Artiklar

Folk-Tale Element i Sir Gawain and the Green Knight

Folk-Tale Element i Sir Gawain and the Green Knight

Folk-Tale Element i Sir Gawain och den gröna riddaren

Av Claude Luttrell

Studier i filologi, Vol.77: 2 (1980)

Inledning: Ända sedan Kittredge publicerade sin grundläggande studie av Sir Gawain och den gröna riddaren och dess analoger 1916 har diskussionen om modellerna för denna romantik nästan helt genomförts i termer av halshuggning och frestelsesteman, som han ansåg vara de viktigaste berättelseskomponenterna som har samlats i den. Utan tvivel har Beheading Match sitt ursprung i ett irländskt episkt mönster som övergick till Arthur-romanser, men för frestelsens tema har ingen sådan tydlig härkomst visats. Vi ska se att likheten med Sir Gawain till en viss typ av folksaga berättar om den här romantiken.


Titta på videon: Sir Gawain and the Green Knight with vielle (Augusti 2021).