten till stor del tagits av Hyksos, ett semitiskt folk av okänt ursprung, som introducerade överlägsna tekniska framsteg i Egypten. Tillsammans med krigsvagnen, bronsvapen och ny taktik tog Hyksos framåt av den sammansatta rosetten. Innan Hyksos kom hade den egyptiska armén använt "enkla bågar av trä eller käpp med en räckvidd på cirka 33 fot (100 meter) medan den sammansatta rosetten" kunde leverera ett mäktigt slag ut till 200 meter ) "(Anglim, et al. 10). Utvecklingen av den sammansatta bågen skulle förändra det sätt på vilket krig fördes genom att chockstyrkor som samlades nära varandra gjorde enkla mål för bågskyttar medan lösare formationer bjöd på decimering av motsatta chockstyrkor Detta ledde till förändringar i stridsformationer i allmänhet och utveckling av militär taktik.

Militära formationer och teknik

Den tidigaste formationen var falangen som först användes i Sumer c. 3000 f.Kr. och skulle bli standarden för infanteriformationer i tusentals år. Det blev känt i slaget vid Marathon 490 BCE när grekerna använde det effektivt för att dirigera perserna, blev perfektionerat av Alexander den store c. 332 f.Kr. på hans kampanjer och blev mer formidabel av Roms arméer. Falangen användes i en eller annan form av de flesta stridskrafterna i den antika världen. Grekerna använde kavalleri för att skydda flankerna och Thebanerna använde en kombination av kavalleri, infanteri och peltaster. Krigsvagnens introduktion och senare användningen av elefanter i strid kompletterade infanteriets roll men minskade aldrig deras betydelse.

Krig har varit en viktig faktor för att skapa stater och imperier genom historien och i likhet med att förstöra dem. Stora framsteg inom vetenskap, teknik och teknik har åstadkommits genom nödvändighet under krigstider. Det är skrivet att armén till kung Croesus av Lydia (r. 560-547 fvt) en gång stoppades i deras förskott av Halys-floden som verkade omöjlig att korsa. Filosofen Thales från Miletos, en medlem av Croesus armé, lät en ingenjörsgrupp gräva en kanal uppströms och gav den en halvmåneform, ”så att den skulle flyta runt baksidan av där armén låg läger och avledas på detta sätt från den gamla banan och genom att passera lägret, bör den flöda in i den gamla banan igen "(Kaufmann, 9). När floden väl gjordes grund i båda kanalerna var det naturligtvis lätt att korsa.

Annons

Berättelser som detta ger exempel på ingenjörers betydelse i krigets praktik. Den ökande utvecklingen av militär taktik eller, i detta fall, geografiska hinder, krävde en ingenjörskår som en regelbunden del av någon armé. Alexander den Store och Roms arméer är välkända för sin användning av ingenjörer i krigföring, framför allt av Alexander vid belägringen av Tyrus (332 fvt) och av Julius Caesar vid belägringen av Alesia (52 fvt). Båda dessa generaler utnyttjade till fullo alla resurser som stod till deras förfogande för att krossa sin fiende och främja deras sak och ingenjörer, tillsammans med tekniska framsteg som belägringstornet, blev ett särskilt viktigt medel för att uppnå dessa mål.

Armageddon

Med tekniska framsteg har krig i allt större utsträckning skapat kaos och förstörelse i liv och städer för stridande och icke-stridande. Den första väpnade konflikten i historien som registrerades av ögonvittnen var slaget vid Megiddo 1479 f.Kr. mellan Thutmose III (r. 1458-1425 fvt) i Egypten och en allians av tidigare egyptiska territorier under ledning av kungen av Kadesh.

Det hebreiska namnet för Megiddo är 'Harmageddon' välkänt från den bibliska Uppenbarelseboken som platsen för den sista striden mellan gott och ont och har kommit att användas som en allmän term för en dramatisk situation som involverar världens ände. Om man betraktar Uppenbarelseboken som trovärdiga då, som historikern Davis konstaterar: "Grunden för en av historiens stora ironier är således förutsagd: början och slutet av militärhistorien inträffar på samma plats" (5). Hur det än är, krig fortsätter som en gemensam förlängning av politiska tvister i modern tid, och eftersom människor aldrig förändras radikalt i sitt förhållningssätt, kommer de att fortsätta att användas i framtiden som det tidigare har drivits och motiverats av åldrarna stammentalitet.


Den underjordiska järnvägen

Vissa abolitionister hjälpte aktivt flyktiga slavar att fly via “the Underground Railroad, ” och det fanns fall där män, även lagmän, skickades för att hämta flyktiga attackerades och misshandlades av avskaffande mobbar. För slavinnehavsstaterna innebar detta att nordbor ville välja vilka delar av konstitutionen de skulle tillämpa, medan de förväntade sig att södern skulle hedra hela dokumentet. Den mest kända aktivisten för den underjordiska järnvägen var Harriet Tubman, sjuksköterska och spion i inbördeskriget och känd som hennes folks Moses.


Krig i historien anser att militärhistoria bör integreras i en bredare definition av historia. Det är en tidskrift som publicerar artiklar om aspekter av krig som ekonomiska, sociala, politiska och militära utan någon begränsad tidsbegränsning. Artiklarna inkluderar studier av marinstyrkor, sjömakt och flygvapen. Den publiceras kvartalsvis och redigeras av Simon Ball (University of Leeds), Mary Kathryn Barbier (Mississippi State University) och Phillips O'Brien (University of Glasgow).

Krig i historien abstraheras och indexeras i bland andra databaser: SCOPUS och Social Sciences Citation Index. Enligt Journal Citation Reports, dess 2013 års effektfaktor är 0,237, rankad som 33: e av de 72 tidskrifterna i kategorin "Historia" och 70: e av de 82 titlarna i kategorin "Internationella relationer". [1]


Genom att ge oss din e -postadress, väljer du in på Early Bird Brief.

Under det treåriga kriget deltog mer än tre miljoner trupper nordkoreanska, kinesiska och ryska trupper i det som skulle bli ett fruktansvärt gränskrig.

"Krigets vägtull omfattade cirka 1,2 miljoner dödsfall i Sydkorea, 1 miljon dödsfall i Nordkorea, 36 500 dödsfall för amerikanska trupper och 600 000 dödsfall för kinesiska soldater", rapporterade CNN.

Gränstvisten, som utbröt till ett krig som var fullt men som anses vara "bortglömt", satte scenen för några av de mest kända, hemska striderna i modern militärhistoria. Det var värd för Battle of Bloody Ridge, Battle of Chosin Reservoir och Battle of Inchon.

