Artiklar

Judisk kommunal organisation i polska städer på 1500-talet

Judisk kommunal organisation i polska städer på 1500-talet

Judisk kommunal organisation i polska städer på 1500-talet

Petersen, Heidemarie

Judiska studier vid Centraleuropeiska universitetetVol. 2 (2002)

Abstrakt

Under medeltiden beviljades europeiska judiska samhällen rätten att organisera sig självständigt. Från början av 1100-talet har vi bevis för att Centraleuropeisk judendom utvecklade mönster för självstyre som sträcker sig utöver de enda kraven i det religiösa samhällslivet. Denna utveckling sammanföll med framväxten av stadssamhällen som en ny typ av politisk-juridisk
företag inom medeltida samhälle. Därefter i östra Centraleuropa, och särskilt i de kungliga polska städerna, fick judiska samhällen juridisk och politisk autonomi i en okänd grad någon annanstans. Denna studie syftar till att beskriva de polska samhällena på höjden av deras makt och betydelse, som de nådde under andra hälften av 1500-talet. Därmed måste det - som alla utredningar inom judisk historia - ta hänsyn till en intern judisk aspekt och en extern icke-judisk aspekt. Dessutom bör målet med ett sådant tillvägagångssätt alltid vara att komma till en slags syntes i termer av detta dubbla perspektiv, där det inbördes beroende av interna och externa faktorer beskrivs.


Titta på videon: 5. DE FATTIGA OCH DE RIKA (Juni 2021).