Artiklar

Från anpassning till regel: myndighetens mekanismer i den medeltida engelska kyrkan

Från anpassning till regel: myndighetens mekanismer i den medeltida engelska kyrkan

Från anpassning till regel: myndighetens mekanismer i den medeltida engelska kyrkan

Av Ryon Lancaster

Konferensbidrag vid konferensen om framväxten av social organisation (2007)

Inledning: Att studera framväxten av nya sociala former innebär svåra teoretiska och metodologiska utmaningar. Teoretiskt är det svårt eftersom vi behöver av-väsentliga viktiga begrepp som vanligtvis används för att förstå dessa sociala former när de finns. Metodiskt är det svårt för att studera framväxten innebär att studera övergången från icke-existens till existens av dessa nya sociala former. Denna uppsats är en del av ett större projekt för att förstå utvecklingen av formell organisation i sin klassiska form: byråkrati. Byråkrati har varit central för vår förståelse av modernitet och samtida förståelser för organisationer utvecklats från inledande teoriseringar av byråkrati. Teorierna som har utvecklats för att förstå organisationer är dock inte alltid lämpliga för att förstå hur formella organisationer utvecklas i första hand. För detta ändamål undersöker detta dokument utvecklingen av nya former av auktoritet inom den medeltida kyrkan, den första kontinuerliga förekomsten av byråkrati i väst och ett fall av de novo-byråkratisering.


Titta på videon: Den helige Andes gåvor till församlingen 9 punkter - del 2 - Stefan Johansson (Juli 2021).