Den första, Bloody Ridge, mitt i krigets dödläge 1951, varade i tre veckor och gav 2700 FN -offer, men 15.000 för motståndarsidan. Kampen vid Chosin -reservoaren, ofta kallad den mest upprörande av koreakrigets strider, som omdefinierade hjältemod som visats av amerikanska marinesoldater, kämpade mot kallt väder och strider i den tuffaste terräng som Korea hade att erbjuda. Inchon - ett lysande ögonblick för USA: s general Douglas MacArthur, var den amfibiska landningen som "vände kriget och tvingade den invaderande nordkoreanska armén att dra sig tillbaka i oordning uppe på den koreanska halvön", enligt Encyclopaedia Britannica.

Efter tre hårda år med att kämpa otaliga strider, med trupper förlorade för länder runt om i världen, nåddes ett vapenvila. Den 27 juli 1953 undertecknade den amerikanska arméns generallöjtnant William K. Harrison, Jr. och nordkoreanska general Nam Il 18 kopior av det officiella koreanska vapenstilleståndsavtalet, på tre språk.

Vapenstilleståndet var emellertid inte ett permanent fredsavtal mellan de två nationerna.

Varför är det viktigt idag

Medan vapenstilleståndet avslutade alla fientligheter i Korea av väpnade styrkor, har inget fredsfördrag någonsin tecknats mellan de nord- och sydkoreanska regeringarna för att återupprätta förbindelserna. I grund och botten tog kriget aldrig slut. En demilitariserad zon, DMZ, skapades dock genom att lägga till 1,2 miles längs varje sida av den 38: e parraleln, men båda sidor upprätthåller stark militär närvaro där.

Länderna har intermittent upplevt perioder av förlikning och direkt fientlighet under de senaste 70 åren. Vissa familjemedlemmar är fortfarande instängda på motsatta sidor av gränsen.

I takt med att Nordkoreas sabralrasning har ökat kring utvecklingen av kärnkraftsprogram, fortsätter det att finnas en stark amerikansk militär närvaro-enligt uppgift 28 500-i Sydkorea.

Sedan utbrottet av COVID-19 ökar spänningarna eftersom "den internationella avstängningen av varor och tjänster har åstadkommit mer decimering av den nordkoreanska ekonomin än någon sanktionsregim", säger Alexis Dudden, professor i historia vid UConn. ”Landet som har klarat sig extremt bra [med pandemin] är Sydkorea. Framsidan av det är Nordkorea säger, vi har inga fall. Vi vet att det inte är sant eftersom tjänstemän avrättades i början av pandemin för att inte följa protokollet. Jag har ingen inre kunskap. Ingen gör."

När det gäller fredsperspektivet är det osannolikt, konstaterar hon.

"Utan ett fredsavtal för att avsluta Koreakriget kan det inte ske någon förändring som går att dra," sade Dudden. "Jag har bara ingen aning om det finns viljan att få detta att hända."


Militär och krigshistoria

Våldsamma konflikter och samhällets organisation för sådana konflikter har alltid varit en viktig del av historien, ofta en tragisk del. University of Virginia historiefakultet forskar och undervisar om orsakerna och karaktären av krigföring från antikens Grekland och Rom, till medeltida Europa, till det amerikanska inbördeskriget, till det kalla kriget, till dagens skymningskrig. Modern militärhistoria inkluderar studiet av varför några av dessa viktiga händelser blev som de gjorde, men det handlar om mycket mer än kampanjer och strider. Det handlar om hur krigföring eller förberedelser för krig formar länder, samhällen och kulturell identitet. Det handlar om erfarenheter av ledare, soldater och civila och hur dessa erfarenheter senare kommer ihåg och förstås (eller inte). Militär- och krigshistoria utforskar nödvändigtvis hur samhällen utvecklar ny teknik eller ändrar sina ekonomier eller omformar normer i köns- och rasförhållanden, eller reflekterar över lagar och normer som respekterar den gemensamma mänskligheten hos krigsofren. Särskilt i denna sista kategori finns det ofta en överlappning med folkmordets historia. Särskilt under de senaste generationerna handlar militär- och krigshistoria också mycket om intelligensinsamlingsvärlden och hur regeringar och folk bedömer varandra, ibland i rädsla - förhoppningsvis i vänskap.


Vietnamkriget

Våra redaktörer kommer att granska vad du har skickat in och avgöra om artikeln ska revideras.

Vietnamkriget, (1954–75), en långvarig konflikt som ställde till med den kommunistiska regeringen i Nordvietnam och dess allierade i Sydvietnam, känd som Viet Cong, mot regeringen i Sydvietnam och dess främsta allierade, USA. Kriget kallades "amerikanska kriget" i Vietnam (eller helt och hållet "kriget mot amerikanerna för att rädda nationen"), kriget var också en del av en större regional konflikt (ser Indokinakrig) och en manifestation av det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen och deras respektive allierade.

Varför började Vietnamkriget?

USA hade tillhandahållit finansiering, beväpning och utbildning till Sydvietnams regering och militär sedan Vietnams uppdelning i det kommunistiska norra och det demokratiska södern 1954. Spänningar eskalerade till väpnad konflikt mellan de båda sidorna och 1961 USA: s president John F. Kennedy valde att utöka det militära biståndsprogrammet. Villkoren för denna expansion inkluderade ännu mer finansiering och vapen, men en viktig förändring var amerikanska soldaters engagemang för regionen. Kennedys expansion härrör delvis från rädslan från kalla krigstiden om "domino-teorin": om kommunismen tog fäste i Vietnam skulle det välta demokratier i hela Sydostasien, trodde man.

Kennedy mördades 1963, men hans efterträdare, Lyndon B. Johnson, fortsatte arbetet som Kennedy hade startat. Johnson höjde antalet utplaceringar i Sydvietnam till 23 000 amerikanska soldater i slutet av sitt första år i ämbetet. Politisk turbulens där och två påstådda nordvietnamesiska attacker mot amerikanska marinfartyg fick Johnson att kräva att Tonkinvikens resolution passerade 1964. Det gav honom bred bredd i hanteringen av kampen mot kommunismen i Sydostasien.

Var Vietnamkriget tekniskt sett ett krig?

Nästan varje mått var Vietnamkriget, i ordets sunt förnuft, ett krig. USA begav cirka 550 000 trupper till Vietnamfronten när konflikten var som mest, led mer än 58 000 offer och deltog i strid efter kamp med kommunistiska styrkor i regionen fram till dess tillbakadragande 1973. Men ur ett konstitutionellt perspektiv var detta Konflikt räknades inte tekniskt sett som ett krig. Den amerikanska konstitutionen ger kongressen ensam myndighet att utfärda krigsförklaringar. Sedan 1941 har kongressen förklarat krig bara sex gånger, allt under andra världskriget. Kongressen godkände utplacering av trupper i Vietnam, men eftersom den inte utfärdade någon krigsförklaring mot Nordvietnam eller Viet Cong anses Vietnamkriget tekniskt sett inte vara ett krig i USA.

Vem vann Vietnamkriget?

