Artiklar

Substitution: Theatrical Sleight of Hand in Medieval Plays

Substitution: Theatrical Sleight of Hand in Medieval Plays

Substitution: Theatrical Sleight of Hand in Medieval Plays

Dr Philip Butterworth

Europeiskt medeltida drama: Vol.9 (2005)

Abstrakt

Substitution handlar om att ersätta en sak med en annan. Men i vilken utsträckning skiljer sig ersättningen från originalet för att kvalificera sig som ersättning? Finns det någon tvång att göra ersättaren identisk med originalet för att kunna definieras som substitution? Om ersättaren ”står in” för originalet, finns det ingen tvång för att det ska vara en spegelbild eller ”klon” av originalet. Om å andra sidan det som ersätter originalet inte är tänkt att erkännas som en ersättning är verimilitude nödvändig. Dessa frågor och deras oro återspeglar direkt engagemanget med teatern och dess antagna konventioner.

Det finns teatraliska bevis för att använda konstgjorda ersättningar för att ersätta stympade eller amputerade delar av kroppen. Det inkluderar också ersättning av verkliga kroppar med dummies. Med tanke på bevisens karaktär inom detta område är en nyckelfråga: I vilken utsträckning är sanningsvikt viktigt vid substitution? Är stympningen eller amputationen avsedd att övertyga publiken om dess realism? Finns det någon iscensättningsteknik eller teaterförmåga involverad i ett sådant byte? Vet publiken att den bevittnar byte? Om så är fallet, vad betyder detta?


Titta på videon: MEDIEVAL PLAY Theatrical Trailer (Juli 2021).