Artiklar

Den bosatta ambassadören

Den bosatta ambassadören

Den bosatta ambassadören

Av Wendy Lynn Conatser

BA-avhandling, Ball State University, 1997

Sammanfattning: Detta är en diskussion om utvecklingen av kontoret för bosatt ambassadör i Italien från 1500-talet. Syftet med denna uppsats är att klargöra de extrema skillnaderna mellan den medeltida ad hoc-ambassadören och invånaren. För detta ändamål diskuteras statusen för medeltida ambassadörer kort, följt av en lista över möjliga föregångare till ambassadörer från renässansen. Den faktiska utvecklingen av systemet i Italien beskrivs sedan, och sedan diskuteras effekterna av detta nya system på diplomatisk immunitet för att betona de ideologiska skillnaderna som är inneboende i renässansdiplomatin.


Titta på videon: Debatt - Bert Karlsson vs. Bengt Westerberg om invandringen. Hösten 1993 - Del 1 OBS: Läs texten (Juli 2021).