Frågan om vem som vann Vietnamkriget har varit föremål för debatt, och svaret beror på definitionen av seger. De som hävdar att USA vann kriget pekar på det faktum att USA besegrade kommunistiska styrkor under de flesta av Vietnams stora strider. De hävdar också att USA totalt sett led färre offer än sina motståndare. Den amerikanska militären rapporterade 58 220 amerikanska dödsoffer. Även om antalet olyckor i Nordvietnameserna och Viet Cong varierar enormt, är det allmänt underförstått att de drabbades flera gånger antalet amerikanska skadade.

De som hävdar att USA: s motståndare vann kriget hänvisar till USA: s övergripande mål och resultat. USA gick in i Vietnam med det huvudsakliga syftet att förhindra ett kommunistiskt övertagande av regionen. I det avseendet misslyckades det: de två vietnameserna förenades under en kommunistisk fana i juli 1976. Grannländerna Laos och Kambodja föll på samma sätt kommunisterna. Dessutom gjorde inhemska oroligheter och de ekonomiska kostnaderna för krig fred - och trupputtag - en nödvändighet, inte ett val.

Hur många människor dog i Vietnamkriget?

1995 släppte Vietnam sin officiella uppskattning av antalet dödade under Vietnamkriget: så många som 2 000 000 civila på båda sidor och cirka 1 100 000 nordvietnameser och Vietnamkrigare. Den amerikanska militären har uppskattat att mellan 200 000 och 250 000 sydvietnamesiska soldater dog. Vietnam Veterans Memorial i Washington, DC, listar mer än 58 300 namn på medlemmar av de amerikanska väpnade styrkorna som dödades eller försvann i aktion. Bland andra länder som kämpade för Sydvietnam hade Sydkorea mer än 4000 döda, Thailand cirka 350, Australien mer än 500 och Nya Zeeland cirka tre dussin.

Kärnan i konflikten var önskan från Nordvietnam, som hade besegrat den franska koloniala administrationen i Vietnam 1954, att ena hela landet under en enda kommunistisk regim efter modell av Sovjetunionen och Kina. Den sydvietnamesiska regeringen, å andra sidan, kämpade för att bevara ett Vietnam som är närmare anpassat till väst. Amerikanska militära rådgivare, som fanns i liten mängd under hela 1950 -talet, introducerades i stor skala från 1961, och aktiva stridsenheter infördes 1965. År 1969 var mer än 500 000 amerikansk militär personal stationerad i Vietnam. Under tiden hällde Sovjetunionen och Kina vapen, förnödenheter och rådgivare i norr, vilket i sin tur gav stöd, politisk riktning och regelbundna stridstrupper för kampanjen i söder. Kostnaderna och offren för det växande kriget visade sig vara för mycket för USA att bära, och USA: s stridsenheter drogs tillbaka 1973. År 1975 föll Sydvietnam till en fullskalig invasion av norr.

De mänskliga kostnaderna för den långa konflikten var hårda för alla inblandade. Först 1995 släppte Vietnam sin officiella uppskattning av krigsdöd: så många som 2 miljoner civila på båda sidor och cirka 1,1 miljoner nordvietnamesiska och Vietnamkrigare. Den amerikanska militären har uppskattat att mellan 200 000 och 250 000 sydvietnamesiska soldater dog i kriget. 1982 invigdes Vietnam Veterans Memorial i Washington, D.C., med namnen på 57 939 medlemmar av amerikanska väpnade styrkor som hade dött eller saknats till följd av kriget. Under de följande åren har tillägg till listan lett till totalt 58 200. (Minst 100 namn på minnesmärket är de av soldater som faktiskt var kanadensiska medborgare.) Bland andra länder som kämpade för Sydvietnam i mindre skala led Sydkorea mer än 4000 döda, Thailand cirka 350, Australien mer än 500 och Nya Zeeland cirka tre dussin.

Vietnam kom ut ur kriget som en kraftfull militärmakt i Sydostasien, men dess jordbruk, företag och industri stördes, stora delar av landsbygden var ärrade av bomber och avlövning och spetsades med landminor och dess städer och städer skadades kraftigt . En massflykt 1975 av människor som var lojala mot den sydvietnamesiska saken följdes av en annan våg 1978 av "båtfolk", flyktingar som flydde från den ekonomiska omstruktureringen som den kommunistiska regimen införde. Samtidigt inledde USA, dess militär demoraliserade och dess civila väljare djupt splittrade en process för att komma till rätta med nederlag i det som hade varit dess längsta och mest kontroversiella krig. De två länderna återupptog äntligen de formella diplomatiska förbindelserna 1995.


