Artiklar

Rekonstruktion/inbördeskrig efter [1865-1880] PRIMÄRKÄLLEDOKUMENT - Historia

Rekonstruktion/inbördeskrig efter [1865-1880] PRIMÄRKÄLLEDOKUMENT - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Inbördeskrigets och rekonstruktionstiden

Calhoun, John C. och andra. (Coit, Margaret L.)
John C. Calhoun
E340.C15 C62
Skrifter av John C. Calhoun och om honom av hans samtid.

Lowell, James Russell
Politiska uppsatser
E415.7. L91
James Russell Lowell (1819 - 1891) var diplomat och redaktör, professor och kritiker av litteratur och politik. Bland annat var han den första redaktören för Atlantic Monthly när den grundades 1857 och hjälpte Rutherford B. Hayes att bli vald till president 1876.

Inbördeskrig

Chesnut, Mary Boykin Miller (Ben Ames Williams, red.)
En dagbok från Dixie
E487 .C52 1949 [1905]

Davis, Jefferson
Förbundsregeringens uppgång och fall
E487 .D263 1958 2 vol.
Jefferson Davis (1808-1889) var president i Konfederationen under hela dess historia.

LeConte, Emma (Earl Schenck Miers red.)
När världen slutade dagbok
E577 .L4 1957
På webben
Emma Florence LeConte (1847-1932) beskriver inbördeskrigets sista dagar, inklusive en redogörelse för general Shermans marsch genom och bränning av Columbia, South Carolina den 18 februari 1865.

Sheridan, Philip Henry
Personliga memoarer om P.H. Sheridan
Volym 1
Volym 2
Online 1999
Philip Henry Sheridan (1831-1888)

Sherman, William Tecumseh
Memoarer av general W.T. Sherman
E 467.1 .S55 A3 1990
Som e-bok i två volymer:
Volym 1
Volym 2

Konfedererade soldater

McClellan, William Cowan (John C. Carter, red.)
Välkommen till konfliktens stund: William Cowan McClellan och 9: e Alabama
Online 2007
William Cowan McClellan (1839-1869)

Simpson, Richard Wright (Guy R. Everson och Edward H. Simpson, Jr. red.)
Långt, långt hemifrån: krigstidens brev från Dick och Tally Simpson, Third South Carolina Volunteers
Online 1994
Richard Wright Simpson (1840-1912)

Rekonstruktion

Slaveri och avskaffande

Douglass, Frederick
Självbiografier
E449.D749 1994b
Inkluderar Berättelse om Frederick Douglass liv, En amerikansk slav, Min bondage och min frihet, Frederick Douglass liv och tider.

Hjälpare, Hinton Rowan
Den hotande krisen i söder
E449 .H4835
Publicerad 1857 kritiserade Helper institutionen för slaveri som ett handikapp för den södra ekonomiska utvecklingen och industrialiseringen.

McKitrick, Eric L. Ed.
Slaveriet försvarade: vyerna över den gamla södern
E449 .M16 1963
Utdrag från samtida försvarare av slaveri, som John C. Calhoun, George Fitzhugh och Edmund Ruffin.

Slavberättelser
E444 .S56 2000
Innehåller berättelser från Nat Turner, Frederick Douglass, Sojourner Truth och mer.

Steward, Austin
Tjugotvå år en slav och fyrtio år en fri man
E444 .S845 1968 [c1856]
Steward, som ursprungligen publicerades 1856, redogör för sina år som president för Wilberforce -kolonin i Kanada för fria svarta. Steward avled 1860.

Washington, Booker T.
Upp från slaveriet
E185.97.W3 1902 [c1900]
Självbiografin av Booker T. Washington. Boken redogör för hans liv som slav för hans arbete med att etablera det välkända Tuskegee Institute i Alabama, en yrkesutbildningsskola för svarta och andra minoriteter.
Som en e -bok: Up from Slavery
På webben: Upp från slaveri


Johnson och rekonstruktion

Thomas Nast, "Rekonstruktion och hur det fungerar", Harper's Weekly, 1866, via HarpWeek.

Detta tryck hånar rekonstruktion genom att göra flera anspelningar på Shakespeare. Mittillustrationen visar en svart soldat som Othello och president Andrew Johnson som Iago. Johnsons slagord "Förräderi är ett brott och måste göras otäckt" och "Jag är din Moses" finns på väggen. Överst till vänster visas upplopp i Memphis och högst upplopp i New Orleans. Längst ner försöker Johnson att charma en konfedererad kopparhuvud. General Benjamin Butler är längst ner till vänster och accepterar Konfedererade kapitulation av New Orleans 1862. Denna scen står i kontrast till höger längst ner där general Philips Sheridan böjer sig till Louisiana Attorney General Andrew Herron 1866, vilket innebär ett nederlag för återuppbyggnad.

Texten till vänster på bilden lyder:

Iago. Mooren är av en fri och öppen natur,
Det tror att män ärliga det men verkar vara så
Och kommer lika ömt att ledas av näsan,
Som åsnor ...
Få moren att tacka mig, älska mig och belöna mig,
För att han gjorde honom grovt en rumpa,
Och övar på hans lugn och ro
Till och med galenskap. "Det är här, men ändå förvirrat
Knaverys vanliga ansikte syns aldrig förrän vi skulle ...
Även om jag hatar honom som jag gör helvetesmärtor,
Men av nödvändighet av nuvarande liv,
Jag måste visa upp en flagga och ett tecken på kärlek
Vilket verkligen är ett tecken ...
Då ska djävlarna sätta på sina svartaste synder,
De föreslår först med himmelska shower,
Som jag gör nu ...
Jag ber dig ödmjukt om ursäkt,
För att jag älskar dig för mycket ...
Jag hoppas, ni kommer att överväga, vad som talas
Kommer från min kärlek - Men jag ser att du är rörd: -
Jag ska be er, inte att anstränga mitt tal
Till grovare frågor eller till större räckvidd
Än till misstanke ...

O nåd! O himmel försvara mig!

Är du en man? Har du en själ eller förnuft? -
Gud vare med att du tar mitt ämbete. - O elaka idiot,
Det lever för att göra din ärlighet till en last! -
O monstruösa värld! Notera, notera, o värld!
Att vara direkt och ärlig är inte säkert. -
Jag tackar dig för denna vinst och därav
Jag kommer inte älska någon vän, eftersom kärlek föder ett sådant brott ...
Jobba på,
Min medicin, arbete!

Texten på bildens högra sida lyder:

”Jag har anklagats för att vara felaktig för de färgade människors verkliga intressen, men det är inte sant. Jag är en av deras bästa vänner och tiden, som försöker och prövar alla, kommer att visa det faktum ... Jag sa en gång att jag skulle vara ditt folks Moses och leda dem till frihet – frihet som de nu har ... Jag har klandrats för gjorde veto mot Freedmen's Bureau Bill, och har också varit representerade för färgade människor som att ha gjort det för att jag var deras fiende. Detta är inte sant ... Det normala förfarandet i rättsliga förfaranden avbryts inte längre. Domstolarna, både statliga och federala, är i full, fullständig och framgångsrik verksamhet, och genom dem har varje person, oavsett ras och färg, rätt till och kan höras. Skyddet som beviljas den vita medborgaren är redan befriad genom lag till den frigivne .... Det kan inte förväntas att män som under fyra år har blivit bekanta med krigets blod och blodbad, som har lidit förlust av egendom, och i så många fall minskade från välstånd till fattigdom, kan omedelbart anta lugn uppförande och handling från de medborgare i landet vars världsliga ägodelar inte har förstörts, och vars politiska förhoppningar inte har sprängts, och den sämsta synen på detta ämne ger ingen parallellt i våld till liknande upprördheter som har följt alla civila uppståndelser, alltid mindre stor än vår. Men jag tror inte att den här situationen som kommer att ångras kommer att pågå länge. ”-Andrew Johnson.


