Artiklar

Konst från den koreanska renässansen, 1400-1600

Konst från den koreanska renässansen, 1400-1600

Konst från den koreanska renässansen, 1400-1600

Av Soyoung Lee
Yale University Press, 2009
ISBN: 9780300148916

Denna anmärkningsvärda katalog - den första engelskspråkiga publikationen om ämnet - belyser konsten från den tidiga perioden (1392–1592) av Koreas revolutionära Joseon-dynasti. Joseon-härskarna ersatte den buddhistiska etableringen och skapade på nytt ett koreanskt samhälle informerat på alla nivåer av neokonfucianska ideal. De stödde produktionen av innovativ sekulär konst inspirerad av tidigare traditioner, både infödda och från den bredare konfucianska världen. Trots officiell politik uthöll domstolssponserad buddhistisk konst, vilket bidrog till den rika komplexiteten i den tidiga Joseon-kulturen.

De utsökta målningarna, porslinet och annan keramik, metallvaror och lackvaror som presenteras i boken hämtas från stora koreanska och japanska museer, samlingen av Metropolitan Museum och andra amerikanska samlingar; och privata samlingar.

'Art of the Korean Renaissance, 1400-1600' på Metropolitan Museum of Art - nyhetsartikel från LA Times

Podcast från Metropolitan Museum of Art


Titta på videon: Konsthistoria del 1 (Juni 2021).