Artiklar

Medeltida biografier och maktens geografi: Historia Gruffud vab Kenan

Medeltida biografier och maktens geografi: Historia Gruffud vab Kenan

Medeltida biografier och maktens geografi: Historia Gruffud vab Kenan

Jones, Rhys (Institute of Geography and Earth Sciences, University of Wales)

Journal of Historical Geography, 30 (2004)

Abstrakt

I denna uppsats undersöker författaren temat för legitimitet kring produktion och konsumtion av medeltida biografier. Generellt sett försökte dessa fall av livshistorier främja och upprätthålla maktförhållanden i medeltida samhälle. De många lagrade teman av legitimitet som förekommer i sådana texter diskuteras i samband med biografin om en kung från 1100-talet i det walesiska riket Gwynedd, Historia Gruffud vab Kenan. Detta är en text som illustrerar många av de långtgående politiska och institutionella förändringar som inträffade under perioden. Historiens version som finns i Historia bör emellertid inte ses som en som var helt partisk till förmån för dess ämne, Gruffudd. Följaktligen hävdar författaren att sådana texter inte bör ses som de som helt uppfanns i naturen, eftersom konsumenterna av dessa livshistorier ofta hade förmågan att bestrida alla uppenbara fabrikationer av tidigare händelser i dem. Som sådan föreslår författaren att vi måste utforska förhållandet mellan omständigheterna kring produktionen och konsumtionen av livshistorier om vi ska få en större uppskattning av de historiska geografier som finns i dem.


Titta på videon: Grunderna i Sveriges statsskick (Juli 2021).