Artiklar

Danspestens etiologi

Danspestens etiologi

Danspestens etiologi

O'Neill, Daniel

InterCulture: An Interdisciplinary Journal, Volume 2, Issue 3, Fall (2005)

Abstrakt

Fenomenet dansmani (även danspest eller koreomani) har manifesterat sig i olika former i kulturer över hela världen sedan dess första inspelade framväxt i början av medeltiden. Danspesten har ofta väckt nyfikenheten hos forskare och forskare som tror att någon variation av detta fenomen har spelat en roll i många händelser av mytologisk, historisk och litterär betydelse, inklusive Legend of the Pied Piper, Salem Witch Trials, Tarantism i Italien och den franska revolutionen. Forskare har ställt flera hypoteser för den direkta orsaken till dansmani, såsom demonisk besittning, epilepsi, en spindelbit, ergotförgiftning, olika kulturella dimensioner och murin tyfusepidemier [Donaldson, 1997 och Woolf, 2000]. Omvänt tillskriver många forskare fenomenet ingen enda orsak; snarare tror de att de koror som observerats under medeltiden härstammar från den psykologiska effekten av en spänning av naturkatastrofer - plågor, krig och hungersnöd som människor mötte under denna tid. Följaktligen drev de svårigheter som dessa människor uthärde dem till en frenetisk sinnestillstånd och kropp av epidemiska proportioner.


Titta på videon: DANSPESTEN I STRASBOURG (Juli 2021).