I Virginia på 1620 -talet existerade slaveri och indentured servitude, men det fanns både vita och svarta tjänare och slavar. Ingen var en slav för livet, många invandrare till Nordamerika gick med på att arbeta för en planter under en viss tid i utbyte mot deras passage till den nya världen och mat och skydd när de väl kom. År 1622 dök en svart förtjänad tjänare vid namn Anthony Johnson upp i den historiska posten. Charles Johnson och Patricia Smith berättar sin historia.


(1865) Rekonstruktion, 1865-1870

Ändringsförslag 13-15 kallas återuppbyggnadsändringar både för att de var de första som antogs direkt efter inbördeskriget och för att alla tog upp frågor relaterade till afroamerikanernas juridiska och politiska status.

ÄNDRING XIII
Godkänd av kongressen 31 januari 1865. Ratifierad 6 december 1865.
Obs: En del av artikel IV, avsnitt 2, i konstitutionen ersattes av den 13: e ändringen.

Sektion 1.
Varken slaveri eller ofrivillig slaveri, utom som ett straff för brott varav parten ska ha blivit vederbörligen dömd, ska existera inom USA eller någon plats som omfattas av deras jurisdiktion.

Sektion 2.
Kongressen har befogenhet att tillämpa denna artikel genom lämplig lagstiftning.
________________________________________
ÄNDRING XIV
Godkänd av kongressen 13 juni 1866. Ratifierad 9 juli 1868.
Obs! Artikel I, avsnitt 2, i konstitutionen ändrades genom avsnitt 2 i den 14: e ändringen.

Sektion 1.
Alla personer som är födda eller naturaliserade i USA, och som omfattas av dess jurisdiktion, är medborgare i USA och i den stat där de är bosatta. Ingen stat får utarbeta eller verkställa någon lag som förkortar privilegier eller immunitet för medborgare i Förenta staterna och inte heller ska någon stat beröva någon person liv, frihet eller egendom, utan vederbörlig lagstiftning eller förneka någon person inom dess jurisdiktion lika skydd av lagarna.

Sektion 2.
Representanter ska fördelas mellan de flera staterna efter deras respektive antal och räkna hela antalet personer i varje stat, exklusive indianer som inte beskattas. Men när rätten att rösta vid val för val av väljare till USA: s president och vice president, nekas representanter i kongressen, exekutiva och rättsliga tjänstemän i en stat, eller medlemmarna i lagstiftaren därav, till någon av de manliga invånarna i en sådan stat, som är tjugoett år,* och medborgare i USA, eller på något sätt förkortat, med undantag för deltagande i uppror eller annan brottslighet, ska grunden för representation däri minskas i den andel som antalet sådana manliga medborgare ska stå för hela antalet manliga medborgare som är tjugoett år i denna stat.

Avsnitt 3.
Ingen person får vara en senator eller representant i kongressen, eller väljare till president och vice president, eller inneha något ämbete, civilt eller militärt, under USA, eller under någon stat, som tidigare har avlagt ed som medlem av kongressen, eller som tjänsteman i USA, eller som medlem av någon statlig lagstiftare, eller som en verkställande eller rättslig tjänsteman i någon stat, för att stödja Förenta staternas konstitution, ska ha engagerat sig i uppror eller uppror mot samma eller ges hjälp eller tröst till dess fiender. Men kongressen kan med en röst på två tredjedelar av varje kammare ta bort sådana funktionshinder.

Avsnitt 4.
Giltigheten av Förenta staternas offentliga skuld, som är godkänd enligt lag, inklusive skulder som uppstår för betalning av pensioner och förmåner för tjänster för att undertrycka uppror eller uppror, får inte ifrågasättas. Men varken USA eller någon stat ska ta på sig eller betala någon skuld eller förpliktelse som uppstått till stöd för uppror eller uppror mot USA, eller något krav på förlust eller frigörelse av någon slav, men alla sådana skulder, skyldigheter och fordringar ska hållas olagligt och ogiltigt.

Avsnitt 5.
Kongressen har befogenhet att genom lämplig lagstiftning genomdriva bestämmelserna i denna artikel.
*Ändrad genom avsnitt 1 i den 26: e ändringen.
________________________________________
ÄNDRING XV
Godkänd av kongressen 26 februari 1869. Ratifierad 3 februari 1870.

Sektion 1.
USA: s medborgares rätt att rösta får inte förnekas eller förkortas av USA eller någon stat på grund av ras, färg eller tidigare servitutvillkor –

Sektion 2.
Kongressen har befogenhet att tillämpa denna artikel genom lämplig lagstiftning.


College & amp Research Labraries News ( C & ampRL Nyheter ) är den officiella tidningen och publicering av register från Association of College & amp; Research Libraries, som tillhandahåller artiklar om de senaste trenderna och praxis som påverkar akademiska och forskningsbibliotek.

Susan Birkenseer är referens- och instruktionsbibliotekarie vid Saint Mary’s College of California, e-post: [email protected]

Det amerikanska inbördeskriget: En samling gratis primärkällor online

Det amerikanska inbördeskriget började 1861, varade fram till 1865 och var förstört av någon standard. Inom månader efter president Lincolns invigning började sju sydstater separationen från unionen och förklarade Amerikas konfedererade stater. Denna splittring i landets struktur inledde ett bittert krig som slutade i döden av mer än 750 000 soldater. När söderna slutligen kapitulerade kollapsade konfederationen och slaveriet avskaffades. För att förstå konflikten, ta en titt tillbaka på de huvudsakliga dokumenten som belyser generalernas beslut, soldaters vardagliga slit och fotografiska bilder från striden.

Hundratals webbplatser erbjuder inblick i det amerikanska inbördeskriget. Den här guiden är inte omfattande, men den belyser en mångsidig samling gratis webbplatser med primära källor för att studera kriget. Dessa webbplatser inkluderar digitaliserade tidningsarkiv för både unionens och de konfedererade sidorna av kampen, samlingar av brev och dagböcker, digitaliserade fotografier, kartor och officiella register och utskick från slagfälten.


Inbördeskrig genom återuppbyggnad, 1861 till 1874

Under de senaste åren på 1850 -talet hade Arkansas en ekonomisk högkonjunktur som saknade motstycke i dess historia. Men åren mellan 1861 och 1865 förstörde det blodiga och destruktiva inbördeskriget det välståndet. Konflikten medförde död och förstörelse för staten i en skala som få kunde ha föreställt sig, och kriget och den omtumlande återuppbyggnadstiden som följde på det lämnade ett arv av bitterhet som många år inte hjälpte mycket med.

Förspel till krig
På 1850 -talet var Arkansas en gränsstat. De flesta Arkansaner, särskilt de som bodde i höglandet i norr och väst, var bönder som ägnade sig åt livsuppehållande jordbruk på små skiften. I de bördiga länderna längs floderna i delstatens södra och östra lågland hade dock ett slavbaserat jordbrukssystem i plantagestil utvecklats. Bomull var drivkraften bakom övergången från existens till livsodling i denna region. År 1850 producerade Arkansas mer än tjugofem miljoner pund bomull, merparten i deltaet, och expansionen av bomullsproduktionen verkade säker på att fortsätta under det kommande decenniet.

Tillväxten av slaveri i staten var direkt kopplad till denna expansion. År 1860 var Arkansas hem för mer än 110 000 slavar, och var femte vita medborgare var en slavägare. Majoriteten av dessa innehöll bara några slavar. Endast tolv procent ägde tjugo eller fler slavar, riktmärket för statusen "planter". Men denna lilla grupp slavägare, av vilka de flesta bodde i södra och östra låglandet, hade en oproportionerlig andel av statens rikedom och politiska makt.

