Artiklar

Duns Scotus om Divine Substance and the Trinity

Duns Scotus om Divine Substance and the Trinity

Duns Scotus om Divine Substance and the Trinity

Cross, Richard (Oriel College, Oxford)

Medeltida filosofi och teologi 11 (2003)

Abstrakt

Att kartlägga en kurs mellan modalism (tron att det bara finns en gudomlig person) och tritheism (tron att det finns tre gudomliga ämnen eller gudar) har länge varit det största problemet för trinitarisk teologi. I det följande ska jag diskutera en del av Duns Scotus bidrag till detta problem. Jag kommer att hävda att Scotus, med några få modifieringar, presenterar en sammanhängande redogörelse för läran om tre personer i en substans, och därmed att denna doktrin kan försvaras konsekvent mot både modalism och trithism. Jag tänker inte ge en fullständig presentation av Scotus treenighetstänkande.

Bakgrunden till den fråga jag ska titta på här finns specifikt i fördömandet, på Lateran IV, av Joachim av Fiores påstående att den teori som föreslagits av Peter Lombard - enligt vilken den gudomliga essensen är en sak (summa res ) - är kättare. Joachim hävdade att den gudomliga essens enhet inte är mer än sammanfattande: Gud är en samling av tre personer. Denna "sociala" sorts syn på treenigheten fördömdes vid Lateran IV, som i stället kanoniserade Lombards uppfattning att den gudomliga essensen är en sak som "varken föder eller är född och inte fortsätter."


Titta på videon: Duns Scotus (Augusti 2021).