Artiklar

Staging Medievalisms: Touching the Medeltids through Contemporary Performance

Staging Medievalisms: Touching the Medeltids through Contemporary Performance

Staging Medievalisms: Touching the Medeltids through Contemporary Performance

Christina Lynn Gutierrez

University of Texas i Austin: Doktor i filosofi, maj (2013)

Abstrakt

Staging Medievalisms analyserar hur prestanda från 1900-talet och 1900-talet konstruerar medeltiden. Detta arbete är i konversation med medeltida, det akademiska fältet som handlar om de olika sätt som post-medeltida samhällen har föreställt sig medeltida berättelser och troper, ofta i tjänst för sina egna värderingar. Som ett resultat av århundradets omdefinition är termen "medeltida" instabil, och hänvisar samtidigt till en sagos förhistoria och en mörk förtryckstid.

Jag hävdar att föreställningar, både i teaterproduktioner och i medeltidsfokuserade turistutrymmen, möjliggör en affektiv koppling mellan det medeltida förflutna och nutiden, vilket medeltiden är en i sig flexibel bakgrund för samtida politiska och sociala frågor. I turistrum och lekar om medeltiden blir den utförande kroppen platsen där det medeltida och det moderna berör. Jag genomför närmare avläsningar av sex produktioner och tre offentliga utrymmen som arrangerar medeltiden och undersöker vilka specifika versioner av medeltiden de skapar, hur de arrangerar ögonblick av historiografisk kontakt och hur var och en använder medeltiden för att föreställa sig sina egna historiska sammanhang.


Titta på videon: Early music late medieval song (Juli 2021).