På grund av det stigande bomullspriset blomstrade staten på 1850 -talet. Varje region i Arkansas gynnades av denna ekonomiska uppsving, men de ekonomiska vinsterna i plantageregionerna i södra och östra låglandet översteg de i områden där det var få slavar. Under 1850 -talet ökade den sociala, ekonomiska och politiska dissonansen mellan höglandet och låglandet. Denna dissonans dämpades i viss utsträckning av den fortsatta politiska dominansen i statens demokratiska partimaskin som kallas "Familjen". Många av dessa politiska ledare var starka, frispråkiga anhängare av "sydliga rättigheter", men majoriteten av Arkansans var inte det. Medan majoriteten stödde slaveri förblev de flesta Arkansaner lojala mot unionen och fortsatte att hoppas på en fredlig lösning på slaverifrågan. När resten av nationen blev alltmer polariserad över slaveri på 1850 -talet verkade Arkansans mer oroade över det dagliga livet.

Valet av republikanska kandidaten Abraham Lincoln till ordförandeskapet 1860, på en plattform som åtagit sig att stoppa slaveriets expansion, satte igång händelser som så småningom drog Arkansas in i den nationella krisen. Mellan den 20 december 1860 och den 1 februari 1861 godkände sju Deep South -stater separationsförordningar och förklarade att de hade brutit sina band med USA. I februari bildade de Confederate States of America (CSA).

I Arkansas var reaktionen på president Lincolns val i allmänhet mild, men statens väljare röstade för att hålla en konvention i mars 1861 för att överväga avskiljning. Trots intensiv påtryckning från avskiljande element, inklusive statstjänstemän och representanter från de avskilda staterna, avvisade bara en majoritet av delegaterna varje försök att godkänna en avskiljningsförordning. Delegaterna gick med på att hålla en folkomröstning i hela landet den första måndagen i augusti.

Trots de heta ord och fientligheter som kännetecknade Sessionskonventionen var många unionister och avskildare i stort sett överens om en stor fråga - varje försök att tvinga de avskilda staterna tillbaka till unionen skulle vara en legitim grund för Arkansas att separera. En sådan åtgärd, förklarade delegaterna, skulle ”motstå av Arkansas till den yttersta extremiteten”. Detta var akilleshälen i den unionistiska ståndpunkten, och det ställde dem till pris för händelser som de inte hade kontroll över. Den 12 april 1861 öppnade konfedererade styrkor i Charleston, South Carolina, eld mot den federala garnisonen vid Fort Sumter i Charleston Harbour. Tre dagar senare uppmanade president Lincoln trupper att undertrycka upproret, inklusive 780 män från Arkansas. Arkansas tvingades nu välja sida. Sessionskonventionen återmonterades i Little Rock (Pulaski County) den 6 maj, och delegaterna röstade överväldigande (slutröstningen var 69–1) för avskiljning. Vid 16 -tiden den 6 maj 1861 förklarade Arkansas att det hade brutit sitt band med USA.

Kriget 1861 och 1862
Majoriteten av Arkansans stödde inledningsvis beslutet att separera, men en betydande minoritet motsatte sig flytten från början. Den allvarligaste utmaningen för myndigheten för den nya konfedererade statsregeringen uppstod i de bergiga regionerna i den nord-centrala delen av staten, där invånarna i området bildade en hemlig organisation som kallas Arkansas Peace Society. Lokala miliser splittrade så småningom samhället, men motståndet mot konfedererad myndighet fortsatte under krigets gång. Trots att den tredje minsta vita befolkningen i någon konfedererad stat levererade Arkansas fler trupper till unionens armé än någon annan förbundsstat utom Tennessee.

Utanför de norra och nordvästra delarna av staten hälsade många Arkansans avskildhet med entusiasm. Historikern James Willis har skrivit att ingen annan stat hade en större andel män i militärålder som kämpade för konfederationen än Arkansas. Många av de unga män som rusade för att värva togs omedelbart in i den ordinarie konfedererade armén och skickades öster om Mississippifloden. Andra återstod för att tjäna i statsstyrkorna.

Staten förblev fri från strider 1861, men i februari 1862 jagade en unionsarmé på 12 000 män under ledning av brigadgeneral Samuel Curtis en konfedererad armé ut från sydvästra Missouri och över gränsen till Arkansas. Unionens armé gick in i lägret nära Bentonville (Benton County). I början av mars flyttade Konfedererade generalmajor Earl Van Dorn norrut med en välutrustad armé på 16 000 man, fast besluten att driva de federala trupperna tillbaka till Missouri eller förstöra dem. Van Dorn lyckades få en del av sin armé bakom Yankees, men hans styrka var utsträckt i miles, och hans män var utmattade från den långa marschen i dåligt väder. Curtis blev först överraskad, men han grupperade sig snabbt och gick till attack. Under två dagar (7 och 8 mars) krockade arméerna nära en bred platå som heter Pea Ridge. Vid slutet av striderna den andra dagen hade unionsarmén vunnit en avgörande seger. Efter slaget flyttade Van Dorn det som återstod av hans armé - tillsammans med alla tillgängliga djur, utrustning, vapen och ammunition - öster om Mississippifloden och lämnade Arkansas praktiskt taget försvarslös.

I maj hotade en fackföreningsarmé som flyttade söderut från Missouri Little Rock, och en orolig guvernör Henry Massie Rector packade skyndsamt ihop statens arkiv och flydde till Hot Springs (Garland County). Men förlängning av försörjningslinjer och en bestämd ställning från lokal milis och Texas -kavallerister i White County tvingade federalerna att överge sina planer på att ta huvudstaden. I stället marscherade de österut över staten mot Mississippifloden, befriade slavar och förstörde egendom när de gick. I juli gick de in i Helena (Phillips County) vid Mississippifloden utan motstånd, följt av en annan inofficiell "armé" av tidigare slavar. Under resten av kriget, varhelst den federala armén gick, smulades institutionen för slaveri.

Sensommaren och början av hösten bevittnade förändringar i både det politiska och militära ledarskapet i Confederate Arkansas. Sessionskonventionen hade reducerat guvernörstiden från fyra år till två. En missnöjd rektor meddelade att han skulle söka ytterligare en mandatperiod, men i valet som följde besegrades han av Harris Flanagin, en advokat och tidigare Whig från Clark County som tjänstgjorde i förbundsarmén öster om Mississippifloden. Den 14 november 1862 invigdes Flanagin som Arkansas sjunde guvernör, men brist på pengar och närvaro av federala trupper i staten hindrade alla betydande regeringsåtgärder. De stora besluten i Arkansas skulle alltmer gå på militära myndigheter.

I ett försök att förbättra de försämrade konfedererade militära förmögenheterna i staten skickade det konfedererade överkommandot Thomas Hindman till Arkansas för att ta kommandot över det som formades till militärdistriktet i Trans-Mississippi. När Hindman anlände till Little Rock i slutet av maj var han chockad över situationen som han fann där. "Jag hittade nästan ingenting här", sade han. "Nästan allt av värde togs bort av general Van Dorn." För att möta krisen använde Hindman drakoniska åtgärder. Han förklarade krigsrätt, inrättade fabriker, strikt efterlevde värnplikten, avrättade desertörer och beordrade omedelbar bränning av all bomull som kan komma att beslagtagas av federalerna.

Hindman godkände också användningen av "partisan rangers", band av gerillor vars syfte uppenbarligen var att anordna hit-and-run-räder på fristående federala enheter och trakassera fiendens försörjningslinjer. Hindmans order gav juridisk sanktion mot en brutal och skoningslös gerillakonflikt som historikern Daniel Sutherland har kallat "det verkliga kriget" i Arkansas. Några av partisanvakterna var legitima gerillakrigare, starkt engagerade i att försvara staten mot de nordliga inkräktarna, men många var lite mer än beväpnade banditer vars enda orsaker var självförstorande och avveckling av personligt agg. De bytte inte bara Yankees utan också civila i alla politiska övertygelser, vilket bidrog starkt till att lag och ordning bryts ner i staten.

