Artiklar

Cistercianska nunnor, Cause Papers och York Consistory Court under fjortonde och femtonde århundradet

Cistercianska nunnor, Cause Papers och York Consistory Court under fjortonde och femtonde århundradet

Cistercianska nunnor, Cause Papers och York Consistory Court under fjortonde och femtonde århundradet

Av Elizabeth Freeman

Australien och Nya Zeeland E-tidskrift för lag och historia, vol.2 (2006)

Inledning: Bevis om enskilda nunnor i medeltida England är svårt att få tag på. Ofta är allt vi vet namnet på en given samhälls abbedinna eller prioress, med åsikterna och till och med namnen på de andra samhällsmedlemmarna förlorade för historien. Men tidningarna från York orsakade från ärkebiskopens domstol i York ger några underbara exempel på både nunnors individuella och kollektiva verksamhet. Dessa register över konsistensdomstolar handlar vanligtvis om äktenskap och tiondels tvister; de hanterar faktiskt dessa tvister med monoton regelbundenhet. Men varje gång vi läser om ännu en tiondelstrid eller ännu en äktenskapstvist får vi en viss inblick i unika människors unika upplevelser. I det bredare sammanhanget med medeltida institutionaliserad religion var engelska cisterciensnunnor ganska marginaliserade; faktiskt ifrågasattes själva deras medlemskap i cistercienserorden. Lyckligtvis visar York att pappersbevis visar oss en annan sida av bilden, med engelska nunnor som tar initiativet till att argumentera för sin legitima plats inom den internationella cistercienser gemenskapen.


Titta på videon: Canto Gregoriano (Augusti 2021).