Andra världskrigets databas

Foto (er) daterad 19 juni 1934

19 juni 1934 Interaktiv karta

 • Xie Jieshi utnämndes till befullmäktigad ambassadör för Manchukuo i Japan. ww2dbase [Xie Jieshi | CPC]
 • Wellesley -bombplanen tog sitt första flyg. ww2dbase [Wellesley | AC]
 • Den tyska armén rapporterade att hittills 168 officerare hade infiltrerats till Danzig i förberedelse av åtgärder. ww2dbase [Danzigkrisen | CPC]
 • Hushållen i Storbritannien fick broschyrer med information om vad de ska göra vid invasion. ww2dbase [TH]
 • Franska fartyg sökte skydd i brittiska hamnar. ww2dbase [TH]
 • British Jockey Club meddelade att hästkapplöpningen skulle upphöra tills vidare. ww2dbase [CPC]
 • Trupper i den tyska sjunde panserdivisionen under Rommel besköt befästningar som försvarade hamnen i Cherbourg, Frankrike Cherbourg kapitulerade vid 1700 timmar. Samma dag erövrade femte panserdivisionen Brest, men fann hamnanläggningarna förstörda av allierad personal som redan hade evakuerats. Längs kusten fortsatte Operation Ariel och evakuerade brittiska och polska trupper från Saint-Nazaire, La Pallice, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz och Gironde. ww2dbase [Invasion av Frankrike och låga länder | CPC]
 • Orion erövrade norska skeppet Tropic Sea. ww2dbase [Orion | CPC]
 • Lord Beaverbrook, Minster of Aircraft Production, meddelade att brittisk flygplanstillverkning sedan den 10 maj 1940 hade överskridit förluster av alla orsaker. ww2dbase [Beaverbrook | AC]
 • Peter Drummond befordrades till rang som tillförordnad luftmarskalk. ww2dbase [Peter Drummond | CPC]
 • På morgonen låg den italienska ubåten Galileo Galilei orörlig på havsbotten i Adenbukten och gömde sig för brittiska angripare. De första milda symtomen på metylkloridförgiftning uppträdde hos vissa besättningsmedlemmar. Under tiden hade ubåten upptäckts igen av HMS Moonstone som inledde ytterligare en djupladdningsattack. Kapten Corrado Nardi beordrade ubåten att periskopa djupet, undersökte hans motståndare och noterade deras enda 4-tums kanon och ett par maskingevär. Med tanke på möjliga effekter av metylkloridförgiftning om ubåten fortsatte att vara nedsänkt och trötternas blygsamhet, bestämde han sig för att möta HMS Moonstone på ytan med sina två 100 millimeter kanoner och två maskingevär. När kampen började misslyckades pilbågen att se mekanismen på Galileo Galilei, vilket påverkade mycket noggrant skytte. Moonstone gick också för snabbt för att ubåtens besättning kunde rikta sina kanoner effektivt. After about ten minutes Galileo Galilei was hit for the first time, wounding Nardi and killing several people around him. Shortly thereafter, the bow cannon was hit killing the gun crew including second in command. The cannon continued shooting, however, under command of Ensign Mazzucchi. The aft cannon soon jammed, and then another salvo from Moonstone killed all those on the conning tower including Nardi. The bow cannon continued shooting until HMS Kandahar arrived at the scene and Mazucchi, as the most senior on board the submarine, ordered Galileo Galilei to stop shooting and surrender. The submarine had lost 5 officers, 7 non-commissioned officers, and 4 sailors. The submarine was then towed into Aden by Kandahar. Though the British side claimed that the submarine's codebooks and operational documents were captured intact by the Royal Navy, and revealed the exact position of other Italian naval units, Italian survivors (including Ensign Mazzucchi) reported that every document was destroyed before surrender, and that no written operational orders were issued to Italian units, only an oral briefing between captains and the submarine command in Massawa before every mission. The claim was reported only to cover the British intelligence activities in Italian East Africa. In British service, Galileo Galilei was renamed X 2 and would be used for training purposes. ww2dbase [Gulf of Aden | CPC, HM]
 • James Lacey was relocated to the island of Jersey in the English Channel together with the No. 501 (County of Gloucester) Squadron RAF. ww2dbase [James Lacey | AC]
 • The 13,245-ton British passenger ship Niagara operated by the Canadian-Australasian Line Ltd. became the first victim of mines laid between Cuvier Island and Great Barrier Island in New Zealand by the German auxiliary cruiser Orion 5 days prior. There were no casualties and abandoning of the vessel was helped by the fact that electrical power was kept on. The ship had just left Auckland harbour when she struck the mine off Bream Head, Whangarei at 0340 hours. She sank at 0532 hours, settling in 121 meters of water. She had been secretly loaded with 295 boxes each containing two ingots of gold, 590 ingots in total, with a value of £2,500,000. This was bound for the United States as payment for munitions and supplies. ww2dbase [HM]
 • Oberleutnant Joachim von Arnim, of German Luftwaffe Kampfeschwader 4, was reported to have been the first member of the German armed forces to have been captured by British Local Defence Volunteers, forerunners of the Home Guard. His Heinkel III bomber tasked to attack railway goods yards near Cambridge, England, United Kingdom, but was shot down at Fulbourne (five miles from Cambridge) by a Spitfire fighter from No. 19 Squadron and Squadron Leader O'Brien in a Blenheim bomber of No. 23 Squadron. Both of the British aircraft involved were also shot down by return fire from the Blenheim, O'Brien survived, but his navigator and his gunner were both killed. Parachuting into a potato field, Arnim and two other members of the four-man crew were arrested by LDV member Ron Barnes, a farm labourer, and handed over to a nearby searchlight post from where they were escorted under guard to barracks in Bury St Edmunds, Suffolk, England. These Germans were the first airmen to be captured by the LDV. ww2dbase [Fulbourne, England | AC]

19 Jun 1940 Interactive Map

 • The Soviet Union ordered black-outs in all cities along the border with Germany and the camouflaging of airfields, but still did not deploy for defense the latter order, the camouflaging of airfields, would be scarcely commenced when the invasion took place. ww2dbase [Operation Barbarossa | TH]
 • US Consular officials in Germany and Italy were expelled in retaliation to a similar action by the US three days prior. ww2dbase [CPC]
 • Indian and Free French troops launched a two-prong attack on Damascus in French Mandate of Syria and the Lebanon from the south. Elsewhere in the region, Vichy French troops held Free French troops at Qadim while the Indian 5th Infantry Brigade became surrounded at Mezze. ww2dbase [Campaigns in the Middle East | CPC]
 • Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld was mentioned in the Wehrmachtbericht bulletin of the headquarters of the German Wehrmacht. ww2dbase [Egmont | CPC]
 • In Britain, Oxford University conferred the degree of Doctor of Civil Law on President Franklin Roosevelt. ww2dbase [Franklin Roosevelt | Oxford, England | AC]
 • German submarine U-701 sank American patrol craft USS YP-389 5 miles off the North Carolina, United States coast at 0245 hours with her 88-millimeter and 20-millimeter guns, 4 were killed, 21 survived the engagement was dubbed Battle off Diamond Shoals. ww2dbase [Second Happy Time | CPC]
 • After a staff officer from 23.Panzer Division was shot down carrying complete plans for an offensive in the Caucasus, the commander and chief of staff of German XL Korps were imprisoned on Adolf Hitler's order. The offensive would be launched with no changes to the plan. ww2dbase [Caucasus Campaign | TH]
 • US Navy Vice Admiral Ghormley assumed command of the South Pacific Area at Auckland, New Zealand. ww2dbase [CPC]
 • US PBY Catalina aircraft discovered 35 survivors from the sunken Japanese carrier Hiryu USS Ballard was dispatched to rescue them. ww2dbase [Hiryu | CPC]
 • German submarine U-107 attacked US sailing vessel Cheerio with gunfire 20 miles west of Puerto Rico at 1102 hours she was driven off by a US patrol aircraft, but Cheerio would soon sink from the damage all 9 aboard survived. At 1730 hours, U-159 sank Yugoslavian ship Ante Matkovic with gunfire 20 miles north of Colombia 6 were killed, 23 survived. ww2dbase [Caribbean Sea and Gulf of Mexico Campaigns | CPC]
 • USS S-27 ran aground off Amchitka Island, Aleutian Islands at 0043 hours. The crew of 42 destroyed equipment on the submarine and burned classified papers departing the submarine at 1600 hours. ww2dbase [S-27 | CPC]
 • German armed merchant cruiser Thor captured Norwegian tanker Herborg off the western coast of Australia. ww2dbase [Thor | CPC]
 • ShCh-317 damaged Danish merchant ship Orion northeast of Gotland, Sweden Orion would be able to be towed to Visby, Gotland for repairs. ww2dbase [ShCh-317 | CPC]
 • Italian torpedo boat MAS-571 sank Soviet submarine ShCh-214 in the Black Sea south of Yalta, Ukraine. ww2dbase [CPC]
 • Vice Admiral Shigeyoshi Inoue inspected prospective sites for airfield construction on Guadalcanal, Solomon Islands. ww2dbase [Shigeyoshi Inoue | Guadalcanal | CPC]
 • 194 British bombers (112 Wellington, 37 Halifax, 25 Stirling, 11 Hampden, and 9 Lancaster) attacked Emden and Osnabrück in Germany 9 bombers were lost. ww2dbase [Bombing of Hamburg, Dresden, and Other Cities | CPC]
 • I-168 arrived at Yokosuka, Japan, took on fuel, and departed for Kure, Japan. ww2dbase [I-68 / I-168 | Yokosuka, Kanagawa | CPC]
 • German troops gave chase to retreating British forces in Libya throughout the day. After sundown, the Germans reversed direction and moved westward, intending on striking Tobruk, Libya by surprise on the next day. ww2dbase [Battle of Gazala | CPC]
 • Soviet 138th Naval Infantry Brigade launched a failed counterattack against German 22nd Division on the shore of Severnaya Bay near Sevastopol, Russia. ww2dbase [Battle of Sevastopol | Sevastopol | CPC]
 • USS Haddock departed northeastern United States for US Territory of Hawaii. ww2dbase [Haddock | CPC]
 • USS New Mexico arrived at San Pedro, California, United States. ww2dbase [New Mexico | San Pedro, California | CPC]

