Artiklar

Försvinnandet av forntida slaveri

Försvinnandet av forntida slaveri

Försvinnandet av forntida slaveri

McKay, Cory

McGill University (2003)

Abstrakt

Slaveri var extremt utbrett i den romerska världen under de första århundradena e.Kr., men det försvann nästan helt i slutet av 900-talet. Det ersattes i många områden av en ny typ av slavskap, livegenskap. Försvinnandet och omvandlingen av forntida slaveri hände inte plötsligt vid en viss tidpunkt och orsakades inte heller av någon speciell händelse. Det inträffade under en period av flera århundraden och orsakades av en kombination av militära och politiska händelser, ekonomiska faktorer, slavuppror, brist på slavtillförsel och religiösa influenser.

När man diskuterar orsakerna till försvinnandet av forntida slaveri dyker två underordnade frågor upp. En är vikten av att hitta ett tydligt sätt att skilja mellan slavar och livegnar. Eftersom historiker i princip enhälligt är överens om att de delvis fria livegnarna tydligt skiljer sig från slavar, kommer frågor som rör livskraft endast att diskuteras här när de också tydligt avser slavar. Den andra frågan som kommer att undersökas är när slaveriet upphörde, eftersom detta ger ett sammanhang för att forntida slaveri försvinner.


Titta på videon: Slaveriets historia: År 1789 -1888 - Slaveriets nya gränser (Augusti 2021).