Hindmans hårda agerande gav honom fiendskapen hos många konfedererade sympatisörer såväl som Yankees och ledde så småningom till att han avskedades som överordnad befälhavare i regionen. Men i kombination med hans mästerliga administrativa färdigheter lyckades dessa handlingar också skapa en livskraftig stridskraft nästan helt ur luften. I början av december flyttade Hindman sin nya armé på 12 000 norrut från Fort Smith (Sebastian County) för att attackera en isolerad unionsdivision. Den 7 december, i Prairie Grove, cirka tio mil sydväst om Fayetteville (Washington County), stötte konfederationerna inte bara med den divisionen utan också med ytterligare två divisioner av unionens förstärkningar som hade flyttat söderut från Missouri. I några av krigets mest brutala strider drabbades varje sida av mer än 1350 offer. Taktiskt var slaget oavgjort, men under natten den 7 december drog sig förbunden tillbaka från fältet. Striderna vid Pea Ridge och Prairie Grove hjälpte till att säkra Missouri för unionen, men mycket återstod innan unionens styrkor återfick kontrollen över Arkansas.

Det första hela krigsåret störde allvarligt det civila samhället i staten. "Dussintals län och lokala regeringar slutade fungera som domare, lensmän, kontorister och andra tjänstemän flydde eller misslyckades med att utföra sina uppgifter", har historikern William Shea noterat. ”Skatterna gick inte att samla in, stämningar gick oöverträffade och klagomål blev obesvarade. Med domstolar stängda och fängelser öppna, eroderades civilisationens tunna faner snabbt. Incidenter med mord, tortyr, våldtäkter, stölder och oförstörda förstörelser ökade dramatiskt. ” I södra Arkansas hade många föremål - som bomullskort, kaffe, te och salt - nästan försvunnit. Under de kommande två och ett halvt åren skulle många medborgare i staten uppleva inbördeskrigets fasor i en utsträckning som matchades av få andra amerikaner, och kampen för staternas rättigheter och den södra livsstilen skulle snabbt överskuggas av kampen för enbart överlevnad.

Kriget 1863
I januari 1863 ångade en unionsstyrka på mer än 50 000 man upp Mississippifloden från Vicksburg och överväldigade de 5 000 konfedererade försvararna vid Arkansas Post (Arkansas County), en jordbastion på Arkansas River cirka 120 mil söder om Little Rock. Nästan 4800 konfedererade soldater togs till fånga, och söderborna förlorade stora mängder sårbart behövda vapen, ammunition och förnödenheter.

På sommaren hade det blivit uppenbart att bara en avgörande seger kunde vända konfederationernas slappa förmögenheter. Generalmajor Theophilus Holmes, den nya högsta förbundschefen i Arkansas, utarbetade en plan för just en sådan seger. Hans styrkor skulle attackera och ta beslag av Helena, ett hektiskt jordbruks- och handelscentrum som hade ockuperats av fackliga styrkor i juli föregående. Attacken, som började tidigt på morgonen den 4 juli, var ett fullständigt misslyckande. Konfederationerna drabbades av mer än 1600 offer och misslyckades med att ta staden. Katastrofen förvärrades av nyheten att konfedererade general Robert E. Lee hade avvisats i Gettysburg, Pennsylvania, den 3 juli och drog sig tillbaka med stora skador. Ännu mer olycksbådande för Arkansas Confederates var nyheten att Confederate Mississippi River -fästen vid Vicksburg hade kapitulerat den 4 juli och frigjort tusentals fackliga soldater för tjänstgöring i Arkansas. Betydelsen av detta nederlag blev snart uppenbar.

I mitten av augusti flyttade en fackföreningsarmé på 6000 man under kommando av generalmajor Frederick Steele västerut från Helena mot Little Rock. I Clarendon (Monroe County) fick de sällskap av 6000 kavallerier under kommando av brigadgeneral John Davidson. När denna styrka nådde närheten till Little Rock hade den förstärkts till cirka 14 000 man. Den 10 september korsade unionens kavalleri Arkansas River söder om Little Rock och började röra sig norrut mot staden längs flodens södra strand, medan deras infanteri rörde sig längs norra stranden. Rasande skärpning ägde rum söder om floden, men de konfedererade tvingades evakuera staden sent på eftermiddagen. Rebellerna övergav också Fort Smith (Sebastian County) och Pine Bluff (Jefferson County). Statens konfedererade regering och huvuddelen av dess militära styrkor drog sig tillbaka till sydvästra Arkansas, och staden Washington (Hempstead County) blev förbundsstatens huvudstad under resten av kriget.

I slutet av oktober försökte förbunden än en gång få initiativet. Två tusen konfedererade kavallerier under ledning av brig. General John Marmaduke flyttade norrut från Princeton (Dallas County) för att attackera överste Powell Claytons 550-maniga avdelning vid Pine Bluff. De slog till på morgonen den 25 oktober, men trots hårda strider lyckades de inte ta om staden. Unionens garnison assisterades av många tidigare slavar som satte upp barrikader av bomullsbalar för att skydda den federala ställningen.

Aktionen vid Pine Bluff var den sista stora militära aktionen i Arkansas 1863. Under året hade unionens armé säkrat Arkansas River från Fort Smith i väster genom Little Rock och Pine Bluff till Arkansas Post i öster och Mississippi River var säkert i sin besittning. När konfedererade militära förmögenheter minskade, ökade missnöjet med den konfedererade regeringen. I stora delar av Arkansas var det brist på mat och andra förnödenheter. Där ingen av arméerna höll styr, försvann de sista resterna av civilstyrning och rättsstatsprincipen, och gerillakrigare vandrade på landsbygden.

Kriget 1864 och 1865
Strax efter Little Rocks fall började general Steele förbereda sig för inrättandet av en lojal statsregering. Under Lincolns lindriga politik skulle staten kunna bilda en lojalistisk regering närhelst antalet människor som avlagde lojalitet till unionen nådde tio procent av dem som hade röstat i valet 1860. Detta uppnåddes i januari 1864. Samma månad, Arkansas unionister utarbetade en ny statlig konstitution. Det nya dokumentet skilde sig lite från den ursprungliga statliga konstitutionen, med undantag för att det förbjöd slaveri och avvisade avskiljning. Konventet valde också en provisorisk skiffer officerare, med Isaac Murphy som guvernör. I mars godkände lojalistiska väljare konstitutionen och tjänstemannaskifferet med stor marginal, och de valde en ny statlig lagstiftare.

I slutet av mars inledde unionens styrkor ett ambitiöst militärt satsning som kallas Red River Expedition. Arkansas fas av denna operation (som skulle komma att bli känd som Camden Expedition) krävde en unionsarmé under Steele kommando att flytta sydväst från Little Rock mot Shreveport, Louisiana, där den skulle möta en annan unionsarmé som flyttade norrut från New Orleans, Louisiana. Om den lyckades skulle operationen förstöra de återstående konfedererade styrkorna i södra Arkansas och norra Louisiana, återupprätta federal myndighet i Texas och ta beslag av miljontals dollar av konfedererad bomull och andra förnödenheter.

