Artiklar

Statur som ett kriterium för näringsnivån hos isländska vikingatider

Statur som ett kriterium för näringsnivån hos isländska vikingatider

Statur som ett kriterium för näringsnivån hos isländska vikingatider

Av Jon Steffensen

Thridji Vikingafundur [tredje vikingakongressen], redigerad av Kristján Eldjárn Ritsjóri (Reykjavik, 1958)

Inledning: Island bosatte sig i vikingatiden under vikingatiden av vikingar som främst kom från Norge och de brittiska öarna. För dem som intresserar sig för vikingar har isländarna därför särskild betydelse, och ännu mer med tanke på det faktum att de har bott isolerat på en ö. Det har följaktligen funnits lite blandning av förutspådda blod sedan vikingatiden.

Min tid tillät inte mig att behandla nationens fysiska antropologi i sin helhet, så jag har varit tvungen att begränsa mitt omfång och begränsa min diskussion till befolkningens storlek.

Anledningen till att jag valde var att det skulle ge oss en bättre uppfattning än alla andra antropologiska karaktärer av nationens levnadsstandard under tidigare århundraden. Det kommer att indikera hur den isländska vikingsgrenen gick i sitt nya land.

Det material som jag baserar min studie på är å ena sidan benfynd från olika delar av landet från många olika perioder, och å andra sidan mätningar av islänningar som utfördes under 1900-talet.


Titta på videon: Fejd - Häxfärd Swedish Folk Music (Juli 2021).