19 Jun 1942 Interactive Map

 • Japanese hospital ship Hikawa Maru arrived at Rabaul, New Britain and departed later on the same day. ww2dbase [Hikawa Maru | CPC]
 • RAF bombers attacked the Schneider armaments factory at Le Creusot, France. ww2dbase [TH]
 • The Italian Minister of Transport, Vittorio Cini, openly criticised Benito Mussolini during a Cabinet meeting. Normally Cini would have been arrested inmmediately and faced a firing squad but Mussolini had already seen the red light and had tried to put out peace soundings to Anthony Eden, the British Foreign Secretary. ww2dbase [Benito Mussolini | Rome | AC]
 • USS Gunnel sank Japanese cargo ship Tokiwa Maru in the East China Sea, hitting her with 1 of 6 torpedoes fired She also claimed 1 torpedo hit (of 2 fired) on a Japanese destroyer, but the sinking was not confirmed. ww2dbase [Gunnel | East China Sea | CPC]
 • Submarine USS Growler torpedoed the 5,200-ton Japanese Army troop/cargo ship Miyadono Maru 270 miles north of Manus Island causing serious damage. Once all survivors were removed, the ship was scuttled by gunfire from the convoy escorts. ww2dbase [Growler | DS]

19 Jun 1943 Interactive Map

 • Yamato fired Sanshiki-dan anti-aircraft shells in combat for the first time against incoming aircraft, but it was discovered that they were friendly. ww2dbase [Yamato | CPC]
 • The US Mulberry Harbor at Omaha Beach off Normandy, France was wrecked by a storm. By this date, however, the Allies had 20 divisions ashore in France, while the Germans fielded only 16 in the region. ww2dbase [Normandy Campaign, Phase 1 | TH]
 • US carrier aircraft won a decisive victory over their Japanese counterparts in the Mariana Islands, shooting down over 200 planes with only 20 losses in what became known as the Marianas Turkey Shoot, or, officially, Battle of the Philippine Sea. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | TH]
 • USS Guitarro arrived at Darwin, Australia. ww2dbase [Guitarro | CPC]
 • Following a massive public outcry, US Commander-in-Chief General Dwight Eisenhower announced that he considered the conviction of Leroy Henry to be unsafe due to lack of evidence. Henry, a black truck driver from Missouri, United States, had been accused and sentenced to death by hanging for the supposed knifepoint rape of a white British woman at Combe Down, a suburb of Bath, England, United Kingdom. Henry was sent back to his unit. ww2dbase [Dwight Eisenhower | AC]
 • USS Guadalcanal's anti-submarine hunter-killer group with the captured German Type IXC submarine U-505 in tow arrived in Bermuda where the U-Boat would remain for the rest of the war to preserve the secret of its capture. ww2dbase [The Capture of the U-505 | U-505 | DS]
 • In a report to Gerd von Rundstedt, Erwin Rommel predicted that a further Allied landing could be expected on the English Channel coast of France on both sides of Cap Gris Nez or between the Somme and Le Havre. The landing was to coincide with a general offensive from the Normandy Bridgehead. ww2dbase [Erwin Rommel | AC]
 • USS Yorktown (Essex-class) began strikes on Japanese air bases on Guam, Mariana Islands in order to deny them to their approaching carrier-based aircraft and to keep the land-based planes on the ground. During this, the first day of the Battle of the Philippine Sea, Yorktown aircraft claimed 37 enemy planes destroyed and dropped 21 tons of bombs on the Guam air bases. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | Yorktown (Essex-class) | DS]
 • Nachi deprated Ominato Guard District, Mutsu, Aomori Prefecture, Japan. ww2dbase [Nachi | Mutsu, Aomori | CPC]
 • USS Nashville entered floating drydock ABSD-1 at Espiritu Santo for 15 days of repairs following battle damage. ww2dbase [Nashville | ABSD-1 | Sarautou Bay, Espiritu Santo | DS]
 • At dawn, Shokaku launched 17 A6M fighters for combat air patrol duties. At 1100 hours, she recovered 10 fighters while still recovering fighters, at 1122, she was hit by three torpedoes from USS Cavalla on the starboard side two forward near the switchboard and generator room, one aft of amidships. Large fuel fires were ignited in the hangar and No. 1 boiler room went offline. Shokaku remained underway, but began to list to starboard. Counterflooding over-compensated, giving her a port list. Meanwhile flooding and heat of the fires forced shutting down of the boiler rooms. She continued to settle forward. Though damage control initially hoped to save her, the flooding forward and the fires intensify in the following hours. By 1210 hours she had come to a halt when fires detonate an aerial bomb on the hangar, setting off volatile gases from a cracked forward tank. Large induced explosions wrecked the carrier, and hope began to fade. The list to port and bow trim both increased. At 1350 hours, her strike planes returned, but were ordered away, having to be directed to Zuikaku and Taiho. At this time Captain Matsubara had ordered abandon ship and the crew mustered on the flight deck for flag lowering. However, before the evacuation can proceed far, the bow dipped under and water pours into No. 1 elevator well, causing the carrier to corkscew to port and up-end. She went down by the bow at 1401 hours, stern raised high. Between 1408 and 1411, four underwater explosions were registered. 58 officers, 830 petty officers and men, 376 members of Air Group 601, and 8 civilians were killed, totalling 1,272 deaths. Light cruiser Yahagi and destroyers Urakaze and Hatsuzuki rescued Captain Hiroshi Matsubara among 570 other survivors. ww2dbase [Shokaku | CPC]