Red River Expedition blev en katastrof för fackliga styrkor. Louisiana -flygeln i operationen besegrades i Mansfield, Louisiana, och tvingades dra sig tillbaka. Steele klarade sig lite bättre. Minskande leveranser och växande motstånd tvingade honom att överge sitt framsteg på Shreveport. Han vände österut och den 15 april ockuperade hans trupper staden Ouachita River Camden (Ouachita County), som nyligen övergavs av konfedererade. Steele skickade ett födosökande parti västerut med ett stort vagnståg för att samla majs och andra förnödenheter, men det låg i bakhåll av konfedererade kavallerier vid Poison Spring (Ouachita County) när det återvände till Camden den 18 april. vagnarna. Rebellerna sköt sårade afroamerikanska soldater från det första Kansas färgade infanteriet när de låg hjälplösa på marken och sköt ner andra när de försökte kapitulera. Fyra dagar senare låg ett andra vagnståg i bakhåll öster om Camden vid Marks 'Mill.

Den 26 april evakuerade unionens trupper Camden och inledde en lång reträtt tillbaka till Little Rock. Rebellstyrkorna kom ikapp dem när de försökte korsa floden Saline vid Jenkins Ferry. Efter en hård strid korsade Steeles armé floden för att nå säkerheten för Little Rock den 3 maj. Med Red River Expeditions katastrofala misslyckande gick konfedererade styrkor över hela staten till offensiven. In September, Major General Sterling Price launched a raid into Missouri with 12,000 men. After crossing that state from east to west, the Rebels were soundly defeated at the Battle of Westport near the Kansas border on October 23 and began a long retreat south. By the time they reached Laynesport (Little River County) in southwest Arkansas on December 2, only 3,500 men remained.

With the failure of Price’s Missouri raid, major military operations in Arkansas came to an end. Much of the state descended into what one resident called “a state of perfect anarchy” as the last vestiges of law and social stability evaporated. In November, Abraham Lincoln was elected to second term as president, dashing any hope in the South for a negotiated peace. The war in the Military District of the Trans-Mississippi did not officially end until June 2, 1865, but by that time, the Confederacy in Arkansas had long since ceased to exist.

The Civil War was one of the greatest disasters in Arkansas history. More than 10,000 Arkansans—black and white, Union and Confederate—lost their lives. Thousands of others were wounded. Devastation was widespread, and property losses ran into the millions of dollars. The war left a legacy of bitterness that the passage of many years would not erase.

The Beginning of Reconstruction, 1863 to 1868
The era of Reconstruction was one of the most tumultuous and controversial periods in Arkansas’s history. The process actually began in late 1863, when President Lincoln issued his Proclamation of Amnesty and Reconstruction, often referred to as the Ten Percent Plan. When the president was assassinated on April 14, 1865, the prospects for an easy reunification of the nation were severely dimmed.

In Arkansas, Governor Murphy had worked diligently since his election in early 1864 to promote reconciliation and to prepare the state for its return to the Union. In the elections of 1866, however, a combination of Democrats and former Whigs organized a “Conservative” party that swept away almost the entire Unionist ticket elected in 1864 and returned power to many of the same people who had run the state before the war. Murphy survived only because his term was not up until 1868.

The old planter elites were also engaged in an attempt to restore their prewar economic status. Most had retained control of their land, but with slavery gone, they now had to bargain for the labor of their former slaves. A variety of labor arrangements ensued, but over time, a system called sharecropping emerged as the most popular form. Under this system, a landowner rented a plot of land to an individual to farm independently and furnished everything necessary to grow a crop. The owner would then receive a share of the crop (generally about one half) as rent. The task of supervising these contracts between planters and laborers and of providing food, shelter, education, and justice to the former slaves fell to a federal agency called the Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, more commonly known as the Freedmen’s Bureau. The Bureau began operations in Arkansas in June 1865. In the period immediately following the war, Arkansans turned again to cotton as their major money crop. But poor harvests in the two years after the war threatened the economic viability of planters and sharecroppers alike.

Meanwhile, the advent of Congressional or “Radical” Reconstruction in 1867 threatened the political fortunes of the prewar ruling class. The seceded states were divided into five military districts (Arkansas and Mississippi constituted the Fourth Military District), each under the control of a military officer. The states were required to draft new constitutions providing for universal male suffrage and to ratify the Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution. Many former Confederates were disqualified from holding office or participating in the process.

In January 1868, seventy delegates assembled in Little Rock to draft the new state constitution. Forty-eight of the delegates could be classified as “Radicals” (sympathetic to Congressional Reconstruction), seventeen as “Conservative” (opposed to Congressional Reconstruction), and five as unaligned. The Radical element was composed of twenty-three Southern white delegates (dubbed “scalawags” by the Conservatives), seventeen white delegates from outside the South (dubbed “carpetbaggers” by the Conservatives), and eight black delegates. Due largely to their greater unity of purpose, the white delegates from outside the South dominated the convention.

The deliberations were often contentious, but the document that emerged from this convention was, in many ways, a progressive charter. It gave black males the right to vote recognized the equality of all persons before the law forbade depriving any citizen of any right, privilege, or immunity “on account of race, color, or previous servitude” and established a system of free public education. A popular vote on ratification and the election of new state officials was scheduled for mid-March.

The major issue in the campaign was the granting of full civil and political rights to black Arkansans. The election was marred by irregularities in voting, but the majority of eligible voters approved the charter. The new state legislature ratified the Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution, and Arkansas was officially readmitted to the Union on June 22, 1868.

Republican Reconstruction and the Militia War, 1868 and 1869
The governor elected under the new state constitution of 1868 was thirty-four-year-old Powell Clayton, a former Federal cavalry officer from Kansas who had served with distinction at the battles of Helena and Pine Bluff. Clayton had been a Democrat before the war, but the growing hostility and violence directed against African Americans and Unionists in the immediate postwar period had caused him to turn against his former party. By 1867, he was active in the creation of the Republican Party in Arkansas. Unlike his conciliatory predecessor, Clayton viewed Reconstruction as little more than a continuation of the war (which in many ways it was), and he employed many of the same aggressive tactics he had used in that conflict. He also used the governor’s vastly expanded appointive powers and the Republican-dominated state legislature to build a loyal base of supporters throughout the state.

The ratification of the 1868 constitution and the election of Clayton and other Republicans to positions of power in the state was a devastating setback for Arkansas Democrats. Angered by the disfranchisement provisions of the new charter and frustrated by Republican control of the election machinery, many became convinced that their only hope for regaining control of the state government was through the use of extralegal means. Even as voters were going to the polls in March 1868, an organization was beginning to appear in Arkansas that would serve as a vehicle for the Democrats’ attempt to regain control of the state government—the Ku Klux Klan.

Originally founded as a secret fraternal organization in Tennessee in the spring of 1866, the Klan soon became a paramilitary organization that employed terrorist tactics to intimidate or kill African Americans, Republicans, and other Unionists throughout the South. In Arkansas, the rise of the Klan coincided with the beginning of a massive campaign of terror and violence in all but the northwestern counties of the state in 1868. In August, Clayton began to organize the state militia. He rejected numerous requests for troops from voter registration officials around the state, but when the violence continued unabated, he declared that conditions made voter registration impossible in twelve counties, making it impossible to conduct a legal election.

Despite the violence and intimidation, Clayton managed to ensure that the state’s electoral votes went to the Republican candidate for president in the national election in early November. The day after that election, he declared martial law in ten counties and later extended the proclamation to include four additional counties. The state was divided into four military districts (although little attention was paid to the northwest part of the state, where Klan activity was minimal), and the militiamen were ordered to assemble at designated points.

Over the next five months, the Klan and militia forces clashed in the southwest, southeast, and northeast regions of the state, with both sides accusing the other of harming innocent civilians. The governor agreed to lift martial law for a county only when he was satisfied that law and order had been restored there. Crittenden County was the last in the state to see martial law lifted. When civilian control was finally restored there on March 21, 1869, it marked the official end of what came to be called the Militia War. Historian Allen Trelease has argued that Clayton “accomplished more than any other Southern governor in suppressing the Ku Klux conspiracy.” But the governor’s actions also left a legacy of bitterness with many white Arkansans that severely undermined his attempts to build support for his party and its program in Arkansas.

