Artiklar

Under de heliga. Hagiografi och makt i det tidiga karolingiska norra Italien

Under de heliga. Hagiografi och makt i det tidiga karolingiska norra Italien

Under de heliga. Hagiografi och makt i det tidiga karolingiska norra Italien

Giorgia Vocino

Tidigt medeltida Europa: Volym 22, nummer 1, sidorna 26–52, februari (2014)

Abstrakt

Under övergången från Lombard till den karolingiska perioden kom hagiografi att spela en grundläggande roll i strategierna för legitimering och representation av biskopskyrkorna i regnum Langobardorum. Denna artikel ger en översikt över de funktioner, val, smak och modeller av helighet som är karakteristiska för italiensk hagiografi, mot bakgrund av lokala sammanhang och politisk konkurrens. Den visar att hagiografi i territorierna under frankiskt styre representerade ett huvudinstrument i de kyrkliga eliternas händer för att forma och använda det förflutna mot bakgrund av nutidens oro.

Att vara både nära Gud och närvarande på jorden, där deras kvarlevor vilar, har helgon alltid spelat en viktig roll i de levendes värld. Innehavet av en helig kropp - eller bara en liten del av den - och hanteringen av kulten kring den var, och är fortfarande, instrumental för att forma den politiska, religiösa och sociala balansen i ett givet utrymme. Den tidiga medeltiden ger många exempel på politik, helgon och reliker i nära förbindelse med varandra. Detta gäller verkligen för den karolingiska perioden då intresset för de heligas heliga kroppar växte, precis som gränserna för det expanderande frankiska riket.


Titta på videon: SCP-1732 Septimius Leo. object class Neutralized. Animal. historical scp (Juni 2021).