19 Jun 1944 Interactive Map

 • US Army captured Okinawa, Japan. ww2dbase [Okinawa Campaign | TH]
 • USS Tunny came across a Japanese cargo ship but was not able to attack due to shallow coastal waters. ww2dbase [Tunny | CPC]
 • USS Wake Island was detached from Task Group 32.1. ww2dbase [Wake Island | CPC]
 • Barbers Point Naval Air Station: Air Group 86 arrived. ww2dbase [Barbers Point Naval Air Station | Ewa, Oahu | DS]
 • USS Columbia departed Leyte, Philippine Islands. ww2dbase [Columbia | CPC]
 • The Presidium of the Supreme Soviet created the Medal for the Liberation of Belgrade for those who participated in the successful Sep-Nov 1944 operation. ww2dbase [Belgrade Strategic Offensive Operation | Moscow | CPC]
 • 14 US Army and US Navy airmen were executed at Taihoku Prison in Taihoku (now Taipei), Taiwan in the early morning. They were found guilty of "indiscriminate bombing" of civilians of Taiwan. Their remains were cremated and their ashes placed a local shrine. ww2dbase [Taihoku Prison | Taihoku | CPC]
 • General Dwight Eisenhower received a ticker tape parade at New York City, New York, United States. ww2dbase [Dwight Eisenhower | New York | CPC]

19 Jun 1945 Interactive Map

 • USS Spot was decommissioned from service at Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, United States. ww2dbase [Mare Island Navy Yard | Spot | Vallejo, California | CPC]

19 Jun 1946 Interactive Map

 • Commander Oliver Bagby became the commanding officer of USS Charr. ww2dbase [Charr | CPC]
 • A P-80R jet aircraft, piloted by Colonel Albert Boyd, set a world air speed record of 1,004.2 kilometers per hour (623.73 miles per hour). ww2dbase [P-80 Shooting Star | CPC]

Photo(s) dated 19 Jun 1950

19 Jun 1950 Interactive Map

Photo(s) dated 19 Jun 1951

 • A ceremony was held at the site of the former Taihoku Prison in Taipei, Taiwan to remember the 14 US Army and US Navy airmen executed by the Japanese on 19 Jun 1945. ww2dbase [Taihoku Prison | Taipei | CPC]

19 Jun 2005 Interactive Map

Timeline Section Founder: Thomas Houlihan
Contributors: Alan Chanter, C. Peter Chen, Thomas Houlihan, Hugh Martyr, David Stubblebine
Special Thanks: Rory Curtis

Did you enjoy this article or find this article helpful? Om så är fallet, överväg att stödja oss på Patreon. Även $ 1 per månad kommer att gå långt! Tack.


Andra världskrigets databas

Photo(s) dated 19 Jun 1934

19 Jun 1934 Interactive Map

 • Xie Jieshi was made the Manchukuo ambassador plenipotentiary to Japan. ww2dbase [Xie Jieshi | CPC]
 • The Wellesley bomber took its first flight. ww2dbase [Wellesley | AC]
 • The German Army reported that thus far 168 officers had been infiltrated into Danzig in prepration of action. ww2dbase [The Danzig Crisis | CPC]
 • Households in the United Kingdom received pamphlets with information on what to do in case of invasion. ww2dbase [TH]
 • French ships sought refuge in British ports. ww2dbase [TH]
 • The British Jockey Club announced that horse racing would cease until further notice. ww2dbase [CPC]
 • Troops of the German 7th Panzer Division under Rommel shelled fortifications defending the port of Cherbourg, France Cherbourg surrendered at 1700 hours. On the same day, the 5th Panzer Division captured Brest, but found the port facilities destroyed by Allied personnel who had already been evacuated. Along the coast, Operation Ariel continued, evacuating British, and Polish troops from Saint-Nazaire, La Pallice, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, and Gironde. ww2dbase [Invasion of France and the Low Countries | CPC]
 • Orion captured Norwegian ship Tropic Sea. ww2dbase [Orion | CPC]
 • Lord Beaverbrook, the Minster of Aircraft Production, announced that British aircraft production had since 10 May 1940 exceeded losses from all causes. ww2dbase [Beaverbrook | AC]
 • Peter Drummond was promoted to the rank of acting air vice-marshal. ww2dbase [Peter Drummond | CPC]
 • In the morning, Italian submarine Galileo Galilei was laying immobile on the seabed in the Gulf of Aden, hiding from British attackers. The first mild symptoms of methylchloride poisoning appeared in some crew members. Meanwhile, the submarine had been detected again by HMS Moonstone who launched another depth-charge attack. Captain Corrado Nardi ordered the submarine to periscope depth, examined his adversary and noted their single 4-inch cannon and a pair of machine guns. Considering possible effects of methylchloride poisoning if the submarine continued staying submerged, and the modesty of trawler's armament, he decided to face HMS Moonstone on the surface with his two 100-millimeter guns and two machine guns. As the fight began, the bow gun's sighting mechanism on the Galileo Galilei failed, greatly affecting the accuracy of shooting. Moonstone also moved too fast for the submarine's crew to aim their cannons effectively. After about ten minutes Galileo Galilei was hit for the first time, wounding Nardi and killing several people around him. Shortly thereafter, the bow cannon was hit killing the gun crew including second in command. The cannon continued shooting, however, under command of Ensign Mazzucchi. The aft cannon soon jammed, and then another salvo from Moonstone killed all those on the conning tower including Nardi. The bow cannon continued shooting until HMS Kandahar arrived at the scene and Mazucchi, as the most senior on board the submarine, ordered Galileo Galilei to stop shooting and surrender. The submarine had lost 5 officers, 7 non-commissioned officers, and 4 sailors. The submarine was then towed into Aden by Kandahar. Though the British side claimed that the submarine's codebooks and operational documents were captured intact by the Royal Navy, and revealed the exact position of other Italian naval units, Italian survivors (including Ensign Mazzucchi) reported that every document was destroyed before surrender, and that no written operational orders were issued to Italian units, only an oral briefing between captains and the submarine command in Massawa before every mission. The claim was reported only to cover the British intelligence activities in Italian East Africa. In British service, Galileo Galilei was renamed X 2 and would be used for training purposes. ww2dbase [Gulf of Aden | CPC, HM]
 • James Lacey was relocated to the island of Jersey in the English Channel together with the No. 501 (County of Gloucester) Squadron RAF. ww2dbase [James Lacey | AC]
 • The 13,245-ton British passenger ship Niagara operated by the Canadian-Australasian Line Ltd. became the first victim of mines laid between Cuvier Island and Great Barrier Island in New Zealand by the German auxiliary cruiser Orion 5 days prior. There were no casualties and abandoning of the vessel was helped by the fact that electrical power was kept on. The ship had just left Auckland harbour when she struck the mine off Bream Head, Whangarei at 0340 hours. She sank at 0532 hours, settling in 121 meters of water. She had been secretly loaded with 295 boxes each containing two ingots of gold, 590 ingots in total, with a value of £2,500,000. This was bound for the United States as payment for munitions and supplies. ww2dbase [HM]
 • Oberleutnant Joachim von Arnim, of German Luftwaffe Kampfeschwader 4, was reported to have been the first member of the German armed forces to have been captured by British Local Defence Volunteers, forerunners of the Home Guard. His Heinkel III bomber tasked to attack railway goods yards near Cambridge, England, United Kingdom, but was shot down at Fulbourne (five miles from Cambridge) by a Spitfire fighter from No. 19 Squadron and Squadron Leader O'Brien in a Blenheim bomber of No. 23 Squadron. Both of the British aircraft involved were also shot down by return fire from the Blenheim, O'Brien survived, but his navigator and his gunner were both killed. Parachuting into a potato field, Arnim and two other members of the four-man crew were arrested by LDV member Ron Barnes, a farm labourer, and handed over to a nearby searchlight post from where they were escorted under guard to barracks in Bury St Edmunds, Suffolk, England. These Germans were the first airmen to be captured by the LDV. ww2dbase [Fulbourne, England | AC]