Republican Schism and the End of Reconstruction, 1869 to 1874
With some degree of order restored, Republican leaders tried to implement measures to bolster and diversify the state’s economy. The plan enjoyed some significant successes, including the establishment of a system of free public schools, the creation of a public university at Fayetteville, and the construction of more than 650 additional miles of railroad track. The program was barely underway, however, when it was beset by problems of inadequate finances, mismanagement, corruption, and intense political partisanship. That partisanship not only pitted Republicans against Democrats but also divided the Republican Party itself.

In the spring of 1869, a group calling itself the Liberal Republicans organized in opposition to the Clayton regime. They advocated an end to corruption, greater economy in government, the curtailing of the governor’s powers, and an immediate end to all restrictions on voting rights for former Confederates. Even after Clayton moved to the U.S. Senate in 1871, the infighting continued. In 1872, the Liberal Republicans nominated Joseph Brooks to run for governor. Brooks was an ordained Methodist minister from Ohio who had served in Arkansas as the chaplain of the Fifty-sixth U.S. Colored Infantry during the war. The Regular (pro-Clayton) Republicans responded by nominating Elisha Baxter, a former state legislator from Batesville (Independence County) whose wartime service included the command of a mounted Federal infantry regiment.

The election was marred by massive fraud, but the Regular Republicans controlled the election machinery, and Baxter was declared the winner. The Brooks forces refused to give in. On April 15, 1874, they persuaded a Pulaski County circuit judge to reopen a complaint that Brooks had filed ten months previously and to declare Brooks the legal governor. Armed Brooks supporters then forced Baxter to vacate the governor’s office. Over the next few days, both sides organized militias, and the so-called “Brooks-Baxter War” began. Little Rock became an armed camp, and fighting between rival factions took place at New Gascony (downriver from Pine Bluff) and on the Arkansas River near Palarm (near the present-day Faulkner-Pulaski county line). Finally on May 15, President Ulysses Grant intervened, declaring his support for Baxter and ordering the Brooks forces to disband.

The following month, in the first statewide election since the end of restrictions on former Confederates, voters overwhelmingly approved the calling of a convention to write yet another new state constitution, and they elected Democrats to more than seventy of the ninety-one delegate positions. The document produced by this convention strictly curtailed the governor’s power and limited the state’s power of taxation. In October, voters overwhelmingly ratified the new charter, elected Democrat Augustus Garland governor, and returned the state legislature to Democratic control by huge majorities in both houses. Reconstruction in Arkansas was effectively over.

The war, emancipation, and Reconstruction had been truly revolutionary experiences for the state and the region. But the return to power of the antebellum leaders ensured that Reconstruction was, in the words of Mississippi planter James Alcorn, a “harnessed revolution.” Economic prosperity remained an elusive goal for most of the state’s citizens, and the black population of Arkansas and throughout the South had to wait for a “second Reconstruction” in the 1950s and 1960s to attain the full civil, political, and educational rights that the first Reconstruction failed to achieve.

För ytterligare information:
Atkinson, J. H., ed. “Clayton and Catterson Rob Columbia County.” Arkansas Historical Quarterly 21 (Summer 1962): 153–158.

Bailey, Anna, and Daniel Sutherland, eds. Civil War Arkansas: Beyond Battles and Leaders. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2000.

Barnes, Kenneth C. Who Killed John Clayton? Political Violence and the Emergence of the New South, 1861–1893. Durham, NC: Duke University Press, 1998.

Baxter, William. Pea Ridge and Prairie Grove: Scenes and Incidents of the War in Arkansas. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2000.

Bears, Edwin C. Steele’s Retreat from Camden and the Battle of Jenkin’s Ferry. Little Rock: Eagle Press, 1990.

Blevins, Brooks. “Reconstruction in the Ozarks: Simpson Mason, William Monks, and the War That Refused to End.” Arkansas Historical Quarterly 77 (Autumn 2018): 175–207.

Bolton, S. Charles. Arkansas, 1800–1860: Remote and Restless. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1998.

Buxton, Virginia. “Clayton’s Militia in Sevier and Howard Counties.” Arkansas Historical Quarterly 20 (Winter 1961): 344–350.

Christ, Mark K. Civil War Arkansas, 1863: The Battle for a State. Norman: University of Oklahoma Press, 2010.

Christ, Mark, ed. Competing Memories: The Legacy of Arkansas’s Civil War. Little Rock: Butler Center Books, 2016.

———. A Confused and Confusing Affair: Arkansas and Reconstruction. Little Rock: Butler Center Books, 2018.

———. The Die is Cast: Arkansas Goes to War, 1861. Little Rock: Butler Center Books, 2010.

———. “The Earth Reeled and Trees Trembled”: Civil War Arkansas, 1863–1864. Little Rock: Old State House Museum, 2007.

———. Rugged and Sublime: The Civil War in Arkansas. Fayetteville: University of Arkansas of Press, 1994.

———.“This Day We Marched Again”: A Union Soldier’s Account of War in Arkansas and the Trans-Mississippi. Little Rock: Butler Center Books, 2014.

Christ, Mark K., and Patrick G. Williams, eds. I Do Wish This Cruel War Was Over: First-Person Accounts of Civil War Arkansas from the Arkansas Historical Quarterly. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2014.

Civil War Sesquicentennial Issue, Arkansas Historical Quarterly 70 (Summer 2011).

Clayton, Powell. The Aftermath of the Civil War in Arkansas. New York: Negro University Press, 1969.

Coffield, Joe E., Jr. “Community Matters: An Empirical Examination into the Causes and Consequences of Factional Allegiance during the American Civil War.” PhD diss., University of Utah, 2012.

Cutrer, Thomas W. Theater of a Separate War: The Civil War West of the Mississippi, 1861–1865. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.

DeBlack, Thomas A. With Fire and Sword: Arkansas, 1861–1874. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1998.

Dougan, Michael B. Confederate Arkansas: The People and Politics of a Frontier State in Wartime. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976.

Feistman, Eugene G. “Radical Disfranchisement in Arkansas, 1867–1868.” Arkansas Historical Quarterly 12 (Summer 1953): 126–168.

Finley, Randy. From Slavery to Uncertain Freedom: The Freedmen’s Bureau in Arkansas, 1865–1869. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1996.

Gigantino, James J. II, ed. Slavery and Secession in Arkansas: A Documentary History. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2015.

Goodrich, Carter. “Public Aid to Railroads in the Reconstruction South.” Political Science Quarterly 71 (September 1956): 407–442.

Harrell, John M. The Brooks and Baxter War: A History of the Reconstruction Period in Arkansas. St. Louis: Slawson Printing Company, 1893.

Huff, Leo H. “Guerrillas, Jayhawkers, and Bushwhackers in Northern Arkansas during the Civil War.” Arkansas Historical Quarterly 24 (Summer 1965): 127–148.

Hume, Richard L. “The Arkansas Constitutional Convention of 1868: A Case Study in the Politics of Reconstruction.” Journal of Southern History 39 (May 1973): 183–206.

Kennan, Clara B. “Dr. Thomas Smith, Forgotten Man of Arkansas Education.” Arkansas Historical Quarterly 20 (Winter 1961): 303–317.

Kennedy, Thomas C. “Southland College: The Society of Friends and Black Education in Arkansas.” Arkansas Historical Quarterly 42 (Autumn 1983): 207–238.

Leslie, James W. “Hercules King Cannon White: Hero? or Heel?” Jefferson Grevskap Historical Quarterly 25 (1997): 4–20.

