Artiklar

Ett katalanskt astronomiskt manuskript från 1500-talet: Newberry Library Ayer MS 746

Ett katalanskt astronomiskt manuskript från 1500-talet: Newberry Library Ayer MS 746

Ett katalanskt astronomiskt manuskript från 1500-talet: Newberry Library Ayer MS 746

Johnston, Mark D.

Essays in Medieval Studies, vol. 1 (1984)

Abstrakt

Newberry Library är den mest enastående samlingen av originalkällmaterial som är tillgängligt för medievalister i delstaten Illinois. I sin stora manuskriptsamling äger Newberry en volym från 1500-talet, Ayer MS 746, som innehåller flera tidigare oidentifierade astronomiska texter, samt medicinska recept och födelsedokument som har lagts till av manuskriptets ägare. Praktiskt taget allt detta material är skrivet på katalanska. Paul Saenger från nordvästra universitetsbiblioteket gjorde först detta manuskript till mig när han bad mig undersöka flera incipiter och detaljer som behövdes för hans katalog över Newberrys medeltida manuskript. Från den första kortvariga undersökningen har jag gått vidare till att studera manuskriptet i detalj och undersöka både värdet och källorna till de astronomiska texter som det innehåller och de särskilda kodikologiska och paleografiska särdrag som det visar. Denna uppsats sammanfattar de fortfarande mycket preliminära resultaten av mina undersökningar.


Titta på videon: Newberry Library Road Trip 2013 (Juli 2021).