Artiklar

Fiore Dei Liberi: Försvarsmästare från 1300-talet

Fiore Dei Liberi: Försvarsmästare från 1300-talet

Fiore Dei Liberi: Försvarsmästare från 1300-talet

Av John Clements

Publicerad online (2006)

Introduktion: Fiore Dei Liberis verk är utan tvekan den viktigaste medeltida italienska stridsavhandlingen, en hörnsten i historiska fäktningsstudier. Liksom många andra kampsporthandlingar från medeltiden och renässansens epoker, måste vi titta analytiskt på hela författarens läror. På så sätt kommer vi att förstå hur, snarare än att konsolidera information komprimerat, sprider dess sätt att tekniskt skriva det genom hela.

Cirka 1409 framställde en norditaliensk riddare och adelsman, Fiore dei Liberi, en systematisk kampsportavhandling som har kommit att betraktas som en av de viktigaste verken i sitt slag om närstridskunskaper. Metodiskt illustrerad och pragmatiskt presenterad avslöjar hans läror ett sofistikerat och dödligt stridsbåt. Det är en av de mest unika och viktiga texterna i staketets historia och vårt västerländska krigsarv. Master Fiores manuskript är idag den primära studiekällan för rekonstruktion av italienskt långseggsstängsel, stridskämpning och dolkstridighet. Det utgör för närvarande den tidigast kända italienska stakethandboken och en av endast två hittills upptäckta från eran.


Titta på videon: Flos Duellatorum - lArte della Scherma Medievale (Augusti 2021).