Matkin-Rawn, Story. “‘The Great Negro State of the Country’: Arkansas’s Reconstruction and the Other Great Migration.”Arkansas Historical Quarterly 72 (Spring 2013): 1–41.

McNeilly, Donald P. The Old South Frontier: Cotton Plantations and the Formation of Arkansas Society, 1819–1861. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2000.

Moneyhon, Carl. The Impact of the Civil War and Reconstruction on Arkansas: Persistence in the Midst of Ruin. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994.

Neal, Diane, and Thomas W. Kremm. The Lion of the South: General Thomas C. Hindman. Macon, GA: Mercer University Press, 1993.

Nordhoff, Charles. The Cotton States in the Spring and Summer of 1875. New York: Burt Franklin, 1876.

Nunn, Walter. “The Constitutional Convention of 1874.” Arkansas Historical Quarterly 27 (Autumn 1968): 177–204.

Pearce, Larry Wesley.“The American Missionary Association and the Freedmen in Arkansas, 1863–1878.” Arkansas Historical Quarterly 30 (Summer 1971): 123–144.

———. “The American Missionary Association and the Freedmen’s Bureau in Arkansas, 1866–1868.” Arkansas Historical Quarterly 30 (Autumn 1971): 242–259.

———. “The American Missionary Association and the Freedmen’s Bureau in Arkansas, 1868-1878.” Arkansas Historical Quarterly 31 (Autumn 1972): 246–261.

Phillips, Samuel R., ed. Torn by War: The Civil War Journal of Mary Adelia Byers. Norman: University of Oklahoma Press, 2013.

Richards, Ira D. “The Battle of Poison Spring.” Arkansas Historical Quarterly 18 (Winter 1959): 338–349.

———. “The Camden Expedition, March 23–May 3, 1864.” MA thesis, University of Arkansas, 1958.

Roberts, Bobby L. “General T. C. Hindman and the Trans-Mississippi District.” Arkansas Historical Quarterly 32 (Winter 1973): 297–311.

———. “Thomas C. Hindman, Jr.: Secessionist and Confederate General.” MA thesis, University of Arkansas, 1972.

Rosen, Hannah. Terror in the Heart of Freedom: Citizenship, Sexual Violence, and the Meaning of Race in the Postemancipation South. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009.

Rothrock, Thomas. “Joseph Carter Corbin and Negro Education in the University of Arkansas.” Arkansas Historical Quarterly 30 (Winter 1971): 277–314.

Scroggs, Jack. “Arkansas in the Secession Crisis.” Arkansas Historical Quarterly 12 (Autumn 1953):179–224.

Shea, William L. War in the West: Pea Ridge and Prairie Grove. Abilene, TX: McWhiney Foundation Press, 1998.

Shea, William L., and Earl J. Hess. Pea Ridge: Civil War Campaign in the West. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992.

Singletary, Otis. Negro Militia and Reconstruction. Austin: University of Texas Press, 1957.

St. Hilaire, Joseph M. “The Negro Delegates in the Arkansas Constitutional Convention of 1868: A Group Profile.” Arkansas Historical Quarterly 33 (Spring 1974): 38–69.

Stafford, Logan Scott. “Judicial Coup D’Etat: Mandamus, Quo Warranto, and the Original Jurisdiction of the Arkansas Supreme Court.” University of Arkansas at Little Rock Law Journal 20 (Summer 1998): 891–984.

Staples, Thomas. Reconstruction in Arkansas, 1862–1874. New York: Columbia University Press, 1923.

Steele, Phillip, and Steve Cottrell. Civil War in the Ozarks. Gretna, LA: Pelican Press, 1993.

Stith, Matthew W. “’The Deplorable Condition of the Country’: Nature, Society, and War on the Trans-Mississippi Frontier. Inbördeskrigets historia 58 (September 2012): 322–347.

———. “Social War: People, Nature, and Irregular Warfare on the Trans-Mississippi Frontier, 1861–1865.” PhD diss., University of Arkansas, 2010.

Taylor, Orville. Negro Slavery in Arkansas. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2000.

Thompson, George H. Arkansas and Reconstruction: The Influence of Geography, Economics, and Personality. Port Washington, NY: Kennikat Press, 1976.

Trelease, Allen W. White Terror: The Ku Klux Klan Conspiracy and Southern Reconstruction. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1971.

Weeks, Stephen B. History of Public School Education in Arkansas. Washington DC: Government Printing Office, 1912.

Willis, James. Arkansas Confederates in the Western Theater. Dayton, OH: Morningside Press, 1998.

Woods, James. Rebellion and Realignment: Arkansas’s Road to Secession. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1987.

Worley, Ted R. “The Arkansas Peace Society of 1861: A Study in Mountain Unionism.” The Journal of Southern History 24 (November 1958): 445–456.

Worley, Ted R., ed. “Major Josiah H. Demby’s History of Catterson’s Militia.” Arkansas Historical Quarterly 16 (Summer 1957): 203–211.


Black History

African American Heritage This National Park Service site provides links to information about people, places, stories, museum collections, travel and lesson plans.
The African-American Mosaic This is a Library of Congress resource guide for the study of black history and culture.
African American Odyssey According to Choice magazine, this Library of Congress virtual exhibition was designed to "give a comprehensive, rich picture of more than 200 years of African American struggle and achievement."
Afro-American Genealogical Research Instructions from the Library of Congress on how to begin Afro-American genealogical research.
The Daniel A.P. Murray Pamphlet Collection Full-text manuscripts documenting African American history and culture from the early 19th through the 20th centuries. Includes the Timeline of African American History, 1852-1925. From the Library of Congress.
NAACP: A Century in the Fight for Freedom The Library of Congress presents "a retrospective of the major personalities, events, and achievements that shaped the NAACP’s history during its first 100 years." Of special interest is the NAACP Interactive Timeline .
National Museum of African American History This is the site of the future National Museum of African American History, which is scheduled to be completed in 2015.
Sources for Images on African American History A bibliographic reference aid from the Library of Congress's Prints and Photographs Division.