19 Jun 1940 Interactive Map

 • The Soviet Union ordered black-outs in all cities along the border with Germany and the camouflaging of airfields, but still did not deploy for defense the latter order, the camouflaging of airfields, would be scarcely commenced when the invasion took place. ww2dbase [Operation Barbarossa | TH]
 • US Consular officials in Germany and Italy were expelled in retaliation to a similar action by the US three days prior. ww2dbase [CPC]
 • Indian and Free French troops launched a two-prong attack on Damascus in French Mandate of Syria and the Lebanon from the south. Elsewhere in the region, Vichy French troops held Free French troops at Qadim while the Indian 5th Infantry Brigade became surrounded at Mezze. ww2dbase [Campaigns in the Middle East | CPC]
 • Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld was mentioned in the Wehrmachtbericht bulletin of the headquarters of the German Wehrmacht. ww2dbase [Egmont | CPC]
 • In Britain, Oxford University conferred the degree of Doctor of Civil Law on President Franklin Roosevelt. ww2dbase [Franklin Roosevelt | Oxford, England | AC]
 • German submarine U-701 sank American patrol craft USS YP-389 5 miles off the North Carolina, United States coast at 0245 hours with her 88-millimeter and 20-millimeter guns, 4 were killed, 21 survived the engagement was dubbed Battle off Diamond Shoals. ww2dbase [Second Happy Time | CPC]
 • After a staff officer from 23.Panzer Division was shot down carrying complete plans for an offensive in the Caucasus, the commander and chief of staff of German XL Korps were imprisoned on Adolf Hitler's order. The offensive would be launched with no changes to the plan. ww2dbase [Caucasus Campaign | TH]
 • US Navy Vice Admiral Ghormley assumed command of the South Pacific Area at Auckland, New Zealand. ww2dbase [CPC]
 • US PBY Catalina aircraft discovered 35 survivors from the sunken Japanese carrier Hiryu USS Ballard was dispatched to rescue them. ww2dbase [Hiryu | CPC]
 • German submarine U-107 attacked US sailing vessel Cheerio with gunfire 20 miles west of Puerto Rico at 1102 hours she was driven off by a US patrol aircraft, but Cheerio would soon sink from the damage all 9 aboard survived. At 1730 hours, U-159 sank Yugoslavian ship Ante Matkovic with gunfire 20 miles north of Colombia 6 were killed, 23 survived. ww2dbase [Caribbean Sea and Gulf of Mexico Campaigns | CPC]
 • USS S-27 ran aground off Amchitka Island, Aleutian Islands at 0043 hours. The crew of 42 destroyed equipment on the submarine and burned classified papers departing the submarine at 1600 hours. ww2dbase [S-27 | CPC]
 • German armed merchant cruiser Thor captured Norwegian tanker Herborg off the western coast of Australia. ww2dbase [Thor | CPC]
 • ShCh-317 damaged Danish merchant ship Orion northeast of Gotland, Sweden Orion would be able to be towed to Visby, Gotland for repairs. ww2dbase [ShCh-317 | CPC]
 • Italian torpedo boat MAS-571 sank Soviet submarine ShCh-214 in the Black Sea south of Yalta, Ukraine. ww2dbase [CPC]
 • Vice Admiral Shigeyoshi Inoue inspected prospective sites for airfield construction on Guadalcanal, Solomon Islands. ww2dbase [Shigeyoshi Inoue | Guadalcanal | CPC]
 • 194 British bombers (112 Wellington, 37 Halifax, 25 Stirling, 11 Hampden, and 9 Lancaster) attacked Emden and Osnabrück in Germany 9 bombers were lost. ww2dbase [Bombing of Hamburg, Dresden, and Other Cities | CPC]
 • I-168 arrived at Yokosuka, Japan, took on fuel, and departed for Kure, Japan. ww2dbase [I-68 / I-168 | Yokosuka, Kanagawa | CPC]
 • German troops gave chase to retreating British forces in Libya throughout the day. After sundown, the Germans reversed direction and moved westward, intending on striking Tobruk, Libya by surprise on the next day. ww2dbase [Battle of Gazala | CPC]
 • Soviet 138th Naval Infantry Brigade launched a failed counterattack against German 22nd Division on the shore of Severnaya Bay near Sevastopol, Russia. ww2dbase [Battle of Sevastopol | Sevastopol | CPC]
 • USS Haddock departed northeastern United States for US Territory of Hawaii. ww2dbase [Haddock | CPC]
 • USS New Mexico arrived at San Pedro, California, United States. ww2dbase [New Mexico | San Pedro, California | CPC]

19 Jun 1942 Interactive Map

 • Japanese hospital ship Hikawa Maru arrived at Rabaul, New Britain and departed later on the same day. ww2dbase [Hikawa Maru | CPC]
 • RAF bombers attacked the Schneider armaments factory at Le Creusot, France. ww2dbase [TH]
 • The Italian Minister of Transport, Vittorio Cini, openly criticised Benito Mussolini during a Cabinet meeting. Normally Cini would have been arrested inmmediately and faced a firing squad but Mussolini had already seen the red light and had tried to put out peace soundings to Anthony Eden, the British Foreign Secretary. ww2dbase [Benito Mussolini | Rome | AC]
 • USS Gunnel sank Japanese cargo ship Tokiwa Maru in the East China Sea, hitting her with 1 of 6 torpedoes fired She also claimed 1 torpedo hit (of 2 fired) on a Japanese destroyer, but the sinking was not confirmed. ww2dbase [Gunnel | East China Sea | CPC]
 • Submarine USS Growler torpedoed the 5,200-ton Japanese Army troop/cargo ship Miyadono Maru 270 miles north of Manus Island causing serious damage. Once all survivors were removed, the ship was scuttled by gunfire from the convoy escorts. ww2dbase [Growler | DS]

