Artiklar

Integration och inversion: västra medeltida riddare i japansk manga och anime

Integration och inversion: västra medeltida riddare i japansk manga och anime

Integration och inversion: västra medeltida riddare i japansk manga och anime

Griffith, John Lance

Medeltida och tidigt moderna engelska studier, Volym 17 nr 1 (2009)

Abstrakt

Medan det har funnits en ökande nyfikenhet bland västerländska forskare om japansk animation som en betydande popkulturform, har mindre uppmärksamhet ägnats åt det intresse japanska artister har i västra medeltiden. Men japanska anime- och mangakonstnärer lånar och omformar inte bara korset utan många andra delar av kristendomen (glasmålningar och andra källor i kyrkan) och västerländsk medeltida kultur (slottet, trädgården, riddaren). Förutom tillfällig och relativt kort användning av sådana bilder använder vissa anime och manga medeltida ikonografi, berättelser och berättande tekniker. Japanska författare har sin egen rika (medeltida) historia och kultur att använda för källmaterial, så det finns inget pressande behov av att låna från västerländska medeltida och bibliska berättelser. Men som episodiska och bildintensiva genrer har anime och manga en stilistisk affinitet med tidig västerländsk litteratur. Denna uppsats utforskar hur dessa former av japansk popkultur hittar kreativa sätt att anpassa det främmande materialet från västra medeltiden för sina egna kulturella och konstnärliga ändamål.


Titta på videon: Croatian NO27 Japanska MANGA (Juni 2021).