Non-Federal Web Sites

African American Biographical Database According to Chadwyck-Healey, this database is the largest electronic collection of biographical information on African Americans, 1790-1950. Click "Search" in the left-hand panel to access tips for locating individuals or searching full-text subjects.
African American History: Digital Library This site links to black history information in libraries across the country. Subjects range from personal papers and manuscripts to sheet music to transcripts of speeches.
African American Oral History Collection The Oral History Center at the University of Louisville has digitized and made available online a series of interviews conducted in the 1970s to document the life of African Americans in Louisville.
African American Women Writers of the 19th Century The New York Public Library provides an online collection of some 52 full-text works.
African American Women's History Resources at Rubenstein Library "This guide hightlights material within the holdings of the David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library ranging from the early days of slavery to the present that document African American women's stories."
The African American World A compilation of PBS and NPR sites that focus on the African American experience. Sites are organized into History, Arts & Culture, Race & Society, and Profiles. Includes a timeline, Reference Room, and links for kids and teachers.
African-Americans - Biography, Autobiography, and History This web site, hosted by the Avalon Project at Yale Law School, makes accessible a number of full-text books by notable black authors including Frederick Douglass, Booker T. Washington, and Martin Luther King Jr.
Africans in America This well-organized PBS site was designed as a teaching guide for a six-hour television series covering the history of slavery in the U.S.
After Slavery: Race, Labor and Politics in the Post-Emancipation Carolinas This web site is an international research collaboration drawing together developments of the post-emancipation South and understanding the period to be an important part of American labor history.
Black History, American History A collection of essays by African American public intellectuals which have appeared in The Atlantic Monthly over the years. The contributors include Frederick Douglass (1866), Booker T. Washington, (1896, 1899) and W.E.B. DuBois (1897, 1902) and Dr. Martin Luther King, Jr. (1963).
Black History Month Infoplease.com has assembled this collection of resources and features to honor Black History month.
The Encyclopaedia Britannica's Guide to Black History Encyclopaedia Britannica's online guide to African American History covers the years 1619-1999. This site offers a comprehensive time line and information on terms, people, and eras relating to black history.
Hutchins Center for African & African American Research At Harvard University, "The Hutchins Center for African and African American Research supports research on the history and culture of people of African descent the world over and provides a forum for collaboration and the ongoing exchange of ideas."
The John Henrik Clarke Africana Library The Cornell University library provides a special collection focusing on the history and culture of people of African ancestry.
John Hope Franklin Research Center for African and African American History and Culture Part of the Duke University's David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, this collection highlights archival material concerning African American history and culture, with particular strengths in nineteenth century slavery and African American life in the post-World War II civil rights era
Moorland-Spingarn Research Center The MSRC at Howard University is recognized as one of the world's largest and most comprehensive repositories for the documentation of the history and culture of people of African descent in Africa, the Americas, and other parts of the world.
The Negro Travelers Green Book The University of South Carolina Libraries has digitized the 1956 edition of The Negro Travelers Green Book, which provided African American tourists with information about places to stay, dine, and sightsee safely during the era of segregation. In addition to the digitized book, the site also includes interactive maps.
Research Quick Start Guides: African American Studies This Stanford University site is good for beginning black history research.
This Day in Black History "A community driven, interactive online periodical about the black experience. Each day, DayInBlackHistory.com highlights black icons, events, and more that have shaped the world on that day in history."
Unknown No Longer The Virginia Historical Society has created this database of enslaved Virginians, drawing on their collection of unpublished documents. The database provides the names of slaves, along with other relevant information about each person. Users can also browse the collection, and a message board is available.

State, Regional, and Local Research

Militär

Photographs/Photographers

Kultur

This page was last reviewed on March 18, 2019.
Contact us with questions or comments.


6 Free Online Resources for Primary Source Documents

The Common Core Learning Standards describe the importance of teaching students how to comprehend informational text. They are asked to read closely, make inferences, cite evidence, analyze arguments and interpret words and phrases as they are used in a text. Primary source documents are artifacts created by individuals during a particular period in history. This could be a letter, speech, photograph or journal entry. If you're looking to integrate social studies into your literacy block, try out one of these resources for primary source documents.

1. National Archives

The National Archives is a fantastic resource. Their website is easy to navigate and includes lots of teacher resources. They feature a daily historical document relating to an event from that day in history. The online catalog can be searched using keywords, and 100 "milestone" documents are identified as significant to American history.

2. DocsTeach

Also run by the National Archives, DocsTeach is full of activities for educators. The documents are organized by different periods in American history. If you're teaching "Civil War and Reconstruction" or "Revolution and the New Nation," just click on the topic to find hundreds of primary source documents. DocsTeach provides audio, video, charts, graphs, maps and more.

3. Spartacus Educational

Spartacus Educational is a great resource for global history. It contains free encyclopedia entries that directly connect to primary source documents, making it a perfect tool for educators looking to give students a starting point in their research. It can even be used for a historical figure scavenger hunt!

4. Fordham University

Fordham University is another good resource for global history. Similar to how DocsTeach organizes primary sources into periods of American history, this site categorizes documents as well. From the "Reformation" to "Post-World War II Religious Thought," teachers can find full texts available from Fordham or similar institutions. These sources are appropriate for the middle school and high school classroom.

5. The Avalon Project

Broken down by time period then listed in alphabetical order, the Avalon Project at Yale University also has primary sources for global history teachers. This database starts with ancient and medieval documents and moves into present times. In addition to categories that address specific historical periods, the Avalon Project includes links to human rights documents as part of Project Diana.

6. Life Magazine Photo Archive

Google och Life Magazine have a wonderful search engine that lets users search millions of images from the Life Magazine Photo Archive. Not only can you type in key terms to guide your searches, you can also look through images organized by decade (1860s through 1970s) or significant people, places, events or sports topics.

Easy iPad Access

Using iPads in your classroom? Check out these free apps for primary source documents:

  : access to documents and activities available on their website : important quotes in American history with supporting images

Where do you go to find primary source documents to use in your classroom?


Subject(s): African Americans, Arkansas History, Economics, Geography, and US History

Time Period(s): (1850-1877) Civil War and Reconstruction, (1870-1900) Development of The Industrial United States, and (1890-1930) Emergence of Modern America

Grade level(s): 6-8 and 9-12

What groups in society were most affected by tenant farming?

Is there a noticeable change in tenant farming (sharecropping) over time?

How did other parts of society view people who were tenant farmers?

Did tenant farming differ for African Americans as opposed to Whites?

Did the system of tenant farming help or hurt the economic and social status of former slaves and yeoman farmers?

Source Set

Cotton Picking

Beskrivning

A group of African Americans of all ages standing in a cotton field, ca. 1880-1890.

“Farmer and Planter: Anti-Cash Rent Crusade”

Beskrivning

An article about problems facing tenant farmers in Texas, Savannah Courier, January 14, 1898.

Neal Jones' berry pickers, Springdale

Beskrivning

A group of men, women and children with berries, Springdale, Arkansas, ca. 1900

Gardening on a Rented Farm, Lancaster Enterprise, January 27, 1900

Beskrivning

An article by Howard M. Smith, describing how tenant farmers could make plenty of money if they planted vegetables.

An Act to Punish a Laborer, Renter or Sharecropper

Beskrivning

Newspaper reprinting of a 1900 Mississippi law regarding laborers, renters, or sharecroppers.

Interior of Negro Tenant Farmer’s Home, Little Rock, Arkansas

Beskrivning

A view of the interior of an African American tenant farmer’s home, October 1935.

Home of Tenant Farmer, Arkansas

Beskrivning

Tenant farmer’s small home in rural Arkansas, 1935

Parkin (vicinity), Arkansas. The families of evicted sharecroppers of the Dibble plantation.

Beskrivning

A group of African American families stand beside a dirt road near Parkin with their belongings after being evicted from the Dibble Plantation in January 1936.

Children of Sam Nichols, Arkansas tenant farmer

Beskrivning

The sons of Sam Nichols, a tenant farmer, stand in front of his home in rural Arkansas, October 1935.

He Never Wanted Land Until Now

Beskrivning

An interview with A. D. Pool, conducted by W. O. Saunders. The narrative tells the story of ‘Mose Sutton, an elderly tenant farmer in North Carolina.

Grade 8 Social Studies (United States History 1800-1900)

Era 5.2.8.6 Evaluate the successes and failures of Reconstruction

Era 6.3.8.3 Analyze the historical significance of individuals, groups, and events.

Arkansas History Grades 7-8

H.7AH.7-8.4 Examine effects of Reconstruction in Arkansas using multiple, relevant historical sources.

H.7.AH.7-8.7 Examine social, economic, and political effects of the Great Depression and the New Deal on various regions and segments of the population in Arkansas.

NE.5.E.2 Evaluate the impact of advancements in technology, investments in capital goods, and investments in human capital on economic growth and standards of living


Titta på videon: Finska inbördeskriget (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Fenribar

  Jag är ledsen, det har stört ... den här situationen är bekant för mig. Jag inbjuder till diskussion. Skriv här eller i PM.

 2. Tygorisar

  Vilka ord ... den fenomenala idén, utmärkt

 3. Dakree

  Ledsen för att ha stört ... Jag har en liknande situation. Redo att hjälpa.

 4. Landers

  Bravo, what necessary words..., a magnificent idea

 5. Archimbald

  Du har fel. Ange vi diskuterar. Skriv till mig i PM, vi pratar.Skriv ett meddelande