19 Jun 1943 Interactive Map

 • Yamato fired Sanshiki-dan anti-aircraft shells in combat for the first time against incoming aircraft, but it was discovered that they were friendly. ww2dbase [Yamato | CPC]
 • The US Mulberry Harbor at Omaha Beach off Normandy, France was wrecked by a storm. By this date, however, the Allies had 20 divisions ashore in France, while the Germans fielded only 16 in the region. ww2dbase [Normandy Campaign, Phase 1 | TH]
 • US carrier aircraft won a decisive victory over their Japanese counterparts in the Mariana Islands, shooting down over 200 planes with only 20 losses in what became known as the Marianas Turkey Shoot, or, officially, Battle of the Philippine Sea. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | TH]
 • USS Guitarro arrived at Darwin, Australia. ww2dbase [Guitarro | CPC]
 • Following a massive public outcry, US Commander-in-Chief General Dwight Eisenhower announced that he considered the conviction of Leroy Henry to be unsafe due to lack of evidence. Henry, a black truck driver from Missouri, United States, had been accused and sentenced to death by hanging for the supposed knifepoint rape of a white British woman at Combe Down, a suburb of Bath, England, United Kingdom. Henry was sent back to his unit. ww2dbase [Dwight Eisenhower | AC]
 • USS Guadalcanal's anti-submarine hunter-killer group with the captured German Type IXC submarine U-505 in tow arrived in Bermuda where the U-Boat would remain for the rest of the war to preserve the secret of its capture. ww2dbase [The Capture of the U-505 | U-505 | DS]
 • In a report to Gerd von Rundstedt, Erwin Rommel predicted that a further Allied landing could be expected on the English Channel coast of France on both sides of Cap Gris Nez or between the Somme and Le Havre. The landing was to coincide with a general offensive from the Normandy Bridgehead. ww2dbase [Erwin Rommel | AC]
 • USS Yorktown (Essex-class) began strikes on Japanese air bases on Guam, Mariana Islands in order to deny them to their approaching carrier-based aircraft and to keep the land-based planes on the ground. During this, the first day of the Battle of the Philippine Sea, Yorktown aircraft claimed 37 enemy planes destroyed and dropped 21 tons of bombs on the Guam air bases. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | Yorktown (Essex-class) | DS]
 • Nachi deprated Ominato Guard District, Mutsu, Aomori Prefecture, Japan. ww2dbase [Nachi | Mutsu, Aomori | CPC]
 • USS Nashville entered floating drydock ABSD-1 at Espiritu Santo for 15 days of repairs following battle damage. ww2dbase [Nashville | ABSD-1 | Sarautou Bay, Espiritu Santo | DS]
 • At dawn, Shokaku launched 17 A6M fighters for combat air patrol duties. At 1100 hours, she recovered 10 fighters while still recovering fighters, at 1122, she was hit by three torpedoes from USS Cavalla on the starboard side two forward near the switchboard and generator room, one aft of amidships. Large fuel fires were ignited in the hangar and No. 1 boiler room went offline. Shokaku remained underway, but began to list to starboard. Counterflooding over-compensated, giving her a port list. Meanwhile flooding and heat of the fires forced shutting down of the boiler rooms. She continued to settle forward. Though damage control initially hoped to save her, the flooding forward and the fires intensify in the following hours. By 1210 hours she had come to a halt when fires detonate an aerial bomb on the hangar, setting off volatile gases from a cracked forward tank. Large induced explosions wrecked the carrier, and hope began to fade. The list to port and bow trim both increased. At 1350 hours, her strike planes returned, but were ordered away, having to be directed to Zuikaku and Taiho. At this time Captain Matsubara had ordered abandon ship and the crew mustered on the flight deck for flag lowering. However, before the evacuation can proceed far, the bow dipped under and water pours into No. 1 elevator well, causing the carrier to corkscew to port and up-end. She went down by the bow at 1401 hours, stern raised high. Between 1408 and 1411, four underwater explosions were registered. 58 officers, 830 petty officers and men, 376 members of Air Group 601, and 8 civilians were killed, totalling 1,272 deaths. Light cruiser Yahagi and destroyers Urakaze and Hatsuzuki rescued Captain Hiroshi Matsubara among 570 other survivors. ww2dbase [Shokaku | CPC]

19 Jun 1944 Interactive Map

 • US Army captured Okinawa, Japan. ww2dbase [Okinawa Campaign | TH]
 • USS Tunny came across a Japanese cargo ship but was not able to attack due to shallow coastal waters. ww2dbase [Tunny | CPC]
 • USS Wake Island was detached from Task Group 32.1. ww2dbase [Wake Island | CPC]
 • Barbers Point Naval Air Station: Air Group 86 arrived. ww2dbase [Barbers Point Naval Air Station | Ewa, Oahu | DS]
 • USS Columbia departed Leyte, Philippine Islands. ww2dbase [Columbia | CPC]
 • The Presidium of the Supreme Soviet created the Medal for the Liberation of Belgrade for those who participated in the successful Sep-Nov 1944 operation. ww2dbase [Belgrade Strategic Offensive Operation | Moscow | CPC]
 • 14 US Army and US Navy airmen were executed at Taihoku Prison in Taihoku (now Taipei), Taiwan in the early morning. They were found guilty of "indiscriminate bombing" of civilians of Taiwan. Their remains were cremated and their ashes placed a local shrine. ww2dbase [Taihoku Prison | Taihoku | CPC]
 • General Dwight Eisenhower received a ticker tape parade at New York City, New York, United States. ww2dbase [Dwight Eisenhower | New York | CPC]

19 Jun 1945 Interactive Map

 • USS Spot was decommissioned from service at Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, United States. ww2dbase [Mare Island Navy Yard | Spot | Vallejo, California | CPC]

19 Jun 1946 Interactive Map

 • Commander Oliver Bagby became the commanding officer of USS Charr. ww2dbase [Charr | CPC]
 • A P-80R jet aircraft, piloted by Colonel Albert Boyd, set a world air speed record of 1,004.2 kilometers per hour (623.73 miles per hour). ww2dbase [P-80 Shooting Star | CPC]

Photo(s) dated 19 Jun 1950

19 Jun 1950 Interactive Map

Photo(s) dated 19 Jun 1951

 • A ceremony was held at the site of the former Taihoku Prison in Taipei, Taiwan to remember the 14 US Army and US Navy airmen executed by the Japanese on 19 Jun 1945. ww2dbase [Taihoku Prison | Taipei | CPC]

19 Jun 2005 Interactive Map

Timeline Section Founder: Thomas Houlihan
Contributors: Alan Chanter, C. Peter Chen, Thomas Houlihan, Hugh Martyr, David Stubblebine
Special Thanks: Rory Curtis

Did you enjoy this article or find this article helpful? Om så är fallet, överväg att stödja oss på Patreon. Även $ 1 per månad kommer att gå långt! Tack.


Titta på videon: KFOR na Jarinju nakon dolaska oklopnjaka Vojske Srbije (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Grogar

  Perfekt, allt kan vara

 2. Fitzgilbert

  Nada lägg till ett annat objekt

 3. Douzilkree

  Meddelandet ojämförligt, är intressant för mig :)

 4. Ruodrik

  Mellan oss som talar skulle jag försöka lösa detta problem själv.

 5. Kaedee

  Jag är ledsen, men enligt min åsikt har du fel. Jag är säker.Skriv ett meddelande